REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ - SESIUNEA IUNIE 2021

Nr. crt.

Nume și prenume

Departament/Disciplina

Poz. în

Statul de funcții

Funcție didactică

Rezultat

FACULTATEA DE MEDICINĂ

1.

HALAȚIU VASILE-BOGDAN

M2 – Fiziologie

72

Asistent universitar

ADMIS

232,23

2.

KISS RITA-JUDIT

M2 – Fiziologie

73

Asistent universitar

ADMIS

196,25

3.

SABĂU ADRIAN-HORAȚIU

M2 – Fiziopatologie

83

Asistent universitar

ADMIS

189,52

4.

MĂNESCU ION-BOGDAN

M2 – Medicină de Laborator

91

Asistent universitar

ADMIS

226;36

5.

-

M3 – Medicină de urgență

120

Asistent universitar

-

6.

-

M3 – Medicală VI

126

Asistent universitar

-

7.

-

M3 – Medicală VI

127

Asistent universitar

-

8.

TIUCĂ ROBERT-AURELIAN

M4 – Endocrinologie

110

Asistent universitar

ADMIS

254,67

9.

VLASA IOANA-MARIA

RESPINS

 

10.

MUNTEAN LORENA MIHAELA

M4 – Psihiatrie

124

Asistent universitar

ADMIS

341,86

11.

ȘULEA (ALMĂȘAN) PAULA- ANCA

M4 – Medicină de Familie

127

Asistent universitar

ADMIS

301,66

12.

FILEP RAREȘ CRISTIAN

M4 – Radiologie

131

Asistent universitar

ADMIS

448,22

13.

VERES MIHALY

M4 – ATI I

132

Asistent universitar

RESPINS

14.

-

M4 – Simulare aplicată în medicină

138

Asistent universitar

-

FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ

15.

ALMASY EMOKE

ME2 - ATI

63

Asistent universitar

ADMIS

365,03

16.

-

ME2 - Psihiatrie

69

Asistent universitar

-

FACULTATEA DE FARMACIE

17.

TOMA CAMELIA-MARIA

F1 - Chimie analitică și analiza medicamentului

38

Asistent universitar

ADMIS

392,70

18.

URKON MELINDA

F2 - Farmacologie și farmacie clinică

47

Asistent universitar

ADMIS

336,58

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR”

19.

COSTIN CORNELIA BIANCA

Științe și Litere 1

43

Asistent univ,,ersitar

ADMIS

258

20.

VARODI IONUȚ

Științe și Litere 2

33

Asistent universitar

ADMIS

185,5

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DREPT

21.

-

Economie și Drept 2

26

Asistent universitar

-

22.

-

Economie și Drept 2

27

Asistent universitar

-

POSTURI DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021

Lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada determinata in semestrul II al anului universitar 2020-2021

Calendar de desfasurare a concursurilor

Taxa de inscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice

Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare

PRECIZARE: Cu privire la condițiile prevăzute la articolul 9, alin. (3) din Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș  referitor la „Candidaţii care, în norma didactică a  postului pe care urmează să îl ocupe, au activităţi didactice în altă limbă decât limba în care au absolvit facultatea, vor depune la dosar un certificat de competenţă lingvistică de la un organism acreditat care să certifice cunoştinţele lingvistice în limba respectivă (Cambridge, IELTS, TOEFL, LCCI,TRINITY, ECL, IESOL, PROFEX sau altele, echivalente)”, facem mențiunea că această condiţie este pentru ocuparea posturilor de conferenţiar universitar şi profesor universitar. Certificatul de competenţă lingvistică este obligatoriu pentru ocuparea tuturor posturilor de asistent universitar (perioadă determinată şi perioada nedeterminată) şi de şef de lucrări/lector universitar, indiferent dacă au sau nu în norma didactică a postului pe care urmează să îl ocupe activităţi didactice în altă limbă decât limba în care au absolvit facultatea.

