COMUNICAT

În atenția tuturor salariaților UMFST G.E.Palade Tîrgu Mureș,

 

Subscrisa Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.38, jud.Mureş, cod fiscal nr.4322742, reprezentată legal prin rector, prof. dr. Azamfirei Leonard, prin prezenta adresează invitația de a participa în sala 225, et.2, clădirea principală (C3) în data de 19 iulie 2022, orele 10,00, tuturor salariaților universității care nu sunt membri ai sindicatelor existente la nivelul instituției noastre în vederea alegerii și mandatării reprezentantului/reprezentanților salariaților care nu sunt membri de sindicat în vederea reprezentării intereselor acestor salariați la negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul universității .

Precizăm faptul că ambele sindicate care sunt constituite la nivelul UMFST G.E.Palade Tîrgu Mureș sunt nereprezentative – atât Sindicatul ”Pro Educația”, cât și Sindicatul”UMF 2004”; fiecare dintre acestea deținând doar cca. 11-12 % din totalul salariaților universității .


                                                Rector,                                                      
                                       Prof. dr. Leonard Azamfirei      

Comunicat