CONCURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

Concurs ocupare posturi -  ingrijitor si a unui post de electrician

Concurs ocupare posturi -  tehnician veterinar si secretar

Concurs ocupare posturi - Subinginer la Departamentul de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației și Paznic la Compartimentul de Pază și Întreținere Curte

Concurs ocupare posturi - Ingrijitori la Serviciul Social Administrativ

Concurs ocupare posturi - Muncitor-electrician la Serviciul Tehnic și Mentenanță Patrimoniu și secretar S la Decanatul Facultății de Inginerie

Concurs ocupare posturi - Administrator patrimoniu S la Biroul Investitii si Muncitor calificat la Grădina Botanică

Concurs ocupare posturi - Paznic la Compartimentul de Paza si Intretinere Curte

Concurs ocupare posturi - Administrator patrimoniu la Serviciul Tehnic și Mentenanță Patrimoniu

Concurs ocupare posturi -  Bucatar

Concurs ocupare posturi -  Asistent dentar si Laborant S

Concurs ocupare posturi - Analist programator la Serviciul de Rețele de Calculatoare, Comunicații și Informatizare.

Concurs ocupare posturi - Consilier juridic II S la Serviciul Juridic,SSM, Medicina muncii și Protecția datelor

Concurs ocupare posturi -  Brancardier cu jumatate de normă și Asistent dentar

Concurs ocupare posturi - Administrator patrimoniu S și Fochist la Serviciul Tehnic și Mentenanta Patrimoniu

Concurs ocupare posturi - Farmacist pe perioadă determinată în cadrul Laboratorului de Cromatografie și Spectrometrie de masă la CCAMF

Concurs ocupare posturi - Fiziokinetoterapeut la Serviciul Social Administrativ și două posturi de Paznic la Compartimentul de Pază și Întreținere Curte