Comisia pentru Studii Universitare de Licență și Masterat

Președinte

Prof. univ. dr. Ovidiu Cotoi

Membri

Prof. univ. dr. Cristina-Ioana Bică

 

Prof. univ. dr. ing. Liviu Moldovan

 

Prof. univ. dr. Daniela Lucia Muntean

 

Prof. univ. dr. Sipos Emese

 

Conf. univ. dr. Alexandra Silvaș 

 

Stud. Dragomir Andrei-Călin