SELECȚII ERASMUS+ ȚĂRI PARTENERE - KA107 ORGANIZATE ÎN ANUL UNIV 2019-2020

SMS - Student Mobility Studies

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMP - Student Mobility Placement

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STA - Staff Teaching Assignment

Rezultate selecție mobilități Erasmus+ de predare - KA107 - Științe și Tehnologie

Anunt mobilități de predare Erasmus+ Țări Partenere - KA107 pentru cadrele didactice 2019-2020, domeniul sănătate

Anunt mobilități de predare Erasmus+ Țări Partenere - KA107 pentru cadrele didactice 2019-2020, domeniul științe și tehnologie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STT - Staff Training Mobility

Anunt mobilități de formare Erasmus+ Țări Partenere - KA107 pentru personal administrativ 2019-2020

SELECȚII ERASMUS+ KA 103 ORGANIZATE ÎN ANUL UNIV 2019-2020

SMS - Student Mobility Studies

”Biroul Erasmus+ suspendă activitatea cu publicul până la data de 01.05.2020 (cu posibilitatea de prelungire).

În urma măsurilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă din data de 9 martie 2020, respectiv "sistarea programelor de studii privind schimbul de experiență până la 31 martie 2020", toate mobilitățile din cadrul programelor Erasmus+, Corpul European de Solidaritate și Granturile Spațiului Economic European (SEE) se suspendă până la aceeași dată. În acest context Biroul Erasmus+ prelungește perioada de depunere a dosarelor pentru mobilități de studiu Erasmus pentru anul universitar 2020-2021 până la data de 20.04.2020 (cu posibilitatea prelungirii acestui termen). Dosarele de aplicație se pot trimite prin email, la adresa rel.int@umfst.ro (pentru domeniul Sănătate) sau veronica.zaharagiu@umfst.ro (pentru domeniile Științe și Tehnologie) în format PDF (NU POZE), urmând ca după reluarea activității cu publicul, acestea să fie depuse în format fizic la Biroul Erasmus+. Dosarele vor fi verificate și dacă sunt complete și conforme, veți primi un feedback pe email!

Erasmus+ office suspends face-to-face activity until the 1st of May 2020 (with the possibility of prolongation)!

Following the measures adopted by the National Committee for Special Emergency Situations from March 9, 2020, namely "the cessation of study programs on exchange programs until March 31, 2020", all mobilities within the Erasmus   programs, the European Solidarity Corps and the Space Grants The European Economic (EEA) is suspended until the same date. In this context, the Erasmus+  Office extends the period for submitting Erasmus study mobility application files for the academic year 2020-2021 until 20.04.2020 (with the possibility of extending this term). The application files can be sent by email, to the address rel.int@umfst.ro (for the field of education - Health) or veronica.zaharagiu@umfst.ro (for the fields of education - Science and Technology) in PDF format (NOT PICTURES), following that after reopening the office with the public, they will be submitted personally to the Erasmus+ Office. The files will be checked and if they are complete and compliant, you will receive feedback via email!”

Anunţ mobilităţi de studiu Erasmus pentru studenţi, anul universitar 2020-2021- Domeniul Sănătate

Anunt mobilitati Erasmus de studiu pentru studenti - 2019-2020 - facultatile ST

Erasmus Ghid pas cu pas SMS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMP - Student Mobility Placement

Rezultate evaluare dosare pentru mobilitati de plasament pentru studenti- A DOUA SELECTIE 2019-2020

Anunț pentru studenții proaspăt absolvenți în anul 2019:

În atenţia tuturor candidaţilor pentru mobilităţi de plasament Erasmus, nivel proaspăt absolvenți în anul 2019: vă informăm că prevederea conform căreia mobilitatea trebuie să se incheie în decurs de un an de la finalizarea studiilor de licență nu mai este valabilă. Prin urmare, conform ultimelor informații primate de la Comisia Europeană, mobilitatea de plasament Erasmus se poate  efectua în decurs de 18 luni de la absolvire (6 luni in plus față de termenul inițial).

 

Biroul Erasmus+ prelungește perioada de depunere a actelor pentru mobilități de plasament Erasmus pentru anul universitar 2019-2020 până la data de 01.05.2020 (cu posibilitatea prelungirii acestui termen).

The Erasmus + office extends the period for submitting Erasmus placement documents for the academic year 2019-2020 until 01.05.2020 (with the possibility of extending this term).

Erasmus Ghid pas cu pas SMP

Anunţ suplimentări mobilităţi de plasament pentru studenţi 2019-2020- Domeniul sănătate

Anuntul pt studentii masteranzi:

În atenţia tuturor candidaţilor pentru mobilităţi de plasament Erasmus, nivel masterat: vă informăm că prevederea conform căreia mobilitatea trebuie să se incheie cu 3 luni înainte de susţinerea lucrării de disertaţie nu mai este valabilă. Prin urmare, mobilitatea de plasament Erasmus se poate încheia cel târziu cu o zi inainte de data începerii sesiunii de susţinere a lucrărilor de disertaţie

Rezultate mobilităţi de plasament Erasmus 2019-2020- MEDICINĂ

Rezultate mobilităţi de plasament Erasmus 2019-2020- FARMACIE

Rezultate mobilităţi de plasament Erasmus 2019-2020- MEDICINĂ DENTARĂ

Rezultate mobilităţi de plasament Erasmus 2019-2020- PROGRAME STUDIU DE SCURTĂ DURATĂ

 

REZULTATE EVALUARE DOSARE PENTRU BURSE ERASMUS+ DE PLASAMENT SELECȚIE 2019/2020- FACULTATEA DE MEDICINĂ

REZULTATE EVALUARE DOSARE PENTRU BURSE ERASMUS+ DE PLASAMENT SELECȚIE 2019/2020- FACULTATEA DE FARMACIE

REZULTATE EVALUARE DOSARE PENTRU BURSE ERASMUS+ DE PLASAMENT SELECȚIE 2019/2020- FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

REZULTATE EVALUARE DOSARE PENTRU BURSE ERASMUS+ DE PLASAMENT SELECȚIE 2019/2020- PROGRAME STUDIU DE SCURTĂ DURATĂ

Rezultate mobilităţi de plasament pentru studenţii masteranzi- Domeniul sănătate- 2019-2020

Anunţ mobilităţi de plasament pentru studenţi 2019-2020- Domeniul sănătate

Anunţ mobilităţi de plasament pentru studenţii masteranzi 2019-2020- Domeniul sănătate

Anunţ mobilităţi de plasament pentru studenţi 2019-2020 - Domeniile științe și tehnologie

Criterii de selecție mobilități ERASMUS studiu și plasament - Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Criterii de selecție mobilități ERASMUS studiu și plasament - Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior”

Criterii de selecție mobilități ERASMUS studiu și plasament- Facultatea de Economie și Drept

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STA - Staff Teaching Assignment

Rezultate mobilitati Erasmus+ de predare - a doua selectie, 2019-2020

Rezultate finale mobilităţi Erasmus+ de predare 2019-2020, prima selecţie- MEDICINĂ

Rezultate finale mobilităţi Erasmus+ de predare 2019-2020, prima selecţie - FARMACIE

Rezultate finale mobilităţi Erasmus+ de predare 2019-2020,  prima selecţie -MEDICINĂ DENTARĂ

Rezultate evaluare dosare mobilitati de predare Erasmus+ 2019-2020- Domeniul Sănătate - A DOUA SELECŢIE

Rezultate mobilități de predare pentru cadre didactice Erasmus+ KA103- FARMACIE

Rezultate mobilități de predare pentru cadre didactice Erasmus+ KA103- MEDICINA DENTARA

Rezultate mobilități de predare pentru cadre didactice Erasmus+ KA103- MEDICINA

Rezultate evaluare dosare mobilitati de predare Erasmus+ 2019-2020- MEDICINA - PRIMA SELECTIE

Rezultate evaluare dosare mobilitati de predare Erasmus+ 2019-2020- FARMACIE - PRIMA SELECTIE

Rezultate evaluare dosare mobilitati de predare Erasmus+ 2019-2020- MEDICINA DENTARA - PRIMA SELECTIE

Al doilea anunţ pentru mobilităţi de predare Erasmus+ 2019/2020 

Anunţ mobilităţi de predare pentru anul universitar 2019-2020

Rezultate mobilități de predare pentru cadre didactice Erasmus+ KA103 - Domeniile Științe și Tehnologie

Anunţ mobilităţi de predare pentru anul universitar 2019-2020 - domeniile științe și tehnologie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STT - Staff Training Mobility

Rezultate finale mobilitati de formare Erasmus+, Proiect 2019-2021

Rezultate evaluare dosare de candidatura pentru mobilitati de formare Erasmus+, Proiect 2019-2021.

