Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Obiective

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității urmărește implementarea strategiilor și politicilor de asigurare a calității, în raport cu viziunea, misiunea și politica Universității și în concordanță cu dinamica națională, europeană și internațională în domeniu.

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității coordonează aplicarea procedurilor și activitățile de evaluare și asigurare a calității și elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în Universitate care este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor prin afișare pe site-ul Universității.

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației, stabilește și inițiază analize și evaluări pe baza criteriilor de calitate stabilite pentru facultăți, departamente și alte structuri.

Structură și componență

Structură și componență

COMPONENȚA COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

 

Aprobată în ședinta Senatului din data de 17.10.2012

 

Președinte/Coordonator comisie:

Prof. dr. Angela Borda

Membri:

Conf. dr. Oana Mărginean

Prof. dr. Pavai Zoltan

Conf. dr. Monica Monea

Conf. dr. Donath-Nagy Gabriella

Șef lucr. dr. Florin Buicu

Drd. Silvia Drașoveanu

Stud. Nucu Marica

Stud. Tubak Nimrod

Contact

Prof. Dr. Angela Borda
Președinte Comisie de Evaluare și Asigurare a Calității
e-mail : prorector_int@umftgm.ro
Tel : +40 265/215551, int 235, 180
Fax : +40 265210407

CEEPUS