MISIUNEA ASUMATĂ DE UMF TG MUREȘ

Misiunea Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş este de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate prin:

(1) formarea de competențe profesionale/transversale și perfecţionarea resurselor umane înalt calificate pentru o societate modernă, capabile să satisfacă, prin inserţie profesională, nevoile de competenţă ale mediului socioeconomic;

(2) îmbogăţirea şi difuzarea valorilor ştiinţifice, culturale, sociale şi etice;

(3) contribuţia la progresul ştiinţelor fundamentale şi aplicative prin cercetarea științifică pentru adevăr, materializată prin lucrări de cercetare fundamentală, aplicativă şi dedicată;

(4) promovarea spiritului şi a gândirii critice în rândul specialiştilor şi al populaţiei;

(5) promovarea și dezvoltarea valorilor naționale și internaționale în domeniile ştiinţific, cultural şi educaţional, prin cooperare academică;

(6) transferul de cunoştinţe şi bune practici către societate şi în slujba societăţii prin servicii de consultanţă şi consiliere care să susţină dezvoltarea regională în spiritul generoaselor principii ale conceptului de dezvoltare durabilă;

(7) climat adecvat pentru dezvoltarea personală a membrilor comunității universitare;

(8) consolidarea spiritului de comunitate universitară;

(9) dezvoltarea conştiinţei, a comportamentului de creştere a libertăţilor umane şi a principiilor democraţiei.