Dialog cultural plurilingv 1.0

Dialog cultural plurilingv 1.0

UPDATE: În contextul mondial actual provocat de virusul COVID-19, organizatorii Concursului Dialog cultural plurilingv 1.0 au decis amânarea evenimentului pentru luna noiembrie 2021. Vom reveni cu detalii.

 

Departamentul SL1 al Facultății de Științe și Litere, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

În colaborare cu Institutul Francez Cluj și Inspectoratul Județean Mureș,

Organizează prima ediție a Concursului Dialog cultural plurilingv 1.0

Regulament de organizare și desfășurare a concursului

Manifestarea se adresează elevilor din învățământul preuniversitar (ciclul liceal), clasele a XI-a și a XII-a, având un caracter regional. Evenimentul are ca scop stimularea interesului pentru limbile moderne de circulație internațională și îmbunătățirea abilităților de comunicare prin valorificarea potențialului lingvistic (în concordanță cu oferta educațională extinsă, limbi moderne, a Departamentului SL1, Facultatea de Științe și Litere, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș).

Concursul este organizat pe două secțiuni distincte:

1. Limbă și cultură (90 minute)

2. Eseistică

Concursul va avea loc în noiembrie 2021

Termen de înscriere: octombrie 2021

Probele concursului se vor susține în limbile: engleză, franceză, italiană, germană. Candidații pot opta pentru ambele secțiuni, fără a fi limitați la aceeași limbă.
1. Pentru secțiunea Limbă și cultură, candidații pot participa la una sau la ambele probe, după cum urmează:

           - Limba engleză sau italiană (interval orar: 13:00 – 14:30)
           - Limba franceză sau germană (interval orar 15:00 – 16:30)

2. Pentru secțiunea Eseistică, candidații vor trimite lucrările respectând cerințele stipulate mai jos.

ELABORAREA SUBIECTELOR

Subiectele vor fi elaborate de către organizatori (cadre didactice titulare ale UMFST), luându-se în considerare programele școlare în vigoare. Corectarea lucrărilor se va face de către comisii formate din cadre didactice care fac parte din Comitetul științific.

Formatul subiectelor :

Secțiunea 1. Limbă și cultură

Elevii trebuie să completeze formularul de înscriere și să îl trimită pe adresa dialog.plurilingv@umfst.ro până la octombrie 2021

Teme Limbă și cultură

Această probă cuprinde următoarele tipuri de exerciții:
      - reformulare (10 propoziții)
      - traducere din limba română în limba străină (10 propoziții)
      - citire și înțelegere de text
      - elaborare de text scurt pornind de la parcurgerea unei liste de teme (disponibilă pe site începând cu octombrie 2021).

 

Secțiunea 2. Eseistică

Candidații vor redacta un eseu pe o temă dată, cu respectarea unor norme de redactare.

Teme Eseistică

Elevii trebuie să completeze formularul de înscriere și să îl trimită pe adresa dialog.plurilingv@umfst.ro până la octombrie 2021

Lucrările elevilor vor fi trimise în format word și pdf, însoțite de o declarație de autenticitate în format pdf. (formular disponibil pe site) pe adresa: dialog.plurilingv@umfst.ro, până la octombrie 2021. Fiecare lucrare va fi verificată cu softul antiplagiat. Candidații vor menționa numele cadrului didactic îndrumător.

Norme de redactare a eseului
      - 1400-1500 cuvinte (limba 1 - limba engleză)
      - 950-1000 cuvinte (limba 2 - limba franceză, germană, italiană)
      - Times New Roman 12
      - Line spacing 1.5
      - Justified
      - Margins: left: 2.5 cm; top, bottom, right: 2 cm

Cadrele didactice îndrumătoare sunt rugate să centralizeze datele/instituție și să completeze tabelul/centralizatorul, menționând limbile străine alese de elevii participanți. Tabelul se va trimite pe adresa de e-mail a concursului până la octombrie 2021

Se va acorda un premiu / secțiune / limbă. Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de prezentare a concursului, precum și prin intermediul coducerii instituției de care aparțin. Se va elibera diplomă de participare din partea UMFST „G.E. Palade” pentru fiecare participant la concurs.

Întrucât informațiile sunt adăugate pe site pe parcurs, vă rugăm să consultați site-ul nostru cu regularitate.

CONTACT: dialog.plurilingv@umfst.ro

Comisii

COMITET DE ORGANIZARE

lector univ. dr. Cristina Nicolae

lector univ. dr. Corina Bozedean

conf. univ. dr. Bianca Han

lector univ. dr. Andreea Ban

conf. univ. dr. Giordano Altarozzi

conf. univ. dr. habil. Dumitru Buda

 

COMITET ȘTIINȚIFIC

Limba engleză

Conf. univ. dr. Pop Anișoara, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

Conf. univ. dr. habil. Ștefanovici, Smaranda, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

Conf. univ. dr. Han Bianca, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

Lector univ. dr. Nicolae Cristina, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

Conf. univ. dr. habil. Buda Dumitru, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

Lector univ. dr. Rus Dana, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

Lector univ. dr. Marcu Nicoleta, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

Lector univ. dr. Lirca Corina, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

Lector univ. dr. Năznean Adrian, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

Lector univ. dr. Lako Cristian, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

Dan Adriana Loredana, inspector școlar limbi străine, Inspectoratul Județean Mureș

Bucin Alina, Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”, Reghin

Drescan Cristina, Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”, Reghin

Dumitrache Andreea, Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”, Reghin

Costea Adrian, Colegiul Național Unirea, Târgu Mureș

Sâncelean Andreea, Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”, Târgu Mureș

Limba franceză

Lector univ. dr. Bozedean Corina, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

Lector univ. dr. Pop Andreea, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

Raduly Daniel, Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”, Târgu Mureș

Ababei Emilia, Liceul Tehnologic „Petru Maior”, Reghin

Anghel Crina, Colegiul Național Unirea, Târgu Mureș

Limba italiană

Conf. univ. dr. Altarozzi Giordano, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

Lector univ. dr. Bozedean Corina, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

Haller Bela, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, Târgu Mureș

Dr. Carmen Dușa, colaborator extern UMFST

Limba germană

Lector univ. dr. Ban Andreea, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

Lector univ. dr. Peterlicean Andreea, Universitatea Sapientia, Târgu Mureș

Friciu Cristina, Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”, Reghin

Boar Teodora, Colegiul Național Unirea, Târgu Mureș

Matiș Laura, Colegiul „Alexandru Papiu Ilarian”, Târgu Mureș

Kontek Eva, Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”, Târgu Mureș


Popa Mihaela, Institutul Francez Cluj