CONCURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

Concurs ocupare posturi - de Administrator patrimoniu S la Serviciul Achizitii - Investitii

Concurs ocupare posturi - de Administrator patrimoniu III S la Biroul Investitii

Concurs ocupare posturi - post de bibliotecar S la Serviciul Bibliotecă

Concurs ocupare posturi - administrator patrimoniu II S la Centrul de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice.

Concurs ocupare posturi - de secretar II S la Facultatea de Medicină Dentară

Concurs ocupare posturi - de Administrator patrimoniu III S la Biroul Investitii

Concurs ocupare posturi - paznic la Compartimentul Pază, Întreținere și Parc Auto și a unui post de administrator patrimoniu S la Serviciul Achiziții-Investiții pe perioadă nedeterminată

Concurs ocupare posturi - administrator patrimoniu S la Serviciul Tehnic și Mentenanță Patrimoniu

Concurs ocupare posturi - Consilier juridic II S la Serviciul Juridic, SSM, Medicina muncii și Protecția datelor

Concurs ocupare posturi - Secretar III S la Facultatea de medicină în limba engleză și a unui post de administrator patrimoniu S la Serviciul Achiziții Investiții

Concurs ocupare posturi - inginer de sistem la Serviciul RCCI și a unui post de administrator patrimoniu S la Serviciul Tehnic și Mentenanță Patrimoniu.

Concurs ocupare posturi - Secretar șef la Facultatea de Medicină în limba engleză

Concurs ocupare posturi - administrator patrimoniu M la Serviciul Achiziții Investiții

Concurs ocupare posturi - pompier la Compartimentul Situații de Urgență

Concurs ocupare posturi - ingrijitori I la Serviciul Social Administrativ

Concurs ocupare posturi - muncitor electrician

Concurs ocupare posturi - muncitor electrician și 2 posturi paznic

Concurs ocupare posturi - post de legător manual la University Press

Concurs ocupare posturi - post de muncitor electrician si a unui post de ingrijitor

Concurs ocupare posturi - muncitor Gradina botanica

Concurs ocupare posturi - doua posturi de pompieri la Compartimentul Situații de Urgență

Concurs ocupare posturi - sase posturi de muncitori la Serviciul Tehnic și Mentenanță Patrimoniu

Concurs ocupare posturi - un post de informatician la Serviciul RCCI

Concurs ocupare posturi - 4 posturi de paznici si a 3 posturi de îngrijitori curte la Compartimentul Paza / Întreținere Curte care vor avea loc în data de 25 februarie 2019.

Concurs ocupare posturi - 15 posturi de îngrijitori la Serviciul Social Administrativ care va avea loc in data de 28.02.2019.