COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII PE UNIVERSITATE

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) urmărește implementarea strategiilor și politicilor de asigurare a calității, în raport cu viziunea, misiunea și politica Universității și în concordanță cu dinamica națională, europeană și internațională în domeniu.
CEAC la nivel de universitate stabilește și inițiază analize și evaluări pe baza criteriilor de calitate stabilite. 
CEAC formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației și elaborează rapoarte de evaluare internă privind calitatea educației în universitate care, cu măsurile de îmbunătățire adecvate, sunt aduse la cunoștința tuturor beneficiarilor.  
 

STRUCTURA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (CEAC)

COMPONENȚA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (CEAC)

Președinte:

Prof. univ. dr. Corneliu Tanase

 

Membri:

Prof. univ. dr. Anca-Meda Georgescu – reprezentant corp profesoral

Conf. univ. dr. Donath-Nagy Gabriella - reprezentant corp profesoral

Conf. univ. dr. Mircea Dulău - reprezentant corp profesoral

Șef de lucrări dr. Szederjesi János – reprezentant al angajatorilor

Conf.univ.dr. Arina Modrea - reprezentant Sindicat

Mihai Timuș – reprezentant absolvenți

Pintea Cezara - reprezentant studenți

drd. Nisca Adrian - reprezentant studenți