STRUCTURI ORGANIZATORICE ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

RECTORUL este direct responsabil de calitatea educației furnizate de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.
Prorectorii, Decanii, ceilalți conducători ai subdiviziunilor organizatorice ale universității sunt responsabili de managementul calității în domeniul pe care îl coordonează. În responsabilitatea acestora intră implementarea, monitorizarea, analiza, evaluarea și îmbunătățirea continuă a calității proceselor coordonate.
Realizarea și evaluarea activităților de asigurare a calității se asigură prin structuri specializate, constituite conform legilor și reglementărilor în vigoare:
o    Departamentul de Asigurare a Calității
o    Reprezentantul conducerii cu managementul calității - RMC
o    Comisia de specialitate a Senatului de evaluare și asigurare a calității
o    Comisia de evaluare și asigurare a calității în universitate
o    Comisii de evaluare și asigurare a calității pe facultăți
o    Comisia de evaluare și asigurare a calității serviciilor administrative   
Subdiviziunile organizatorice din cadrul sistemului de management al calității calității funcționează în baza regulamentelor, metodologiilor, procedurilor și instrucțiunilor de lucru proprii ale universității, respectând prevederile Cartei Universității și ale altor documente de reglementare oficiale, în vigoare.