Activităţi derulate în cadrul reţelelor CEEPUS HU-0076, HU-0010 şi RO-0010:

Anul universitar

Nr.  burse

Nr. invitaţi

Şcoala de vară

profesori

doctoranzi

Unitate organizatoare, denumire, perioada, locaţia

nr. part. de la UMF Tg. Mureş

2001/2002

1

5

2

Universitatea din Varşovia, 3rd International Symposium and Course Teaching and Learning Modern Separation and Bioanalytical Methods, 23-28 iunie 2002, Varşovia

4

2002/2003

7

3

3

Universitatea Babes-Bolyai, 4th International Symposium and Course Teaching and Learning Biotransformation and Bioanalytical Monitoring Methods, 22-29 iunie 2003, Cluj-Napoca

12

2003/2004

3

4

4

Universitatea de Medicină din Sofia, Universitatea de Sud-Vest din Blagoevgrad, 5th International Symposium and Course Teaching and Learning Analytical and Bioanalytical Monitoring Methods, 31 Mai - 07 iunie, 2004, Sofia

3

2004/2005

8

7

5

Universitatea Carol din Praga, 6th International Symposium and Course Theoretical Background of Capillary Electromigration Methods in Bioanalysis, 29 Mai – 04 iunie 2005, Praga

7

2004/2005

Cererea de finanțare a rețelei noastre a fost respinsă: - nu au fost mobilități. Reţeaua HU-0076 se transformă în HU-0010

2006/2007

8

11

4

Universitatea din Pécs, 7th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 10-15 iunie 2007, Pécs

3

2007/2008

6

8

3

Universitatea Constantin the Philosopher din Nitra, 8th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 01-10 iunie, 2008, Nitra

2

2008/2009

3

6

8

Universitatea de Sud-Vest Neofit Rilski, Blagoevgrad, 9th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, septembrie, 2009, Blagoevgrad

-

2009/2010

6

9

1

Universitatea din Zagreb,  10th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 08 – 15 iulie 2010, Zagreb

6

2010/2011

8

5

3

Universitatea Karl Franz şi Universitatea Tehnică din Graz, 11th Symposium and CEEPUS Summer School, 18-28 Sep. 2011, Graz

3

2011/2012

5

2

-

UMF Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 12th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 09 – 15 iulie 2012 Cluj-Napoca

7

2012/1013 Reţeaua se transformă în RO-0010

 

4

2

3

Universitatea din Debrecen, 13th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, iunie 2013, Debrecen

5

2013/2014

2

7

2

Universitatea Comenius din Bratislava, 14th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 30 iunie -5 iulie 2014, Smolenice

4

2014/2015

4

2

12

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, 15th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 13-18 iulie, Târgu Mureș

27