Datele candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice vacante de asistent universitar pe perioadă determinată din semestrul 2 al anului universitar 2020-2021

Nr. crt.

Nume și prenume

Departament/Disciplina

Poz. în Statul de funcții

Funcție didactică

Documente depuse

FACULTATEA DE MEDICINĂ

1.

HALAȚIU VASILE-BOGDAN

M2 – Fiziologie

72

Asistent universitar

link

2.

KISS RITA-JUDIT

M2 – Fiziologie

73

Asistent universitar

link

3.

SABĂU ADRIAN-HORAȚIU

M2 – Fiziopatologie

83

Asistent universitar

link

4.

MĂNESCU ION-BOGDAN

M2 – Medicină de Laborator

91

Asistent universitar

link

5.

-

M3 – Medicină de urgență

120

Asistent universitar

-

6.

-

M3 – Medicală VI

126

Asistent universitar

-

7.

-

M3 – Medicală VI

127

Asistent universitar

-

8.

TIUCĂ ROBERT-AURELIAN

 

M4 – Endocrinologie

 

110

 

Asistent universitar

link

9.

VLASA IOANA-MARIA

link

10.

MUNTEAN LORENA MIHAELA

M4 – Psihiatrie

124

Asistent universitar

link

11.

ȘULEA (ALMĂȘAN) PAULA- ANCA

M4 – Medicină de Familie

127

Asistent universitar

link

12.

FILEP RAREȘ CRISTIAN

M4 – Radiologie

131

Asistent universitar

link

13.

VERES MIHALY

M4 – ATI I

132

Asistent universitar

link

14.

-

M4 – Simulare aplicată în medicină

138

Asistent universitar

-

FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ

15.

ALMASY EMOKE

ME2 - ATI

63

Asistent universitar

link

16.

-

ME2 - Psihiatrie

69

Asistent universitar

-

FACULTATEA DE FARMACIE

17.

TOMA CAMELIA-MARIA

F1 - Chimie analitică și analiza medicamentului

38

Asistent universitar

link

18.

URKON MELINDA

F2 - Farmacologie și farmacie clinică

47

Asistent universitar

link

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR”

19.

COSTIN CORNELIA BIANCA

Științe și Litere 1

43

Asistent universitar

link

20.

VARODI IONUȚ

Științe și Litere 2

33

Asistent universitar

link

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DREPT

21.

-

Economie și Drept 2

26

Asistent universitar

-

22.

-

Economie și Drept 2

27

Asistent universitar

-

TEMATICA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE DE ASISTENT UNIVERSITAR SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021

Nr. crt.

Facultatea

Departamentul - Disciplina

Poziția

Tematica

1.

Medicină

M2 – Fiziologie

72

link

2.

Medicină

M2 – Fiziologie

73

link

3.

Medicină

M2 – Fiziopatologie

83

link

4.

Medicină

M2 – Medicină de Laborator

91

link

5.

Medicină

M3 – Medicină de urgență

120

link

6.

Medicină

M3 – Medicală VI

126

link

7.

Medicină

M3 – Medicală VI

127

link

8.

Medicină

M4 – Endocrinologie

110

link

9.

Medicină

M4 – Psihiatrie

124

link

10.

Medicină

M4 – Medicină de Familie

127

link

11.

Medicină

M4 – Radiologie

131

link

12.

Medicină

M4 – ATI I

132

link

13.

Medicină

M4 – Simulare aplicată în medicină

138

link

14.

Medicină în Limba Engleză

ME2 - ATI

63

link

15.

Medicină în Limba Engleză

ME2 - Psihiatrie

69

link

16.

Farmacie

F1 - Chimie analitică și analiza medicamentului

38

link

17.

Farmacie

F2 - Farmacologie și farmacie clinică

47

link

18.

Științe și Litere „Petru Maior”

Științe și Litere 1

43

link

19.

Științe și Litere „Petru Maior”

Științe și Litere 2

33

link

20.

Economie și Drept

Economie și Drept 2

26

 

21.

Economie și Drept

Economie și Drept 2

27

 

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ - SESIUNEA IANUARIE 2021

Nr. crt.

Nume și prenume

Departament/Disciplina

Poz. în Statul de funcții

Funcție didactică

Rezultat

FACULTATEA DE MEDICINĂ

1.

CONSTANTIN GABRIELA

M1- Biologie celulară și moleculară

67

Asistent universitar

ADMIS
287,16
 

2.

SZODORAI RITA

M1-Morfopatologie

68

Asistent universitar

ADMIS
295,7
 

3.

SATALĂ CĂTĂLIN-BOGDAN

M1-Morfopatologie

70

Asistent universitar

ADMIS
440,664
 

4.

-

M1-Biofizică

74

Asistent universitar

-

5.

TOTH RÉKA

M2-Epidemiologie

82

Asistent universitar

ADMIS
295,11
 

6.

CĂLBUREAN PAUL-ADRIAN

M2- Informatica Medicala si biostatistica

88

Asistent universitar

ADMIS
355,86
 

7.

-

M2-Medicina de Laborator

91

Asistent universitar

-

8.

CIGHIR ANCA

M2 - Microbiologie

93

Asistent universitar

ADMIS
306,47
 

9.

TĂMAŞ FLAVIU

M3-Neurochirurgie

112

Asistent universitar

ADMIS

292,54

10.

CIORBĂ ILIE-MARIUS

M3-Medicală I

124

Asistent universitar

ADMIS
400,06
 

11.

OPASCHI RĂZVAN-VALERIAN

M3-Medicală I

125

Asistent universitar

ADMIS
302,1
 

12.

SANDOR-KERI JOHANNA

M3 - Medicală VI

126

Asistent universitar

ADMIS
300,67
 

13.

OPINCARIU DIANA

M3 - Medicală VI

127

Asistent universitar

ADMIS

798,99

14.

MAREŞ (CÂMPEAN) ROXANA-CRISTINA

M3- Pediatrie I

128

Asistent universitar

NEPREZENTAT

15.

NEGREA VALENTINA

M4 - Boli infecțioase

116

Asistent universitar

ADMIS
298
 

16.

CHIRILĂ CRISTIAN-NICOLAE

M4 - Medicala IV

117

Asistent universitar

ADMIS
438,94
 

17.

TIUCĂ OANA-MIRELA

M4 - Dermatologie

120

Asistent universitar

ADMIS
313,4
 

18.

COZLEA IONELA

M4 - Medicina muncii

123

Asistent universitar

ADMIS
325,647
 

19.

-

M4 - Simulare aplicată în medicină

138

Asistent universitar

-

FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ

20.

STANCIU NICOLAE

ME1- Anatomie

60

Asistent universitar

ADMIS
418,5
 

21.

LASLO ALEXANDRU

ME1- Anatomie

61

Asistent universitar

ADMIS
308
 

22.

BABĂ DRAGOŞ-FLORIN

ME1 - Biologie celulară și moleculară

65

Asistent universitar

ADMIS
275,93
 

23.

NICULESCU RALUCA

ME1 - Fiziopatologie

67

Asistent universitar

ADMIS
298,34
 

24.

TINCA ANDREEA-CĂTĂLINA

ME1 - Fiziopatologie

68

Asistent universitar

ADMIS
305,23
 

25.

GLIGA MAXIMILAN- COSMA

ME2 - Endocrinologie

44

Asistent universitar

ADMIS
298,85

26.

TIUCĂ ROBERT

RETRAS

27.

MURARIU EMMA-EUGENIA

ME2 - Medicală IV

60

Asistent universitar

ADMIS
324,975
 

28.

BADEA MIHAIL-ALEXANDRU

ME2 - Dermatologie

67

Asistent universitar

ADMIS
443,31
 

29.