Rezultate - suplimentare mobilitati de formare Erasmus+, an universitar 2019-2020

LOCURILE SUPLIMENTARE PENTRU MOBILITĂȚI DE FORMARE, AN UNIVERSITAR 2019/2020, AU FOST OCUPATE ÎN TOTALITATE.

SUPLIMENTARE DE MOBILITĂȚI DE FORMARE ERASMUS+ (STT)

IMPORTANT: FINALIZAREA MOBILITĂȚII PÂNĂ ÎN 31.05.2020

Anunţ mobilităţi de formare Erasmus+ KA103, Proiect 2019-2021

SELECȚII ERASMUS+ ȚĂRI PARTENERE - KA107 ORGANIZATE ÎN ANUL UNIV 2018-2019

STT - Staff Training Mobility

Rezultate finale mobilităţi de formare pentru personal administrativ Erasmus+Țări Partenere-KA107 2018-2019

Anunt burse de formare Erasmus+ Țări Partenere - KA107 pentru personal administrativ 2018-2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMP - Student Mobility Placement

Rezultate mobilitati de plasament pentru studenti doctoranzi - Noiembrie 2019

Rezultate mobilitati pentru proaspat absolventi in anul universitar 2018-2019

Rezultate punctaje mobilităţi de plasament Erasmus+ pentru proaspăt absolvenţi în anul universitar 2018-2019

Rezultate finale mobilităţi de plasament pentru studenti Erasmus+Țări Partenere-KA107 2018-2019

Rezultate punctaje mobilităţi de plasament pentru studenti Erasmus+Țări Partenere-KA107 2018-2019

Anunt burse de plasament Erasmus+ Țări Partenere - KA107 pentru studenti 2018-2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STA - Staff Teaching Assignment

Rezultate evaluare dosare mobilitati de predare Erasmus+ 2019-2020- MEDICINA - PRIMA SELECTIE

Rezultate evaluare dosare mobilitati de predare Erasmus+ 2019-2020- FARMACIE - PRIMA SELECTIE

Rezultate evaluare dosare mobilitati de predare Erasmus+ 2019-2020- MEDICINA DENTARA - PRIMA SELECTIE

Rezultate finale mobilităţi de predare pentru cadre didactice Erasmus+Țări Partenere-KA107 2018-2019

Rezultate punctaje mobilităţi de predare pentru cadre didactice Erasmus+Țări Partenere-KA107 2018-2019

Anunt burse de predare Erasmus+ Țări Partenere - KA107 pentru cadrele didactice 2018-2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SELECȚII ERASMUS+ KA 103 ORGANIZATE ÎN ANUL UNIV 2018-2019

SMS - Student Mobility Studies

Rezultate mobilităţi de studiu Erasmus pentru anul universitar 2019-2020

Anunț interviu selecție burse ERASMUS de studiu pentru anul universitar 2019-2020

Rezultate finale punctaje mobilităţi de studiu pentru studenti 2019-2020 - Medicină Dentara

Rezultate finale punctaje mobilităţi de studiu pentru studenti 2019-2020 - Medicină, Nutritie, BFK, Farmacie

Rezultate punctaje mobilităţi de studiu pentru studenti 2019-2020 - Medicină Dentara

Rezultate punctaje mobilităţi de studiu pentru studenti 2019-2020 - Medicină, Nutritie, BFK, Farmacie

Anunt mobilitati de studiu Erasmus pentru studenti - 2019-2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMP - Student Mobility Placement

Va informam ca sumele aferente decontului de transport (pentru cei care au depus documentele de transport la contabilitate) se pot ridica de la casieria universitatii dupa urmatorul program :  05-06.12.2019, orele 08:00-14:00, literele A-K 12-13.12.2019, orele 08:00-14:00, literele L-Z

In cazul persoanelor care au extras de cont de la BT la dosar, sumele echivalente au fost transferate direct in contul bancar

Rezultate REZERVE pentru mobilitati de plasament Erasmus+ pentru studenti 2018-2019- Medicina, Medicina dentara -31/05/2019

Rezultate REZERVE pentru mobilitati de plasament Erasmus+ pentru studenti 2018-2019- Medicina, Medicina dentara -15/05/2019

Programare semnare contracte mobilitati Erasmus de plasament pentru studenti 2018-2019

Rezultate REZERVE pentru mobilitati de plasament Erasmus+ pentru studenti 2018-2019- Medicina -16.04.2019

Rezultate REZERVE pentru mobilitati de plasament Erasmus+ pentru studenti 2018-2019- Medicina dentara -16.04.2019

Anunt mobilitati de plasament pentru proaspat absolventi pentru anul universitar 2019-2020

Studentii admisi pentru bursa de plasament Erasmus (practica de vara) in selectia din Octombrie 2019 si care nu au predat scrisorile de accept si actele de mobilitate pana in data de 22.03.2019, sunt rugati sa predea la Biroul de Relatii Internationale pana in data de 12.04.2019, toate actele necesare pentru efectuarea mobilitatii.

