Conferinţa Doctoranzilor şi Tinerilor Doctori, la ediția cu numărul 12