Invitație de participare pentru achiziția de bunuri – Flipchart (3 bucăți)

Beneficiarul Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universitati derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

• Flipchart (3 bucăți)

Ofertanţii pot depune o singură ofertă. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la adresa de e-mail: rosecentruinvatare@umftgm.ro.
Persoană de contact: Ioana Cilean, Responsabil achizitii.

Invitația de participare este disponibilă aici.
Specificațiile tehnice se pot consulta aici.
Anexa se regăsește aici.