In cazul in care nu prezentati actele pana la data mentionata, se va considera ca ati renuntat la mobilitate

Rezultate mobilităţi de plasament pentru studenţi 2018-2019 - Medicină
Rezultate mobilităţi de plasament pentru studenţi 2018-2019 - Farmacie
Rezultate mobilităţi de plasament pentru studenţi 2018-2019 - Medicină dentară
Rezultate mobilităţi de plasament pentru studenţi 2018-2019 - AMG, BFK, Nutritie

Rezultate punctaje mobilităţi de plasament pentru studenti 2018-2019 - Medicină
Rezultate punctaje mobilităţi de plasament pentru studenti 2018-2019 - Farmacie
Rezultate punctaje mobilităţi de plasament pentru studenti 2018-2019 - Medicină dentară
Rezultate punctaje mobilităţi de plasament pentru studenti 2018-201p - AMG, Nutritie, BFK

Rezultate mobilitati de plasament Erasmus pentru studenti masteranzi 2018-2019- 14.12.2018

Rezultate mobilitati de plasament Erasmus pentru studenti doctoranzi 2018-2019- 14.12.2018

Rezultate suplimentări mobilităţi de plasament pentru proaspăt absolvenţi pentru anul universitar 2017-2018, 01.11.2018

Anunt burse Erasmus de plasament pentru studentii doctoranzi, anul universitar 2018-2019 - 24.10.2018

Anunt burse Erasmus de plasament pentru studentii masteranzi, anul universitar 2018-2019

Anunt burse de plasament Erasmus pentru studenti 2018-2019

Mobilități de plasament pentru proaspăt absolvenți în cadrul programului Erasmus+ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 Biroul Erasmus+ anunţă  SUPLIMENTAREA de burse de plasament Erasmus, pentru studenții care au depus dosar de aplicaţie în sesiunea din luna Mai 2018, anul universitar 2017-2018. Mobilitățile vor fi efectuate obligatoriu în anul universitar 2018-2019, după obținerea licenței, cu finalizarea mobilităţii până cel târziu la data de 31.05.2019.

Vă rugăm ca până la data de 30.10.2018 să trimiteţi pe email sau să predaţi personal scrisoarea de accept de la instituţia unde doriţi să efectuaţi mobilitatea.

Pentru detalii şi nelămuriri ne puteţi contacta la adresa de e-mail rel_int@umftgm.ro sau la nr. de telefon 0265215551 int.235

 

Rezultate mobilitati pentru studenti doctoranzi pentru anul universitar 2018-2019

Anunt burse Erasmus de plasament pentru studentii doctoranzi, anul universitar 2018-2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STA - Staff Teaching Assignment

Rezultate burse de predare Erasmus+ pentru cadrele didactice 2018-2019, Selectia II

Rezultate burse de predare Erasmus+ pentru cadrele didactice 2018-2019

Rezultate punctaje mobilitati de predare Erasmus pentru anul universitar 2018-2019-15.01.2019

Anunt burse de predare Erasmus pentru cadrele didactice 2018-2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STT - Staff Training Mobility

Rezultate mobilitati de formare Erasmus de tip STT, an universitar 2018-2019

Mobilități de tip STT (mobilități de formare) Erasmus+ KA103 pentru anul universitar 2018-2019

Criterii de selecție - Listă acorduri, Mobilități de tip STT (mobilități de formare) Erasmus+ KA103 pentru anul universitar 2018-2019

SELECȚII ERASMUS+ ȚĂRI PARTENERE - KA107 ORGANIZATE ÎN ANUL UNIV 2017-2018

STA - Staff Teaching Assignment

Rezultate burse de predare Erasmus+ Țări Partenere - KA107 pentru cadrele didactice 2017-2018

Punctaje burse de predare Erasmus+ Țări Partenere - KA107 pentru cadrele didactice 2017-2018

