Responsabilități și structuri organizatorice din domeniul calității

Rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș este direct responsabil de calitatea educației.

Realizarea activităților de asigurare și evaluare a calității se asigură prin structuri specializate, constituite conform legilor și reglementărilor în vigoare:
o    Departamentul de Asigurare a Calității
o    Reprezentant managementul calității - RMC
o    Comisia de specialitate a Senatului de evaluare și asigurare a calității
o    Comisia de evaluare și asigurare a calității în universitate
o    Comisii de evaluare și asigurare a calității pe facultăți
o    Comisia de evaluare și asigurare a calității serviciilor administrative   

Prorectorii, Decanii, conducătorii subdiviziunilor organizatorice academice și administrative sunt responsabili de managementul calității în domeniul pe care îl coordonează. În responsabilitatea acestora intră implementarea, monitorizarea, analiza, evaluarea și îmbunătățirea continuă a calității proceselor coordonate.

Entitățile organizatorice din cadrul sistemului de management al calității calității funcționează în baza regulamentelor, metodologiilor, procedurilor și instrucțiunilor de lucru întocmite, respectând prevederile Cartei Universității și ale altor documente de reglementare oficiale, în vigoare.