Ceremonia militară de acordare a primului grad de ofițer