ANUNT CREDITE/EXAMENE RESTANTE

Va informam ca, in conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul didactic si de activitate profesionala a studentilor, promovarea studentilor intr-un an de studiu superior este permisa doar acelor studenti care au acumulat cel mult 20 credite ECTS restante in anii anteriori din interiorul ciclului de studii (anii I-III si respectiv,  IV-VI). In anul universitar 2011/2012, studentii care la sfarsitul lunii septembrie acumuleaza peste 20 credite ECTS restante nu vor promova in anul urmator.

 

Promovarea studentilor in ciclul de studii superior (din anul III in anul IV) este conditionata de obtinerea INTEGRALA a creditelor ciclului anterior (art. 59). Existenta unui examen restant din anii I-III, nepromovat pana la 1 oct. 2011 nu va permite accesul studentului respectiv in anul IV.

 

Examenele restante vor fi sustinute  doar in perioada sesiunii de restante (art. 38 si 64), sesiune care incepe la 1 sept. 2011.