Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității

Președinte

Conf. univ. dr. Corneliu Tanase

Membri

Conf. univ. dr. ing. Mircea Dulău 

 

Conf. univ. dr. Toader Septimiu Voidăzan 

 

Lector univ. dr. Adrian-Vasile Boantă

 

Șef lucrări univ. dr. Mezei Tibor László

 

Asistent univ. dr. Turos Janos-Levente

 

Stud. Cotoi Paul Sorin