Admitere 2017 la Facultatea de Farmacie

Dragi candidaţi,

Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș este locul cel mai potrivit în care să vă însușiţi tainele unor profesii care vă vor situa printre elitele societății românești, fiind în fapt angajamente pentru o misiune care depășește limitele altor profesii, întotdeauna europeană, niciodată izolată în mod absolut în propriile-i granițe.

Facultatea de Farmacie are în prezent două programe de studii de licență:

1. Programul de studii: Farmacie cu o durată de 5 ani, program acreditat ARACIS, care se desfășoară în două limbi: limba română și limba maghiară;

2. Programul de studii: Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic, cu o durată de 3 ani, un program introdus acum doi ani, autorizat ARACIS și care se desfășoară în limba română.

Continuarea studiilor la ambele specializări este asigurată prin programele de master, prin studii universitare de doctorat, respectiv studii postuniversitare (rezidenţiat, cursuri de perfecţionare).

În prezent, în Facultatea de Farmacie se desfășoară trei programe de master acreditate ARACIS, fiecare, cu durata de 1 an:

· Calitatea medicamentului, alimentului și mediului – limba română;

· Cosmetologie și dermofarmacie – limba română;

· Biotehnologie medicală – limba maghiară.

Cifrele de şcolarizare pentru admitere 2017 la studii de licenţă, masterat sau doctorat sunt următoarele:

Nivel program

Denumire program, durată

Număr locuri bugetate în limba română

Număr locuri bugetate în limba maghiară

Număr locuri cu taxă

Taxă anuală (lei)

Licenţă

Farmacie, 5 ani

40

40

90

8000

Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic, 3 ani

20

-

30

4000

Masterat

Calitatea medicamentului, alimentului şi mediului, 1 an

5

-

25

2500

Biotehnologie medicală,

1 an

-

5

20

3000

Cosmetologie şi dermofarmacie, 1 an

5

-

45

2500

Doctorat

Domeniul Sănătate, 4 ani

2 (Facultatea de Farmacie)

30 (total pe universitate)

8000

Detaliile legate de competențele asigurate prin frecventarea unuia sau altuia dintre programe se găsesc pe site-ul Facultății de Farmacie (/facultatea-de-farmacie/oferta-educationala.html).

Ce individualizează Facultatea de Farmacie din Tîrgu Mureș printre celelalte facultăți din țară?

· clădirea impunătoare, nouă, modernă, situată într-un peisaj parcă desprins din poveste;

· accesul la un învățământ de calitate, atât din perspectiva conținutului curriculei universitare cât și a flexibilităţii acesteia;

· profesionalismul, experiența și dăruirea cadrelor didactice dornice să pună bazele măreției voastre ulterioare;

· baza materială solidă, care nu se rezumă doar la săli de curs moderne, laboratoare spațioase și  biblioteci de specialitate, centru de simulare ci și la terenuri de sport, grădină botanică proprie, grădină de plante medicinale, piscină, microcantină etc;

· capacitatea de a ne adapta mesajul potrivit mersului vremii.

Dacă mai căutaţi și alte argumente pentru a fi printre noi în viitor, aruncați o privire pe pagina web a universităţii https://www.umftgm.ro și apoi în sufletul vostru și faceți o alegere care vă poate marca întreaga viață.

Vă așteptăm cu drag!

Decan,

Prof.univ.dr. Daniela-Lucia Muntean