Departamentul pentru Asigurarea Calității

Obiective

Departamentul pentru Asigurarea Calității reprezintă o structură funcțională, cu rol de coordonare și execuție, care sprijină Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității în realizarea managementului calității, prin planificarea acțiunilor, organizarea echipelor de lucru pentru elaborarea documentelor și instruirea personalului privind asigurarea calității. Departamentul aplică politica Senatului și a Rectorului în domeniul calității.

Structură organizatorică și componență

Poziţie

Nume şi prenume

Director de departament/Reprezentant Managementul Calității (RMC)

Șef de lucr. dr. Tanase Corneliu

Membru, reprezentant corp profesoral - Facultatea de Medicină

Conf. dr. Mureșan Simona

Membru, reprezentant corp profesoral – Facultatea de Medicină

Conf. dr. Orbán-Kis Károly

Membru, reprezentant corp profesoral – Facultatea de Medicină Dentară

Conf. dr. Cerghizan Diana

Membru, reprezentant corp profesoral – Facultatea de Farmacie

Conf. dr. Rusu Aura

Membru, Administrator patrimoniu

Ing. Borșa Marina Constanța

Membru, Administrator patrimoniu

Hadnagy Ildikó

 

Structura și componența departamentului au fost aprobate prin:
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 25.04.2016
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 17.02.2015
- Decizia Rectorului nr. 62/ 12.02.2015
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 09.02.2015
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 15.12.2014
- Hotarârea Senatului UMF din 16-19.09.2014
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 21.01.2013
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 05.11.2012
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 22.10.2012
- Decizia Rectorului nr. 778/24.09.2013
- Decizia Rectorului nr. 231/19.04.2012

Contact

Șef de lucr. dr. Corneliu Tanase
Director Departament Asigurarea Calităţii
Reprezentant managementul calităţii
Clădirea Centrală, nr. 10, int. 247
Tel.: +40 265.215551; Fax: +40 265.210407
Email: managementul.calitatii@umftgm.ro, corneliu.tanase@umftgm.ro
 
Ing. Marina Constanța Borșa
Membru Departament Asigurarea Calității
Clădirea Centrală, int. 287
Tel.: +40 265.215551; Fax: +40 265.210407
Email: marina.borsa@umftgm.ro

Hadnagy Ildikó
Membru Departament Asigurarea Calității
Clădirea 21 (Clădirea Litografiei), int. 347
Tel.: +40 265.215551; Fax: +40 265.210407
Email: asigurarea.calitatii@umftgm.ro

Corpul auditorilor interni

Corpul Auditorilor Interni (CAI) reunește personal didactic și administrativ, care  prin acțiunile de audit în domeniul calității asigură analiza și evaluarea funcționării și eficacității SMC, contribuind la îmbunătățirea calității serviciilor educaționale și administrative oferite de către Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș.

Componența:
Conf.dr. Mureșan Simona
Conf.dr. Orbán-Kis Károly
Șef de lucrări dr. Gliga Mihai Gheorghe
Conf.dr. Cerghizan Diana
Conf.dr. Rusu Aura
Conf.dr. Curticăpean Manuela Claudia
Șef de lucrări dr. Berța Lavina Anda
Șef de lucrări dr. Tanase Corneliu
Borșa Marina Constanța
Hadnagy Ildikó
Hirițiu Mariana
Pop Gabriela
Fărcaș Diana Violeta
Luca Edit Marta

- Decizia Rectorului nr.1126/22.11.2016
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 18.07.2016     

CEEPUS