Departamentul pentru Asigurarea Calității

Obiective

Departamentul pentru Asigurarea Calității reprezintă o structură funcțională, cu rol de coordonare și execuție, care sprijină Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității în realizarea managementului calității, prin planificarea acțiunilor, organizarea echipelor de lucru pentru elaborarea documentelor și instruirea personalului privind asigurarea calității. Departamentul aplică politica Senatului și a Rectorului în domeniul calității.

Structură organizatorică și componență

Poziţie

Nume şi prenume

Director de departament/Reprezentant Managementul Calității (RMC)

Conf. dr. Tanase Corneliu

Membru, reprezentant corp profesoral - Facultatea de Medicină

Conf. dr. Mureșan Simona

Membru, reprezentant corp profesoral – Facultatea de Medicină

Conf. dr. Orbán-Kis Károly

Membru, reprezentant corp profesoral – Facultatea de Medicină Dentară

Conf. dr. Cerghizan Diana

Membru, reprezentant corp profesoral – Facultatea de Farmacie

Conf. dr. Rusu Aura

Membru, reprezentant corp profesoral – Facultatea de Farmacie

Șef de lucrări dr. Berța Lavina Anda

Membru, reprezentant corp profesoral – Facultatea de Inginerie

Conf. dr. Strnad Gabriela

Membru, reprezentant corp profesoral – Facultatea de Științe și Litere

Conf. dr. Chiorean Luminița

Membru, reprezentant corp profesoral – Facultatea de Economie și Drept

Lector dr. Boantă Adrian

Membru, Administrator patrimoniu

Ing. Borșa Marina Constanța

Membru, Administrator patrimoniu

Hadnagy Ildikó

Membru, Secretar

Magyari Annamária

 

Structura și componența departamentului au fost aprobate prin:
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 28.01.2019
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 05.02.2018
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 25.04.2016
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 17.02.2015
- Decizia Rectorului nr. 62/ 12.02.2015
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 09.02.2015
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 15.12.2014
- Hotarârea Senatului UMF din 16-19.09.2014
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 21.01.2013
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 05.11.2012
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 22.10.2012
- Decizia Rectorului nr. 778/24.09.2013
- Decizia Rectorului nr. 231/19.04.2012

Contact

 

Conf. dr. Corneliu Tanase
Director Departament Asigurarea Calităţii
Reprezentant managementul calităţii
Clădirea Facultății de Farmacie, int. 361
Tel.: +40 265.215551; Fax: +40 265.210407
Email: managementul.calitatii@umftgm.ro, corneliu.tanase@umfst.ro
 
Ing. Marina Constanța Borșa
Membru Departament Asigurarea Calității
Clădirea Centrală, int. 287
Tel.: +40 265.215551; Fax: +40 265.210407
Email: marina.borsa@umfst.ro

Hadnagy Ildikó
Membru Departament Asigurarea Calității
Clădirea Centrală, int. 347
Tel.: +40 265.215551; Fax: +40 265.210407
Email: asigurarea.calitatii@umfst.ro

Magyari Annamária
Membru Departament Asigurarea Calității
Clădirea Centrală, int. 347
Tel.: +40 265.215551; Fax: +40 265.210407
Email: magyari.annamaria@umfst.ro
 

Corpul auditorilor interni

Corpul auditorilor interni

Corpul Auditorilor Interni (CAI) reunește personal didactic și administrativ, care  prin acțiunile de audit în domeniul calității asigură analiza și evaluarea funcționării și eficacității SMC, contribuind la îmbunătățirea calității serviciilor educaționale și administrative oferite de către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade’” din Târgu Mureș.

Componenta
Conf. dr. Tanase Corneliu
Conf. dr. Mureșan Simona
Conf. dr. Orbán Kiss Károly 
Conf. dr. Cerghizan Diana
Conf. dr. Rusu Aura
Conf. dr. Curticăpean Manuela 
Conf. dr. Strnad Gabriela
Conf. dr. Chiorean Luminița
Conf. dr. Han Bianca
Lector dr. Boantă Adrian
Șef lucr. Dr. Grama Lavinia
Șef lucr. Dr. Gliga Mihai
Ing. Borșa Marina 
Hadnagy Ildikó
Magyari Annamária
Hirițiu Mariana 
Pop Gabriela
Fărcaș Diana
Luca Edit
Guță Ioana

- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 28.01.2019
- Decizia Rectorului nr.1126/22.11.2016
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 18.07.2016  

 

CEEPUS