COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII PE UNIVERSITATE

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) urmărește implementarea strategiilor și politicilor de asigurare a calității, în raport cu viziunea, misiunea și politica Universității și în concordanță cu dinamica națională, europeană și internațională în domeniu.
CEAC la nivel de universitate stabilește și inițiază analize și evaluări pe baza criteriilor de calitate stabilite. 
CEAC formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației și elaborează rapoarte de evaluare internă privind calitatea educației în universitate care, cu măsurile de îmbunătățire adecvate, sunt aduse la cunoștința tuturor beneficiarilor.  
 

Structură și componență

Structură și componență