LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL „PROGRAM DE PREVENȚIE, DEPISTARE PRECOCE ȘI TRATAMENT PRECOCE AL CANCERULUI DE COL UTERIN, REGIUNEA CENTRU”

Spitalul Clinic Județean de Urgență Tg-Mureș în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș derulează în perioada 02.11.2020 – 29.12.2023 proiectul „Program de prevenție, depistare precoce și tratament precoce al cancerului de col uterin, regiunea Centru”, cod SMIS 138603, aprobat prin contractul de finanțare nr. POCU/826/4/9/138603.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 38 de luni și are o valoare totală de 50.854.697,81 lei, din care valoarea asigurată de Uniunea Europeană este de 43.226.493,18 lei, iar finanțarea națională este de 6.611.110,67 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prin creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate si servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening) diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.200 de femei din regiunea Centru, dintre care minim 50% aparțin grupurilor vulnerabile.

Principalele rezultate vizate prin implementarea activităților proiectului sunt:

 • R1- A1.1 Achiziții efectuate în vederea derulării activităților/subactivităților de screening (Babes Papanicolau/HPV) al cancerului de col uterin și a înființării și funcționării centrului de prevenție a cancerului: colposcop, lamoteci si histoteci, microscop cu 5 capete, criocauter, masa ginecologică cu lampă de examinare, mese ginecologice pliante, cold coagulator, linie de detectare completa HPV, linie citologica în mediul lichid;
 • R2- A1.2 170.200 persoane identificate și sprijinite în vederea participării la screeningul primar prin testare HPV/ Babes Papanicolau din regiunea Centru;
 • R3- A1.2 O metodologie de recrutare a grupului țintă și referire la screening;
 • R4- A1.3 170.200 persoane din grupele de vârstă 24-29 ani și 30-64 ani pentru care se derulează screeningul primar prin testare Babes Papanicolau și testare HPV în vederea depistării leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin;
 • R5- A1.4 10% din testarea Babes Papanicolau și 20% din testarea HPV vor beneficia de triaj citologic;
 • R6- A1.4 3600 persoane cu trimitere la specialist;
 • R7- A1.5 Servicii medicale (diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin, colposcopie, examen citologic cervico-vaginal Babes Papanicolau, tratament excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin) pentru femeile neasigurate depistate pozitiv prin examen citologic estimate la un procent de 16 % din totalul femeilor cu diagnostic citologic pozitiv din cadrul activitatii 1.4;
 • R8- A1.6 4 paciente tratate precoce pentru leziunile displazice ale colului uterin prin chiuretaj cu biopsie de col uterin;
 • R9- A1.7 3000 de persoane sprijinite social, psihologic și logistic, prin planuri de intervenție personalizate;
 • R10- A1.8 Un centru de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin înființat și funcțional;
 • R11- A1.8 Un registru displazii creat și completat pentru proiect;
 • R12- A2.1 O campanie de informare, educare, conștientizare a grupului țintă dezvoltată și implementată la nivelul regiunii Centru vizând un grup țintă de 170.200 persoane;
 • R13- A3.1 Un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal numit;
 • R14- A3.1 O procedură de notificare a încălcării securității datelor cu caracter personal elaborată și aprobată;
 • R15- A3.1 Un registru de evidență a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • R16- A3.1 Un plan de evaluare a riscurilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • R17- A3.1 Diseminarea datelor de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal;
 • R18- A4.1 Un proiect operațional;
 • R19- A4.1 15 cerere de rambursare;
 • R20- A4.1 15 rapoarte tehnice;
 • R21- A5.1 Achiziții realizate;
 • R22– A5.1 1 pagină web a proiectului actualizată permanent;
 • R23– A5.1 4 roll-up bannere;
 • R24– A5.1 2 conferințe;
 • R25– A5.1 Articole în spațiul virtual.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Târgu Mureș, 540142

Telefon: +40-265-21 55 51 / Fax:+40-265-21 04 07

www.umfst.ro

Comunicat de presa lansare proiect