FOARTE IMPORTANT : Suplimentarea numărului locurilor cu taxă pentru admiterea din iulie 2012- Specializarea Medicina

În atenția candidaților respinși la examenul de admitere- iulie 2012
Specializarea Medicină


În conformitate cu Decizia Senatului universitar din 11 septembrie 2012, s-au suplimentat numărul locurilor cu taxă (pentru admiterea din iulie 2012) respectiv 20 locuri pentru linia română și 20 locuri pentru linia maghiară.

Candidații declarați respinși (admiși fără loc) pot depune cereri la Registratura universității, pentru ocuparea locurilor cu taxă suplimentare, în perioada 12-17 septembrie 2012.

Ocuparea locurilor suplimentare se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs obținute în sesiunea iulie 2012 și separat pe cele două linii de predare: română și maghiară.

Ultima medie de concurs cu care s-a admis candidat cu taxă (la ambele serii de predare) este 7,69 (șapte 69 %).

Lista candidaților admiși se va afișa în 18 septembrie 2012, ora 12.00.