Misiune și obiective

Deschiderea internațională constituie una din prioritățile prin care UMFST G.E. Palade Tg.Mureș a înțeles să-și valorifice atuurile și vizibilitatea internațională. Acest deziderat s-a tradus prin crearea Departamentului de Relații Internaționale, plasat sub directa responsabilitate a Rectorului și a unui Prorector responsabil cu Relațiile Internaționale.

Sprijinind și încurajând inițiativele individuale, care prin tradiție reprezintă piatra de temelie a schimburilor internaționale, politica instituțională a universității are însă drept obiectiv fundamental înscrierea în programele majore ale Comunității Europene sau a altor organisme academice internaționale. Pentru realizarea acestor obiective  UMFST G.E. Palade Tg.Mureș încurajează și își aduce aportul material și logistic la derularea unor asemenea programe: Erasmus, Leonardo da Vinci, CEEPUS, RECIF, etc.

În acest context, principalele orientări și obiective ale Departamentului de Relații Internaționale sunt:
●    promovarea politicii internaționale a universității prin intărirea relațiilor cu partenerii tradiționali și prin crearea de noi parteneriate inter-universitare în Europa și mai ales în spațiul extra-european
●    încurajarea și dezvoltarea mobilităților cadrelor didactice pentru misiuni de predare, dezvoltare academică și cercetare științifică
●    încurajarea și dezvoltarea mobilităților studenților (din toate cele 3 cicluri de studii universitare) pentru misiuni de învățământ, stagii clinice/practice și de cercetare științifică
●    promovarea internațională a universității în vederea dinamizării mobilităților de tip „incoming” pentru studenți, doctoranzi, post-doctoranzi, cercetători și profesori.