Anunt burse de predare Erasmus+ Țări Partenere - KA107 pentru cadrele didactice 2017-2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMS - Student Mobility Studies

Anunt burse Erasmus+ Țări Partenere - KA107de studiu pentru studenti 2017-2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STT - Staff Training Mobility

Rezultate burse de formare Erasmus+ Țări Partenere - KA107 pentru personal administrativ 2017-2018

Anunt burse de formare Erasmus+ Țări Partenere - KA107 pentru personal administrativ 2017-2018

SELECȚII ERASMUS ORGANIZATE ÎN ANUL UNIV 2017-2018

STA - Staff Teaching Assignment

Rezultate mobilitati Erasmus de predare 2017-2018

Rezultate selecţie mobilităţi de predare Erasmus 2017-2018

Anunt burse de predare Erasmus pentru cadrele didactice 2017-2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMS - Student Mobility Studies

In perioada 08-12.10.2018 se organizeaza extra sesiune pentru studentii care au efectuat mobilitatea Erasmus in anul univ. 2017-2018.La aceasta sesiune pot participa doar acei studenti care nu au reusit sa sustina examene in perioada sesiunilor prevazute in structura anului academic (28.05.2018-22.07.2018) pentru ca in aceasta perioada au fost in mobilitate Erasmus.

Rezultate burse de studiu Erasmus 2018-2019 - Medicina 30.07.2018

Locuri libere(23-07-2018) universitati partenere din Ungaria - mobilitati de studiu 2018-2019

Studentii care nu s-au prezentat in data de 08.05.2018 la selectia universitatilor pentru bursa de studiu Erasmus pentru anul universitar 2018-2019, AU OBLIGATIA sa se prezinte la departamentul de Relatii Internationale pana in data de 10.05.2018, orele 14:00, pentru a confirma mobilitatea si pentru a-si alege un loc dintre cele ramase la universitatile partenere. In caz de neprezentare, se considera ca studentii au renuntat la mobilitate.

Rezultate burse de studiu Erasmus 2018-2019- Medicina
Rezultate burse de studiu Erasmus 2018-2019- Medicina Dentară
Rezultate burse de studiu Erasmus 2018-2019- Farmacie

Rezultate punctaje finale mobilități de studiu Erasmus 2017-2018 - Medicină -03.05.2018
Rezultate punctaje finale mobilități de studiu Erasmus 2017-2018 - Farmacie - 03.05.2018
Rezultate punctaje finale mobilități de studiu Erasmus 2017-2018 - Medicină dentară - 03.05.2018

Rezultate punctaje mobilitati de studiu Erasmus  2018-2019 Facultatea de Medicina
Rezultate punctaje mobilitati de studiu Erasmus  2018-2019 Facultatea de Medicina Dentara
Rezultate punctaje mobilitati de studiu Erasmus  2018-2019 Facultatea de Farmacie

Anunt burse Erasmus de studiu pentru studenti 2018-2019
 

In atentia studentilor care au efectuat mobilitati de studiu/ plasament pe perioada sesiunilor de examene prevazute in structura anului universitar

In perioada 02-06.10.2017 se organizeaza extra sesiune pentru studentii care au efectuat mobilitatea Erasmus in anul univ. 2016-2017.La aceasta sesiune pot participa doar acei studenti care nu au reusit sa sustina examene in perioada sesiunilor prevazute in structura anului academic (29.05.2017-23.07.2017) pentru ca in aceasta perioada au fost in mobilitate Erasmus.

 

Anunt locuri libere mobilitati de studiu Erasmus 2017-2018 - 14.06.2017

Anunt locuri libere mobilitati de studiu Erasmus 2017-2018

Rezultate burse de studiu Erasmus 2017-2018- Medicina
Rezultate burse de studiu Erasmus 2017-2018- Medicina Dentară
Rezultate burse de studiu Erasmus 2017-2018- Farmacie

Anunț interviu mobilități de studiu Erasmus 2017-2018

Rezultate punctaje finale mobilități de studiu Erasmus 2017-2018 - Medicină
Rezultate punctaje finale mobilități de studiu Erasmus 2017-2018 - Farmacie
Rezultate punctaje finale mobilități de studiu Erasmus 2017-2018 - Medicină dentară

