UMF Tîrgu Mureş – premiată în cadrul Galei „Innovation in Health 2017”

În data de 17 mai 2017, s-a desfăşurat la Premier Palace, în Bucureşti, Gala “Innovation in Health Awards 2017”. Aflată deja la a treia ediţie, Gala “Innovation in Health Awards”, recompensează în fiecare an, personalităţile şi inovatiile din domeniul sanitar din România. Juriul de specialitate, prezidat de prof. dr. Vasile Cepoi, preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, a selectat proiectele şi iniţiativele care au influenţat de o manieră semnificativă progresul şi inovaţia în domeniul sănătăţii şi a conferit premii de excelenţă în faţa a peste 200 de personalităţi (profesori, academicieni, doctori, farmacişti, manageri de companii, spitale, clinici, farmacii, reprezentanţi ai instituţiilor sanitare din România, factori de decizie, miniştri, reprezentanţi ai mass-media de specialitate şi generală - TV, radio, presa scrisă). Domnul  prof. dr. Leonard Azamfirei,  rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş a primit premiul de excelenţă în învăţământ şi cercetare, ca semn al recunoşterii impactului activităţii academice şi de cercetare a universităţii  noastre pe plan naţional.