Cuvântul Rectorului

Cuvântul Rectorului

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, un sanctuar academic emblematic pentru acest spaţiu geografic, binecunoscut și recunoscut în ţară şi în străinătate, funcționează de peste șase decenii. Profesiile pentru care sunt instruiți studenții universității noastre implică, mai presus de toate, cultivarea unor calități native, ce presupun o serie de factori și condiții: abilități și cunoștințe bazate pe activitatea de studiu și cercetare, angajamentul și respectul față de oameni, umanismul, generozitatea și toleranța, aceasta din urmă fiind o condiție sine qua non a comunităţii noastre academice. Suntem moștenitori și mesageri ai unor culturi distincte care s-au influențat reciproc. Armonizarea lor într-o formă constructivă de multiculturalism este capabilă să inducă un efect sinergic și să reprezinte un factor major, decisiv pentru progresul Universității.

Docendo discimus - învățarea prin predare - este motto-ul pe care îl propun colegilor mei și pe care îl asum în numele lor. Avem cunoștințe și valori care trebuie transferate în rândul studenților, cu convingerea că un astfel de transfer creativ de informații și de experiență profesională va conduce la o îmbunătățire continuă a activității noastre academice. Universitatea noastră va deveni, astfel, mai competitivă, întrucât cursurile oferite vor valorifica atât tradiția, cât și progresul cunoașterii, obținut printr-o adaptare continuă la cerințele pieței europene a muncii. Suntem o comunitate academică cu o dinamică deosebită, iar aceasta ne motivează să întreprindem inițiative majore, pentru a face față provocărilor determinate de implicarea noastră într-un mediu concurențial. Privim spre viitor, cu speranța de a construi o universitate pentru viitor! Sunt convins că, păstrând tradiția, apreciind diversitatea și bazându-ne pe continuitate şi progres, vom avea succes!

Prin istorie, tradiție, profesionalism, performanță și prestigiu, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș este cu adevărat o universitate europeană a excelenței educaționale și științifice.

 

Rector,
Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei