Evaluări ARACIS

Situația de acreditare a programelor de studii din oferta educațională a facultăților Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș

Facultate

Nivel

Program de studiu

Situație

acreditare

Limba de studiu

Forma de învățământ

Facultatea de Medicină

Licență

Medicină

Acreditat

Română/Maghiară

Cu frecvență

Medicină militară

Acreditat

Română/ Engleză

Cu frecvență

Asistenţă medicală generală

Acreditat

Română/ Maghiară

Cu frecvență

Nutriţie şi dietetică

Acreditat

Română

Cu frecvență

Balnefiziokinetoterapie şi recuperare

Acreditat

Română

Cu frecvență

Master

Laborator clinic

Acreditat

Română

Cu frecvență

Managementul serviciilor de sănătate

Acreditat

Română

Cu frecvență

Nutriţie clinică şi comunitară

Acreditat

Română

Cu frecvență

Terapie fizică şi reabilitare funcţională

Acreditat

Română

Cu frecvență

Sănătatea Reproducerii Umane

Acreditat

Română

Cu frecvență

Cercetare științifică medico-farmaceutică

Acreditat

Română

Cu frecvență

Facultatea de Medicină în limba engleză

Licență

Medicină limba engleză

Acreditat

Engleză

Cu frecvență

Medicină limba engleză Hamburg

Autorizat

Engleză

Cu frecvență

Facultatea de Medicină Dentară

Licență

Medicină dentară

Acreditat

Română/ Maghiară

Cu frecvență

Medicină dentară - limba engleză

Autorizat

Engleză

Cu frecvență

Tehnică dentară

Acreditat

Română

Cu frecvență

Masterat

Reabilitare orală estetică

Acreditat

Română

Cu frecvență

Tehnologii protetice pe implanturi

Acreditat

Română

Cu frecvență

Facultatea de Farmacie

Licență

Farmacie

Acreditat

Română / Maghiară

Cu frecvență

Asistență de farmacie

Suspendat 2018-2019

Acreditat

Română

Cu frecvență

Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic

Autorizare provizorie

Română

Cu frecvență

Masterat

Calitatea medicamentului, alimentului și mediului

Acreditat

Română

Cu frecvență

Cosmetologie și dermofarmacie

Acreditat

Română

Cu frecvență

Biotehnologie medicală

Acreditat

Maghiară

Cu frecvență

Facultatea de Inginerie

Licență

Informatică

Acreditat

Română

Cu frecvență

Automatică şi informatică aplicată

Acreditat

Română

Cu frecvență

Ingineria sistemelor electroenergetice

Acreditat

Română

Cu frecvență

Tehnologia construcţiilor de maşini

Acreditat

Română

Cu frecvență

Inginerie economică industrială

Acreditat

Română

Cu frecvență

Inginerie medicală

Autorizat

Română

Cu frecvență

Masterat

Tehnologia informaţiei

Acreditat

Română

Cu frecvență

Managementul sistemelor de energie

Acreditat

Română

Cu frecvență

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

Acreditat

Română

Cu frecvență

Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator

Acreditat

Română

Cu frecvență

Managementul sistemelor calităţii

Acreditat

Română

Cu frecvență/Cu frecvență redusă

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Licență

Istorie

Acreditat

Română

Cu frecvență

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză

Acreditat

Română

Cu frecvență

Limbi moderne aplicate (engleză – franceză)

Acreditat

Română, Engleză, Franceză

Cu frecvență

Comunicare şi relaţii publice

Acreditat

Română

Cu frecvență

Ştiinţe politice

Autorizat

Română

Cu frecvență

Studii de securitate

Autorizat

Română

Cu frecvență

Educaţie fizică şi sport

Acreditat

Română

Cu frecvență

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Autorizat

Română

Cu frecvență

Program pregătitor de limba română pentru cetățeni străini

Acreditat

Română

Cu frecvență

Masterat

Istoria literaturii şi sistemul criticii literare

Acreditat

Română

Cu frecvență

Studii anglo-americane/ Anglo-american studies.

Acreditat

Engleză

Cu frecvență

Elitele, cultura şi construcţia europeană

Acreditat

Română

Cu frecvență

Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale

Acreditat

Română

Cu frecvență

Educație fizică și consiliere sportivă

Autorizat

Română

Cu frecvență

Facultatea de Drept și Economie

Licență

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Acreditat

Română

Cu frecvență

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba engleză)

Autorizat

Engleză

Cu frecvență

Contabilitate şi informatică de gestiune

Acreditat

Română

Cu frecvență/Cu frecvență redusă

Drept

Acreditat

Română

Cu frecvență/Cu frecvență redusă

Finanţe şi bănci

Acreditat

Română

Cu frecvență

Management

Acreditat

Română

Cu frecvență/Cu frecvență redusă

Administraţie publică

Acreditat

Română

Cu frecvență

Masterat

Instituţii juridice şi profesii liberale

Acreditat

Română

Cu frecvență

Achiziții publice

Acreditat

Română

Cu frecvență

Masterat profesional european de administraţie publică

Acreditat

Română

Cu frecvență

Contabilitate şi audit

Acreditat

Română

Cu frecvență

Gestiune financiar-bancară

Acreditat

Română

Cu frecvență

Managementul afacerilor

Acreditat

Română

Cu frecvență

Managementul resurselor umane

Acreditat

Română

Cu frecvență

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii

Acreditat

Română

Cu frecvență