Cuvântul Rectorului

Cuvântul Rectorului

Docendo discimus

 

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș, lăcaș academic emblematic pentru această zonă a țării, cunoscut și recunoscut și peste hotare, funcționează de peste șase decenii, timp în care mii de medici și farmaciști s-au format aici pentru a se dedica celei mai nobile misiuni puse în slujba omului, salvarea vieții.

Profesia pentru care se pregătesc studenții Universității târgumureșene implică înainte de toate, cultivarea unor calități native, o suită de factori și condiții: competență și cunoaștere obținute prin studiu și cercetare, devotament și respect față de om și, implicit umanism,  generozitate și toleranță, acestea din urmă ca liant sine-qua-non al societății noastre academice.

Suntem moștenitorii și mesagerii unor culturi care, deși distincte uneori, s-au influențat reciproc. Armonizarea lor într-o formă de multiculturalitate constructivă poate și trebuie să inducă un efect sinergic și să se constituie într-un factor major de progres al Universității.

Relația student-medic-cadru didactic universitar este triada care funcționează, interacționează, stimulează, provoacă necontenit și rămâne necontenit perfectibilă. Docendo discimus - Învățare prin predare -  este deviza pe care o propun colegilor și pe care mi-o asum în numele lor. Avem cunoștințe și valori pe care trebuie să le transmitem celor de lângă noi.  Un transfer creativ al informației și al experienței profesionale ne va stimula spre o perfecționare continuă.

Pentru studenți, aceasta este o fermă promisiune, ei fiind beneficiarii direcți ai unei viziuni moderne privind pregătirea susținută și formarea exigentă în anii de studii, prin participarea lor activă la guvernarea procesului de învățământ.

Universitatea noastră va deveni cu atât mai competitivă, cu cât oferta educațională va păstra atât tradiția – incluzând aici calitatea actului medico-farmaceutic, a celui didactic și științific, cât și progresul, prin adaptarea continuă la cerințele pieței medicale europene.

Aparținem unei comunități academice cu o dinamică aparte. Ea ne motivează să fim parte componentă a unui demers de anvergură, la a răspunde provocării pe care o implică activitatea într-un mediu concurențial. Ezitarea asumării acestei poziții ne condamnă la stagnare care, de fapt, nu poate duce decât la involuție. O reacție constructivă decurge doar din conștientizarea apartenenței noastre la o elită.

Privim spre viitor cu dorința de a clădi o Universitate pentru viitor! Sunt sigur că păstrând tradiția, valorificând diversitatea și bazându-ne pe continuitate, această construcție va avea succes!

 

Rector

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei