CONCURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

Concurs ocupare posturi - doua posturi de paznic la Compartimentul Pază și Întreținere Curte

Concurs ocupare posturi - un post de bibliotecar la Serviciul Bibliotecă

Concurs ocupare posturi - doua posturi de administrator patrimoniu S la Biroul Investiții

Concurs ocupare posturi - un post de psiholog la Departamentul de Consiliere, Orientare Profesionala si Informare Studenti

Concurs ocupare posturi - un post de secretar la Compartimentul Acte de Studii si un post de secretar la Facultatea de Medicina

Concurs ocupare posturi - Legator manual la University Press

Concurs ocupare posturi - un post de Inginer la Departamentul de Inginerie Industriala și Management și un post de Administrator financiar I S la Departamentul de Proiecte Europene și de Cercetare

Concurs ocupare posturi - Administrator patrimoniu S la Biroul Investiții

Concurs ocupare posturi - Laborant la Facultatea de Medicina Dentara

Concurs ocupare posturi - doua posturi de ingrijitor la Compartimentul Pază și Întreținere Curte si un post de sef birou la Serviciul Social Administrativ

Concurs ocupare posturi - Laborant la Facultatea de Medicina Dentara

Concurs ocupare posturi - Laborant la Departamentul de Inginerie Industrială și Management

Concurs ocupare posturi - Administrator patrimoniu S la Serviciul Achiziții-Investiții și Paznic la Compartimentul Pază și Întreținere Curte

Concurs ocupare posturi -  3 posturi de îngrijitor și un șef birou

Concurs ocupare posturi - Paznic la Compartimentul Pază și Întreținere Curte și muncitor zugrav la Serviciul Tehnic și Mentenanță Patrimoniu

Concurs ocupare posturi -  Asistent medical la Facultatea de Medicină Dentară

Concurs ocupare posturi -  Administrator patrimoniu S la Serviciul Social-Administrativ și administrator patrimoniu S la Serviciul Achiziții-Investiții

Concurs ocupare posturi -  Adminsistrator patrimoniu S la Serviciul Achiziții-Investiții și psiholog la DCOPIS

Concurs ocupare posturi - Laborant la Departamentul de Inginerie Industrială și Management

Concurs ocupare posturi - Două posturi de îngrijitori la Serviciul Social Administrativ și un post de secretar la Serviciul Bibliotecă

Concurs ocupare posturi - Administrator patrimoniu S la Departamentul de Studii și Educație Antreprenorială 

Concurs ocupare posturi - Sef serviciu la Departamentul Proiecte Europene si de Cercetare si un post de administrator patrimoniu I S la Serviciul Social Administrativ

Concurs ocupare posturi - Director la CCAMF

Concurs ocupare posturi - Tehnician veterinar la Centrul de Studii Experimentale, Compartiment Biobază

Concurs ocupare posturi - Administrator patrimoniu S la Departamentul de Relații Internaționale