Anunț finalizare proiect ”Îmbunătățirea accesului la e-educație prin dezvoltarea infrastructurii TIC – UMFST "G.E.Palade" din Târgu Mureș”


Proiectul “Îmbunătățirea accesului la e-educație prin dezvoltarea infrastructurii TIC – UMFST "G.E.Palade" din Târgu Mureș”, cod MySMIS 149760, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 a fost implementat de către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș și are o valoare totală de 1.812.744,30 lei, din care 1.540.832,66 lei reprezintă valoarea cofinanțării UE. Proiectul s-a derulat în perioada 17.08.2021 - 17.08.2022. Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea accesului la e-educație prin dotarea infrastructurii IT necesară pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, în contextul crizei create de coronavirusul SARS-CoV-2. Rezultatele proiectului: (1)-785 echipamente IT mobile de tip tablete achiziționate pentru studenții care îndeplinesc cri-teriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale; (2)-O unitate de învățământ de stat superior dotată cu 162 echipamente/dispozitive electronice (27 sis-teme All-In-One, 8 camere web, 19 camere web conferință, 27 proiectoare, 14 ecrane de proiecție cu trepied, 13 ecrane de proiecție de perete, 27 routere wireless și 27 table interactive) necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, astfel încât să se asigure în bune condiții desfășurarea activităților didactice (3)-46 laptopuri pentru cadre didactice necesare desfășurării activității online (4)-1 anunț publicat în presa locală privind demararea proiectului (5)-1 pagina web de prezentare a proiectului creată pe site-ul UMFST, www.umfst.ro (6)-993 autocolante realizate și aplicate pe fiecare echipament achiziționat prin proiect (7)-1 anunț publicat în presa locală privind finalizarea proiec-tului.
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

“Îmbunătățirea accesului la e-educație prin dezvoltarea infrastructurii TIC – UMFST "G.E.Palade" din Târgu Mureș”