Mobilităţi de studii / Study mobilities (SMS)

Dosar de selecţie / Selection dossier

Documente

Documents

Formular / Form

Opis

Opis

UMFTGM-PO-RI-02-F01

Fişa de înscriere

Application form

Fişa de înscriere

Adeverinţă de la decanat cu media anilor universitari încheiaţi

Certificate from the Dean’s office with the  averages on the  finished academic years

Formular de la decanat

Form at Dean’s office

Documente originale sau copii ale documentelor care dovedesc performanţele şcolară şi ştiinţifică ale candidatului pe perioada de timp corespunzătoare înmatriculării la UMFTGM.

Original or copies of the documents for proving academic and scientific performances of the candidate during university studies at UMFTGM

 

Copie după cartea de identitate sau paşaport

Copy of identity card or passport

 

CV EUROPASS

(cu adresa completă a candidatului, inclusiv telefon și email de contact)

CV Europass with full address, email, phone

 

Scrisoare de motivaţie

Motivation letter

 

 

Dosar de mobilitate de studii / Study mobility dossier

Documente

Documents

Formular / Form

Opis

Opis

 

Copie după cartea de identitate sau paşaport

Copy of identity card or passport

 

Extras de cont în euro

Euro bank account statement

 

Declaraţie de garanţie de la notar

Notary statement for guarnantee

 

Declaraţie de student integralist

Statement for being integrallist

UMFTGM-PO-RI-02-F06

Declaraţie privind beneficierea de alte burse Erasmus

Statement on benefitting from other Erasmus mobilities

UMFTGM-PO-RI-02-F07

Declaraţie de evitare a dublei finanţări

Double financing avoidance statement

UMFTGM-PO-RI-02-F08

Acord de studii

Learning Agreement for Studies

Learning Agreement for Studies

Contract financiar

Grant agreement

Formular de la Departamentul de Relaţii Internaţionale

Form available at International Relations Department

Ordin de deplasare

Travel order

Formular de la Departamentul de Relaţii Internaţionale

Form available at International Relations Department

Carta de student Erasmus+

Erasmus+ Student Charter

Document de la Departamentul de Relaţii Internaţionale

Document from International Relations Department

Certificat de prezenţă

Certificate of presence

UMFTGM-PO-RI-02-F11

Formular de înregistrare student

Student registration form

UMFTGM-PO-RI-02-F12

Declaraţia de cofinanţare

Co-financing statement

UMFTGM-PO-RI-02-F13

Chestionar on line pentru mobilităţi de studii

EU on line survey for studies

Document descărcat şi tipărit din platforma Mobility tool, după completare

Document downloaded and printed from Mobility Tools platform after filled out

Asigurare de sănătate, dacă este cazul

Health insurance, if necesarry

 

Mobilităţi de plasament / Traineeships mobilities (SMP)

Dosar de selecţie / Selection dossier

Documente

Documents

Formular / Form

Opis

Opis

UMFTGM-PO-RI-02-F01

Fişa de înscriere

Application form

Fişa de înscriere

Adeverinţă de la decanat cu media anilor universitari încheiaţi

Certificate from the Dean’s office with the  averages on the  finished academic years

Formular de la decanat

Form at Dean’s office

Documente originale sau copii ale documentelor care dovedesc performanţele şcolară şi ştiinţifică ale candidatului pe perioada de timp corespunzătoare înmatriculării la UMFTGM.

Original or copies of the documents for proving academic and scientific performances of the candidate during university studies at UMFTGM

 

Copie după cartea de identitate sau paşaport

Copy of identity card or passport

 

CV EUROPASS

(cu adresa completă a candidatului, inclusiv telefon și email de contact)

CV Europass with full address, email, phone

 

Scrisoare de motivaţie

Motivation letter

 

 

Dosar de mobilitate de plasament / Traineeships mobilities dossier

Documente

Documents

Formular / Form

Opis

Opis

 

Copie după cartea de identitate sau paşaport

Copy of identity card or passport

 

Extras de cont în euro

Euro bank account statement

 

Declaraţie de garanţie de la notar

Notary statement for guarnantee

 

Declaraţie de student integralist

Statement for being integrallist

UMFTGM-PO-RI-02-F06

Declaraţie privind beneficierea de alte burse Erasmus

Statement on benefitting from other Erasmus mobilities

UMFTGM-PO-RI-02-F07

Declaraţie de evitare a dublei finanţări

Double financing avoidance statement

UMFTGM-PO-RI-02-F08

Scrisoare de acceptare

Lettter of acceptance

 

Acord de practică

Learning Agreement for Traineeships

Learning Agreement for Traineeships

Contract financiar

Grant agreement

Formular de la Departamentul de Relaţii Internaţionale

Form available at International Relations Department

Ordin de deplasare

Travel order

Formular de la Departamentul de Relaţii Internaţionale

Form available at International Relations Department

Carta de student Erasmus+

Erasmus+ Student Charter

Document de la Departamentul de Relaţii Internaţionale

Document from International Relations Department

Certificat de prezenţă

Certificate of presence

UMFTGM-PO-RI-02-F11

Declaraţia de cofinanţare

Co-financing statement

UMFTGM-PO-RI-02-F13

Chestionar on line pentru mobilităţi de plasament

EU survey on line for traineeships

Document descărcat şi tipărit din platforma Mobility tool, după completare

Document downloaded and printed from Mobility Tools platform after filled out

Asigurare de sănătate, dacă este cazul

Health insurance, if necesarry