Situaţia privind vaccinarea personalului angajat al Universităţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 la data de 03.11.2021

Nr. total

personal didactic

Nr. total

personal didactic vaccinat

Nr. total

personal didactic nevaccinat

Procent

personal didactic vaccinat

Procent

personal didactic nevaccinat

757

705

52

93%

7%

Nr. total

personal didactic auxiliar şi nedidactic

Nr. total

personal didactic auxiliar şi nedidactic

vaccinat

Nr. total

personal didactic auxiliar şi nedidactic

nevaccinat

Procent

personal didactic auxiliar şi nedidactic

vaccinat

Procent

personal didactic auxiliar şi nedidactic

nevaccinat

531

460

71

87%

13%

Plan de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei COVID19

Plan de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei COVID19

Chestionar pentru triaj epidemiologic