UMF TÎRGU MUREȘ - 70 ANI DE EXISTENȚĂ

UMF TÎRGU MUREȘ - 70 ANI DE EXISTENȚĂ

Șaptezeci de ani de învățământ universitar mureșean ne-au antrenat spre respectarea valorilor general umane, care în spiritul profesiei medicale ne cer să fim aproape de oameni, să ne folosim cunoștiințele pentru recunoașterea  suferinței și inițierea terapiilor curative.
Credem in continuare in misiunea pe care ne-am ales-o, credem in valoarea tradiției și în puterea cunoașterii, și nu încetăm să căutăm noi remedii, simboluri ale viitorului medicinei.

Universitatea de Medicină și Farmacie a concentrat atenția intelectualității mureșene, pentru că a fost și rămâne spațiul unde se întâmplă veșnic ceva. În orășelul riveran în care trăim, primăvara aparține muzicii, poezia este o constantă preocupare a filologilor, dar pentru ca efervescența spirituală a orașului să poată fi întreținută, mai puțin etericii medici și farmaciști robotesc în anonimitate și cu efect. Altfel spus, ei îmbogățesc ințelesurile vieții prin ordonarea ideilor in functie de aspirațiile si nevoile colectivității.

Universitatea este un veritabil for de dezbatere și de înnoire a ideilor, o școală de gândire care polarizează inteligențele creatoare și care âși orientează obiectivele in funcție de necesitățile si de interesele sociale spre binele uman.

Împlinirea a 70 de ani de invățământ medical superior in Târgu Mureș repezintă pentru intreaga Universitate, pentru cadrele didactice si studenții săi un plăcut prilej de exprimare a atașamentului față de venerabila instituție de care ne-am legat destinele.
Prilej de evocare a izvoarelor și de elogiere a performanțelor, de concepere a strategiilor de dezvoltare științifică și didactică, aniversarea ne satisface și nevoia de recunoaștere cu onoare a apartenenței academice.

Competența si pasiunea sunt constantele activității cadrelor didactice. De-a lungul deceniilor, intre facultăți si in cadrul acestora ca și între discipline s-a creat o adevarată emulație, un spirit universitar propice competițiilor și progresului. UMF Targu Mureș a contribuit la dezvoltarea medicinei romanești prin oameni ale căror nume au crescut gloria invățamântului târgu-mureșean și național.

Începuturile universității noastre nu au pornit din haos. Ele au constituit continuarea școlii medicale clujene prin juniorii săi de viitor, care și-au confirmat potențialul și individualitatea. O parte din noi am avut privilegiul de a le fi studenți.
Spiritele distinse ale acestor intelectuali de mare complexitate au contribuit la realizarea ideii de școală medicală targu-mureșeană, iar lideri de opinie, profesioniști marcanți ai unor epoci mai vechi sau noi, prin eforturi susținute au trasat liniile începutului și le-au desăvârșit.

De la inceputuri si până astăzi, activitatea medico-farmaceutică a parcurs un drum interesant si dificil, de la manevrele cele mai simple, ca ingrijirea plăgilor, a operațiilor de mică anvergură, tratamentul modest al unor afecțiuni medicale, la desăvârșirea profesională susținută tehnologic. De la trusele de perfuzie cauciucate la circulația extracorporală, de la intervențiile laborioase la chirurgia miniinvazivă s-au parcurs etapele care au conturat prioritățile  semnificative.

Trinomul activităților didactică, științifică și de practică medicală a fost formula de succes. Prestațiile noastre au fost consemnate în Revista Universității, publicație care a monitorizat evoluția medicinii și farmaciei mureșene.

De-a lungul timpului Universitatea de Medicina si Farmacie a devenit o institutie emblematică pentru orașul nostru, prin activitatea unor oameni deosebiți care și-au asumat mari responsabilitați, considerand permanent știința despre om drept instrument vital.

În timp s-a modifcat și peisajul universitar. Au apărut clădiri noi, moderne și facilități de studiu și de refacere a potențialului fizic concordante cu nevoile studentului mileniului trei.
Suntem conștienți de importanța unui mediu de invățare pentru profesiile din domeniul ingrijirii sănătății, medicina si farmacia, mediu reflectat in climatul, atmosfera, cultura și personalitatea instituțională. Crearea acestui mediu a constituit o veșnică prioritate pentru noi.
Combinând tradiția cu o abordare dinamica, progresivă a procesului didactic si științific, cadrele noastre didactice sunt determinate să ofere programe de invățare inovatoare si relevante, care satisfac necesitățile societale.

Astfel facultățile si departamentele constituie elemente de permanență ale structurii educaționale și sunt responsabile pentru calitatea contribuției aduse educației și cercetării.

Universitatea dorește să ofere absolvenților săi cunoștinte solide și o perspectivă multidisciplinară a profesiunilor medicale. Mai mult decat atât, cursurile postuniversitare, programele doctorale și de rezidentiat, dedică o atenție specială educației medicale continue.

Studenții noștri vin din toată țara, dar și din alte țări europene. Ei pot alege să studieze specializări ale facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie, și pot invăța în limbile română, maghiară și engleză, situație unică in Romania.

Așa cum arhitectura modernă a fost grefată armonios în Universitatea noastră pe o suprafață edilitară inițiată în secolul trecut, credem în respectarea tradițiilor și în multiculturalitate, în armonia dintre generații și naționalități diferite, al căror numitor comun este dorința de a vindeca trupul și sufletul.

Prof Dr Constantin Copotoiu
Președinte Senat