RELAȚII INTERNAȚIONALE

Internaționalizarea constituie una dintre prioritățile prin care UMFST G.E. Palade Tg. Mureș a înțeles să-și valorifice atuurile și să devină o universitate europeană într-o Europă fără granițe.

Sprijinind și încurajând inițiativele individuale, care prin tradiție reprezintă piatra de temelie a schimburilor internaționale, politica instituțională a universității are însă drept obiective fundamentale accesarea programelor Uniunii Europene sau ale altor organisme academice internaționale, precum și atingerea statutului de internaționalizare prin parteneri de elită.

Pentru realizarea acestor obiective UMFST G.E. Palade Tg. Mureș încurajează și sprijină derularea unor programe internaționale precum Erasmus+, Leonardo da Vinci, CEEPUS, RECIF etc., iar atingerea lor este asigurată prin activitatea derulată în cadrul Departamentului de Relații Internaționale, plasat sub directa responsabilitate a Rectorului.