Precizări importante pentru candidații care nu au fost admiși în urma participării la examenul de admitere din data de 24 iulie 2022

Candidații care au optat pentru programele de studii Medicină limba română/limba maghiară, Medicină dentară limba română/limba maghiară, au obținut media minim 5.00 și nu au reușit să ocupe un loc bugetat/cu taxă la programele pentru care au optat, la cerere pot fi înscriși la Facultatea de Farmacie.

Cererile se depun la Registratura UMFST (clădirea principală, et. 1, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, Târgu Mureș) on-site sau on-line pe adresa de email: registratura@umfst.ro, până în data de 26.07.2022, ora 14.00.