Informații Publice - Noutăți

Incepand cu 11 iunie 2018, se desemneaza in calitatea de responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public, in temeiul prevederilor art. 3 si 4 din Legea nr.544/2001, dna Teodora Mindru din cadrul Compartimentului de Informare si Relatii Publice, in locul dlui Szederjesi Janos.

Începând din data de 15.09.2015, în baza deciziei rectorului universității nr.688/15.09.2015, a fost numit Șef Compartiment Informare și Relații Publice d-nul Șef de lucrări dr. Szederjesi Janos, fiind responsabil în aceasta calitate cu difuzarea informațiilor de interes public."

INFORMARE PUBLICĂ

Compartimentul de Informare si Relatii Publice
Str. Gh.Marinescu, nr.38
540139, Tirgu Mureș, județul Mureș
Telefon +40.265.213127, fax +40.265.210407
Program de functionare : luni-vineri  7.00-15.00

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș promovează o politică a deschiderii față de societate, în spiritul transparenței și al dreptului la informare. În acest sens, universitatea, facultățile și structurile departamentale din componența acesteia asigură accesul liber și neîngrădit al publicului la informațiile de interes public. Universitatea comunică informațiile de interes public, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001, informații care pot fi accesate direct  de pe site-ul universității : www.umfst.ro.

Pe site-ul universității, se găsesc informațiile referitoare la structura organizatorică a instituției, prezentarea conducerii, actele normative care reglementează organizarea și funcționarea universității, sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil, programele și strategiile instituției, structura academică, personalul didactic și de cercetare, declarațiile de avere, informații legate de admitere, cercetare, burse și mobilități, facilități pentru studenți etc. Transparența serviciilor oferite de universitate este asigurată prin actualizarea permanentă a informațiilor de pe site-ul oficial al instituției, www.umfst.ro.

Pentru mai multe detalii consultati : Legea nr. 544/2001 și Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

Pentru asigurarea accesului la informatiile de interes public, in cadrul Universitatii de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș functioneaza Compartimentul de Informare și Relatii Publice, care are responsabilitati in acest domeniu.

Pentru a solicita in scris informatii de interes public cu privire la activitatea Universitatii de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, va rugam sa completati o cerere si sa o trimiteti pe adresa: Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, Compartimentul de Informare si Relatii Publice, Str. Gh.Marinescu, nr.38, 540139, Tirgu Mureș, județul Mureș , sau prin posta electronica la adresa : informatiipublice@umfst.ro. In cazul in care considerati ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, va puteti adresa cu o reclamatie administrativa pe care o veți depune la registratura Universitatii de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.

Formularele tip, asa cum sunt prezentate in Normele metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descarcare:

Documente de interes public :

I. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice:

    • Legea nr.1/2011 a Educației Naționale;

    • Decretul-lege nr. 1160 din 8 august 1945 privind trecerea în folosința Ministerului Educației Naționale a Liceului Militar din Târgu Mureș;

    • Ordinul Ministrului Învățământului și Științei nr.4894 din 22.03.1991 privind schimbarea denumirii Institutului de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș în Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș;

    • Carta universitatii

 

II.Buletin informativ privind Informatiile de Interes public pe anul 2015

Buletin informativ privind Informatiile de Interes public pe anul 2014

Buletin informativ privind Informatiile de Interes public pe anul 2013