BĂNCEU COSMIN-MARIAN

ME2 - Chirurgie IV

72

Asistent universitar

ADMIS
412,85
 

30.

MOLDOVAN FLAVIU

ME2 - Ortopedie - Traumatologie II

74

Asistent universitar

ADMIS
322,94
 

31.

SĂSĂRAN MARIA-OANA

ME2 - Pediatrie III

78

Asistent universitar

ADMIS
1107,33
 

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

32.

DAKÓ TIMEA

MD1 - Odontologie și patologie orală

41

Asistent universitar

ADMIS

280,5

33.

CONŢAC LAURA-ROXANA

MD1 - Pedodonție

48

Asistent universitar

ADMIS
266,5
 

34.

BARDOCZ-VERES ZSUSZANNA

MD2 - Reabilitare orală și Ocluzologie

44

Asistent universitar

ADMIS

251,2

FACULTATEA DE FARMACIE

35.

MOLDOVAN OCTAVIA-LAURA

F1 / Chimie organică

39

Asistent universitar

ADMIS
279,125
 

36.

VLAD ROBERT-ALEXANDRU

F2 / Tehnologie farmaceutică și cosmetologie

45

Asistent universitar

ADMIS
490,510
 

37.

AL HUSSEIN HAMIDA

F2 / Farmacologie și farmacie clinică

46

Asistent universitar

ADMIS
499,14
 

38.

BÁBA LÁSZLÓ-ISTVÁN

F2 / Farmacologie și farmacie clinică

48

Asistent universitar

ADMIS
569,426
 

39.

URKON MELINDA

F2 / Farmacologie și farmacie clinică

49

Asistent universitar

RESPINS
264,63
 

40.

LUNGU IOANA-ANDREEA

ADMIS
324,415
 

41.

PAPP LAJOS-ATTILA

F2 / Chimie farmaceutică și terapeutică

50

Asistent universitar

ADMIS
712,958
 

FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

42.

TERI LENARD

Inginerie electrică și Tehnologia informației

33

Asistent universitar

ADMIS
260,8
 

43.

CHIŞ LIVIU CRISTIAN

Inginerie electrică și Tehnologia informației

34

Asistent universitar

RESPINS

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR”

44.

COTRUŞ (ISPAS) ROXANA- MARIA

Științe și Litere 1

44

Asistent universitar

ADMIS
447,2
 

45.

OPREA IULIA-ALEXANDRA

Științe și Litere 1

46

Asistent universitar

ADMIS
863
 

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DREPT

46.

ŞUŞ CORNELIA

Economie și Drept 2

25

Asistent universitar

ADMIS 

320,5

47.

-

Economie și Drept 2

26

Asistent universitar

-

48.

-

Economie și Drept 2

27

Asistent universitar

-

COMISIILE ȘI PROGRAMAREA CONCURSURILOR PENTRU POSTURILE DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ SCOASE LA CONCURS ÎN SEMESTRUL 1 AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021

Hotarare CA nr. 10 din PV nr. 3/20.01.2021

Comisiile de verificare a indeplinirii standardelor

Comisiile de concurs si programarea concursurilor

Comisiile de solutionare a contestatiilor

Datele candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice vacante de asistent universitar pe perioadă determinată din semestrul 1 al anului universitar 2020-2021- sesiune suplimentară

Nr. crt.

Nume și prenume

Departament/Disciplina

Poz. în Statul de funcții

Funcție didactică

Documente depuse

FACULTATEA DE MEDICINĂ

1.

OPINCARIU DIANA

M3 - Medicală VI

127

Asistent universitar

link

2.

NEGREA VALENTINA

M4 - Boli infecțioase

116

Asistent universitar

link

3.

COZLEA IONELA

M4 - Medicina muncii

123

Asistent universitar

link

FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ

4.

STANCIU NICOLAE

ME1- Anatomie

60

Asistent universitar

link

5.