Rezultate punctaje mobilitati de studiu Erasmus  2017-2018 Facultatea de Medicina
Rezultate punctaje mobilitati de studiu Erasmus  2017-2018 Facultatea de Medicina Dentara
Rezultate punctaje mobilitati de studiu Erasmus  2017-2018 Facultatea de Farmacie

Anunt burse Erasmus de studiu pentru studenti 2017-2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMP - Student Mobility Placement

Anunt suplimentari burse de plasament Erasmus pentru studenti 2017-2018- 21.06.2018

Rezultate suplimentari burse ERASMUS de tip plasament - 2017/2018 -21.06.2018

Rezultate suplimentari 30 burse ERASMUS de tip plasament - 2017/2018 -19.06.2018

Rezultate burse de plasament Erasmus pentru proaspat absolventi 2017-2018

Anunt suplimentari burse de plasament Erasmus pentru studenti 2017-2018

Rezultate punctaje mobilitati de plasament pentru proaspat absolventi 2017-2019

Rezultate suplimentari mobilitati de plasament pentru studenti anul universitar 2017-2018 la data 24.04.2018

Mobilități de plasament pentru proaspăt absolvenți în cadrul programului Erasmus+, anul universitar 2018-2019

Termenul limită pentru predarea scrisorii de accept şi a actelor necesare pentru efectuarea mobilităţii Erasmus de plasament 2017-2018 este 31.03.2018 . Nerespectarea termenului limită, are drept consecinţă pierderea mobilităţii Erasmus

Rezultate mobilităţi de plasament pentru studenţi 2017-2018 - Medicină
Rezultate mobilităţi de plasament pentru studenţi 2017-2018 - Farmacie
Rezultate mobilităţi de plasament pentru studenţi 2017-2018 - Medicină dentară, TD
Rezultate mobilităţi de plasament pentru studenţi 2017-2018 - AMG, BFK, ND

Rezultate punctaje mobilităţi de plasament pentru studenţi 2017-2018 - Medicină
Rezultate punctaje mobilităţi de plasament pentru studenţi 2017-2018 - Farmacie
Rezultate punctaje mobilităţi de plasament pentru studenţi 2017-2018 - Medicină dentară
Rezultate punctaje mobilităţi de plasament pentru studenţi 2017-2018 - AMG, BFK, ND

Rezultate selectie mobilitati de plasament Erasmus pentru doctoranzi 2017-2018 - selectie Noiembrie 2017

Anunt burse Erasmus+ de plasament pentru studenti - an universitar 2017-2018

Rezultate mobilitati de plasament Erasmus+ pentru masteranzi 2017-2018

Anunt burse Erasmus de plasament pentru studentii doctoranzi, anul universitar 2017-2018 (Octombrie 2017)
Rezultate selectie mobilitati de plasament Erasmus pentru doctoranzi 2017-2018

Anunt burse Erasmus de plasament pentru studentii doctoranzi, anul universitar 2017-2018
Anunt burse Erasmus de plasament pentru studentii masteranzi, anul universitar 2017-2018

Rezultate burse de plasament pentru proaspăt absolvenţi 2017-2018 - Medicină
Rezultate burse de plasament pentru proaspăt absolvenţi 2017-2018 - Farmacie
Rezultate burse de plasament pentru proaspăt absolvenţi 2017-2018 - Medicină dentară
Rezultate burse de plasament pentru proaspăt absolvenţi 2017-2018 - BFK

Rezultate punctaje mobilităţi de plasament pentru proaspăt absolvenţi 2017-2018 - Medicină
Rezultate punctaje mobilităţi de plasament pentru proaspăt absolvenţi 2017-2018 - Farmacie
Rezultate punctaje mobilităţi de plasament pentru proaspăt absolvenţi 2017-2018 - Medicină dentară
Rezultate punctaje mobilităţi de plasament pentru proaspăt absolvenţi 2017-2018 - BFK

Mobilități de plasament pentru proaspăt absolvenți în cadrul programului Erasmus+, anul universitar 2017-2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STT - Staff Training Mobility

Mobilități de tip STT (mobilități de formare) Erasmus+ KA103 pentru anul universitar 2018-2019

Criterii de selecție - Listă acorduri, Mobilități de tip STT (mobilități de formare) Erasmus+ KA103 pentru anul universitar 2018-2019

Rezultate mobilitati de formare Erasmus de tip STT, an universitar 2017 2018

Mobilități de tip STT (mobilități de formare) Erasmus+ pentru anul universitar 2017-2018

Criterii de selecție - Listă acorduri