MISIUNEA ASUMATĂ DE UMF TG MUREȘ

Misiunea Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș este de a genera și de a transfera cunoaștere către societate prin :

(1) formarea și perfecționarea resurselor umane calificate și, respectiv, înalt calificate;

(2) îmbogățirea și difuzarea valorilor științifice, culturale, sociale și etice în domeniul medical și farmaceutic;

(3) promovarea spiritului și gândirii critice în rândul specialiștilor și al populației, în domeniul său de activitate;

(4) dezvoltarea științifică și culturală în domeniul medico-farmaceutic;

(5) afirmarea valorilor științifice naționale în domeniu și integrarea în activitatea europeană;

(6) dezvoltarea conștiinței, a comportamentului de creștere a libertăților umane și a principiilor democrației.