LASLO ALEXANDRU

ME1- Anatomie

61

Asistent universitar

link

6.

MOLDOVAN FLAVIU

ME2 - Ortopedie - Traumatologie II

74

Asistent universitar

link​​​​​​​​​​​​​​

FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

7.

TERI LENARD

Inginerie electrică și Tehnologia informației

33

Asistent universitar

link​​​​​​​

Datele candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice vacante de asistent universitar pe perioadă determinată din semestrul 1 al anului universitar 2020-2021

Nr. crt.

Nume și prenume

Departament/Disciplina

Poz. în Statul de funcții

Funcție didactică

Documente depuse

FACULTATEA DE MEDICINĂ

1.

CONSTANTIN GABRIELA

M1- Biologie celulară și moleculară

67

Asistent universitar

link

2.

SZODORAI RITA

M1-Morfopatologie

68

Asistent universitar

link

3.

SATALĂ CĂTĂLIN-BOGDAN

M1-Morfopatologie

70

Asistent universitar

link

4.

-

M1-Biofizică

74

Asistent universitar

-

5.

TOTH RÉKA

M2-Epidemiologie

82

Asistent universitar

link

6.

CĂLBUREAN PAUL-ADRIAN

M2- Informatica Medicala si biostatistica

88

Asistent universitar

link

7.

-

M2-Medicina de Laborator

91

Asistent universitar

-

8.

CIGHIR ANCA

M2 - Microbiologie

93

Asistent universitar

link

9.

TĂMAŞ FLAVIU

M3-Neurochirurgie

112

Asistent universitar

link

10.

CIORBĂ ILIE-MARIUS

M3-Medicală I

124

Asistent universitar

link

11.

OPASCHI RĂZVAN-VALERIAN

M3-Medicală I

125

Asistent universitar

link

12.

SANDOR-KERI JOHANNA

M3 - Medicală VI

126

Asistent universitar

link

13.

OPINCARIU DIANA

M3 - Medicală VI

127

Asistent universitar

link

14.

MAREŞ (CÂMPEAN) ROXANA-CRISTINA

M3- Pediatrie I

128

Asistent universitar

link

15.

-

M4 - Boli infecțioase

116

Asistent universitar

-

16.

CHIRILĂ CRISTIAN-NICOLAE

M4 - Medicala IV

117

Asistent universitar

link

17.

TIUCĂ OANA-MIRELA

M4 - Dermatologie

120

Asistent universitar

link

18.

-

M4 - Medicina muncii

123

Asistent universitar

-

19.

-

M4 - Simulare aplicată în medicină

138

Asistent universitar

-

FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ

20.

-

ME1- Anatomie

60

Asistent universitar

-

21.

-

ME1- Anatomie

61

Asistent universitar

-

22.

BABĂ DRAGOŞ-FLORIN

ME1 - Biologie celulară și moleculară

65

Asistent universitar

link

23.

NICULESCU RALUCA

ME1 - Fiziopatologie

67

Asistent universitar

link

24.

TINCA ANDREEA-CĂTĂLINA

ME1 - Fiziopatologie

68

Asistent universitar

link

25.

GLIGA MAXIMILAN- COSMA

ME2 - Endocrinologie

44

Asistent universitar

link

26.

TIUCĂ ROBERT

link​​​​​​​

27.

MURARIU EMMA-EUGENIA

ME2 - Medicală IV

60

Asistent universitar

link​​​​​​​

28.

BADEA MIHAIL-ALEXANDRU

ME2 - Dermatologie

67

Asistent universitar

link​​​​​​​

29.

BĂNCEU COSMIN-MARIAN

ME2 - Chirurgie IV

72

Asistent universitar

link​​​​​​​

30.

-

ME2 - Ortopedie - Traumatologie II

74

Asistent universitar

-

31.

