Proiectul Standem

Proiectul sTANDEM (Standardized Linguistic Examinations for Medical Purposes) este un proiect multinațional finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului LLP (Long Life Learning Programme) și se desfășoară în perioada 2011 - 2014.

Consorțiul proiectului este format din importante centre de cercetare și inovare din Austria, Franța, Olanda, Japonia, Polonia, România, Ungaria și Marea Britanie, specializate în domeniul de predare și de testare de limbi străine pentru scopuri specifice (profesionale).

Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș este Partenerul nr.6 în acest proiect multinațional.

Scopul proiectului sTANDEM este de a creea instrumente de evaluare standardizate atât în sectorul educațional cât și în sectorul profesional medical, în vederea evaluării competențelor lingvistice în scopuri profesionale, în conformitate cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL). Scopul acestei evaluări este în final eliberarea unui certificat internațional de cunoștințe lingvistice.

Principalele grupuri țintă care vor beneficia de sistemul de examinare sTANDEM includ:

— medici, cercetători din domeniul biomedical, farmaciști, stomatologi, asistente medicale și furnizori de asistență medicală

— studenți la Medicină, Farmacie, Medicină Dentară, precum și, Fizioterapie și alte științe medicale

— instituțiile de învățământ care oferă educație medicală la nivel terțiar, la nivel profesional și cursuri pentru adulți

— angajatorii din sectorul medical