REFERENDUMUL UNIVERSITAR PENTRU ALEGEREA MODALITĂȚII DE DESEMNARE A RECTORULUI ÎN

REFERENDUMUL UNIVERSITAR PENTRU ALEGEREA MODALITĂȚII
DE DESEMNARE A RECTORULUI ÎN

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

TG. MUREȘ

Biroul Senatului Universitar, în ședința din 09.05.2011, a hotărât ca:

Dezbaterile publice pentru informarea membrilor comunității

universitare asupra Referendumului universitar și a implicațiilor ce decurg din

acesta să aibă loc în zilele de :

12.05. 2011, 16.05.2011 și 19.05.2011,

Sala Festivă, etajul II,

Clădirea Centrală UMF,

ora 17,00.