Cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul Științe și Tehnologie la UMFST

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, prin Departamentul de Formare Profesională Continuă (D.F.P.C), organizează cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul Științe și Tehnologie, pentru absolvenţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă. 
Cursurile sunt acreditate de ministerul de resort și vin să sprijine nevoia de perfecționare continuă, de aprofundare și actualizare a cunoștințelor specifice în domeniile de pregătire conform ofertei.
Portofoliul ofertei de cursuri postuniversitare în domeniul Științe și Tehnologie, organizate prin Departamentul de Formare Profesională și Continuă (D.F.P.C) din cadrul UMFST, s-a îmbogățit cu un nou curs acreditat, EVALUAREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE.
Detalii privind oferta completă a cursurilor postuniversitare, informații generale, competențe dobândite, standarde ocupaționale potrivit Clasificării ocupațiilor din România (coduri COR), aici: https://www.umfst.ro/departamentul-de-formare-profesionala-continua-dfpc/oferta-educationala/domeniul-stiinte-si-tehnologie.html