CERTIFICARE ISO 9001

Implementarea sistemului de management al calității (SMC) în cadrul universității, conform standardului de calitate ISO 9001:2008, s-a realizat prin intermediul proiectului “Tehnologii avansate pentru calitate în universitatea orientată spre viitor”, ID 58609, număr de identificare al contractului de finanțare POSDRU/86/1.2/S/58609, care s-a derulat în perioada 01.10.2010-30.10.2013.
Prin implementarea unui sistem performant de management al calității s-a urmărit introducerea de cerințe și obiective măsurabile care prin planificare, organizare, antrenare, urmărire, control și evaluare a proceselor/activităților vor da încredere atât angajaților, cât și terților, că sunt atinse obiectivele stabilite.
Menținerea și dezvoltarea sistemului de management al calității generează încredere angajaților, studenților și altor părți interesate în capabilitatea proceselor și în calitatea serviciilor sale, asigură baza îmbunătățirii continue, conduce la creșterea satisfacției tuturor clienților și colaboratorilor și la succesul organizației.
Ca urmare a capabilității de a demonstra conformitatea sistemului de management al calității cu cerințele standardului ISO 9001, universitatea a obținut în anul 2013 certificarea conform standardului ISO 9001:2018, iar în 2016 recertificarea conform standardului ISO 9001:2015.


Certificate ISO