SĂSĂRAN MARIA-OANA

ME2 - Pediatrie III

78

Asistent universitar

link​​​​​​​

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

32.

DAKÓ TIMEA

MD1 - Odontologie și patologie orală

41

Asistent universitar

link​​​​​​​

33.

CONŢAC LAURA-ROXANA

MD1 - Pedodonție

48

Asistent universitar

link​​​​​​​

34.

BARDOCZ-VERES ZSUSZANNA

MD2 - Reabilitare orală și Ocluzologie

44

Asistent universitar

link​​​​​​​

FACULTATEA DE FARMACIE

35.

MOLDOVAN OCTAVIA-LAURA

F1 / Chimie organică

39

Asistent universitar

link​​​​​​​

36.

VLAD ROBERT-ALEXANDRU

F2 / Tehnologie farmaceutică și cosmetologie

45

Asistent universitar

link​​​​​​​

37.

AL HUSSEIN HAMIDA

F2 / Farmacologie și farmacie clinică

46

Asistent universitar

link​​​​​​​

38.

BÁBA LÁSZLÓ-ISTVÁN

F2 / Farmacologie și farmacie clinică

48

Asistent universitar

link​​​​​​​

39.

URKON MELINDA

F2 / Farmacologie și farmacie clinică

49

Asistent universitar

link​​​​​​​

40.

LUNGU IOANA-ANDREEA

link​​​​​​​

41.

PAPP LAJOS-ATTILA

F2 / Chimie farmaceutică și terapeutică

50

Asistent universitar

link​​​​​​​​​​​​​​

FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

42.

TERI LENARD

Inginerie electrică și Tehnologia informației

33

Asistent universitar

link​​​​​​​

43.

CHIŞ LIVIU CRISTIAN

Inginerie electrică și Tehnologia informației

34

Asistent universitar

link​​​​​​​

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR”

44.

COTRUŞ (ISPAS) ROXANA- MARIA

Științe și Litere 1

44

Asistent universitar

link​​​​​​​

45.

OPRA IULIA-ALEXANDRA

Științe și Litere 1

46

Asistent universitar

link​​​​​​​

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DREPT

46.

ŞUŞ CORNELIA

Economie și Drept 2

25

Asistent universitar

link​​​​​​​​​​​​​​

47.

-

Economie și Drept 2

26

Asistent universitar

-

48.

-

Economie și Drept 2

27

Asistent universitar

-

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE DE ASISTENT UNIVERSITAR PE PERIOADĂ DETERMINATĂ SCOASE LA CONCURS ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021.

Nr. crt.

Facultatea

Departamentul-Disciplina

Poziția

Tematica

1.

Medicină

M1- Biologie celulară și moleculară

67

link

2.

Medicină

M1- Morfopatologie

68

link

3.

Medicină

M1- Morfopatologie

70

link

4.

Medicină

M1- Biofizică

74

link

5.

Medicină

M2- Epidemiologie

82

link

6.

Medicină

M2- Informatică Medicală și biostatistică

88

link​​​​​​​​​​​​​​

7.

Medicină

M2- Medicină de Laborator

91

link​​​​​​​​​​​​​​

8.

Medicină

M2- Microbiologie

93

link​​​​​​​​​​​​​​

9.

Medicină

M3- Neurochirurgie

112

link​​​​​​​​​​​​​​

10.

Medicină

M3- Medicală I

124

link​​​​​​​​​​​​​​

11.

Medicină

M3- Medicală I

125

link​​​​​​​​​​​​​​

12.

Medicină

M3- Medicală VI

126

link​​​​​​​​​​​​​​

13.

Medicină

M3- Medicală VI

127

link​​​​​​​​​​​​​​

14.

Medicină

M3- Pediatrie I

128

link​​​​​​​​​​​​​​

15.

Medicină

M4- Boli infecțioase

116

link​​​​​​​​​​​​​​

16.

Medicină

M4- Medicală IV

117

link​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

17.

Medicină

M4- Dermatologie

120

link​​​​​​​​​​​​​​

18.

Medicină

M4- Medicina muncii

123

link​​​​​​​​​​​​​​

19.

Medicină

M4- Simulare aplicată în medicină

138

link​​​​​​​​​​​​​​

20.

Medicină în Limba Engleză

ME1- Anatomie

60

link

21.

Medicină în Limba Engleză

ME1- Anatomie

61

link

22.

Medicină în Limba Engleză

ME1- Biologie celulară și moleculară

65

link

23.

Medicină în Limba Engleză

ME1- Fiziopatologie

67

link

24.

Medicină în Limba Engleză

ME1- Fiziopatologie

68

link

25.

Medicină în Limba Engleză

ME2- Endocrinologie

44

link

26.

Medicină în Limba Engleză

ME2- Medicală IV

60

link

27.

Medicină în Limba Engleză

ME2- Dermatologie

67

link

28.

Medicină în Limba Engleză

ME2- Chirurgie IV

72

link

29.

Medicină în Limba Engleză

ME2- Ortopedie- Traumatologie II

74

link

30.

Medicină în Limba Engleză

ME2- Pediatrie III

78

link

31.

Medicină Dentară

MD1- Odontologie și patologie orală

41

link

32.

Medicină Dentară

MD1- Pedodonție

48

link

33.

Medicină Dentară

MD2- Reabilitare orală și Ocluzologie

44

link

34.

Farmacie

F1- Chimie organică

39

link

35.

Farmacie

F2- Tehnologie farmaceutică și cosmetologie

45

link

36.

Farmacie

F2- Farmacologie și farmacie clinică

46

link

37.

Farmacie

F2- Farmacologie și farmacie clinică

48

link

38.

Farmacie

F2- Farmacologie și farmacie clinică

49

link

39.

Farmacie

F2- Chimie farmaceutică și terapeutică

50

link

40.

Inginerie și Tehnologia Informației

Inginerie electrică și Tehnologia informației

33

link

41.

Inginerie și Tehnologia Informației

Inginerie electrică și Tehnologia informației

34

link

42.

Științe și Litere „Petru Maior”

Științe și Litere 1

44

link

43.

Științe și Litere „Petru Maior”

Științe și Litere 1

46

link

44.

Economie și Drept

Economie și Drept 2

25

link​​​​​​​​​​​​​​

45.

Economie și Drept

Economie și Drept 2

26

link​​​​​​​​​​​​​​

46.

Economie și Drept

Economie și Drept 2

27

link​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

INFORMATII CONCURSURI POSTURI DIDACTICE - PERIOADĂ DETERMINATĂ

Lista posturilor la care nu s-au depus dosare de inscriere

Calendar extins de desfasurare a concursurilor

 

Taxa de inscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice

Calendar de desfasurare

Lista posturilor

Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare

PRECIZARE: Cu privire la condițiile prevăzute la articolul 9, alin. (3) din Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș referitor la „ Candidaţii care, în norma didactică a a postului pe care urmează să îl ocupe, au activităţi didactice în altă limbă decât limba în care au absolvit facultatea, vor depune la dosar un certificat de competenţă lingvistică de la un organism acreditat care să certifice cunoştinţele lingvistice în limba respectivă (Cambridge, IELTS, TOEFL, LCCI,TRINITY, ECL, IESOL, PROFEX sau altele, echivalente) ”, facem mențiunea că această condiţie este pentru ocuparea posturilor de conferenţiar universitar şi profesor universitar. Certificatul de competenţă lingvistică este obligatoriu pentru ocuparea tuturor posturilor de asistent universitar (perioadă determinată şi perioada nedeterminată) şi de şef de lucrări/lector universitar, indiferent dacă au sau nu în norma didactică a postului pe care urmează să îl ocupe activităţi didactice în altă limbă decât limba în care au absolvit facultatea.