ÎNSCRIERI PENTRU NIVELUL II

MODUL PSIHOPEDAGOGIC – CURS POSTUNIVERSITAR COMASAT

GHID de organizare și desfășurare a Examenului de absolvire a programului de formare psihopedagogică (anul universitar 2018 / 2019) - Nivelul II –


Înscrierile pentru Nivelul II au loc în intervalul 3-22 martie 2019, la camera 233,
clădirea principală UMF, etaj II, între orele 10-14

Notă:
-    Absolvenții Nivelului I, din cadrul DPPD UMFST Târgu Mureș, cu specialitățile: Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Educație fizică și sportivă, seria 2018-2019, vor completa o cerere-tip de înscriere și vor prezenta dovada achitării primei rate (500 lei) din taxa integrală (1500 lei);
-    Alți candidați pentru nivelul II comasat, vor prezenta următoarele acte:
-    1 dosar plic;
-    Original + Copie diplomă studii de licență și, după caz, diplomă de master;
-    Original + Copie certificat absolvire Nivel I sau, după caz, adeverință de absolvire Nivel I;
-    Original + Copie carte de identitate;
-    Original + Copie certificat de naștere;
-    Original + Copie certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui;
-    Dovada achitării primei rate (500 lei) din taxă totală (1500 lei);
-    Formularul-tip de înscriere, completat și semnat.


DIRECTOR DPPD,
Prof. dr. Nicolae Neagu

 

ÎNSCRIERI LA MODULUL PSIHOPEDAGOGIC – DPPD – NIVELUL I CURSURI DE ZI

G H I D de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - curs de zi , Nivel 1 - DPPD (anul universitar 2018-2019)

Începând cu 1 octombrie 2018  are loc sesiunea de înscrieri pentru admitere la cursurile organizate de către Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din UMF Tîrgu Mureș, modulul psihopedagogic, nivel I, cursuri de zi cu durata de 3 ani. Se pot înscrie la acest curs următorii:
•    Studenți din anul I la orice program de studii din UMF Tîrgu Mureș, cu durata de 3 ani, pe sistem Bologna;
•    Studenți ai de la programele de studii: Medicină, Medicină dentară  și Farmacie din UMF Tîrgu Mureș, care mai au de urmat cel puțin trei ani de studii până la absolvire.
Perioada de înscriere:  1 -19 octombrie  - (Clădirea centrală UMF, etaj II, cam. 233), între orele 10.00 – 13.00.
Acte necesare la înscriere:     
•    Cerere-tip de înscriere, care se va completa la data depunerii dosarului (se obține de la secretariatul departamentului)
•    Original și copie carte de identitate
•    Original și copie certificat de naștere
•    Original și copie certificat de căsătorie (dacă este schimbat numele)
•    Eseu motivațional
Cerințe eseu:
•    Format: 1 pagină A4; tehnoredactare cu unul din fonturile: Times New Roman, Calibri, Arial 12; margini 2/2/2/2 cm., distanța la un rând.
•    Conținutul eseului: o argumentație și motivare privind opțiunea unei pregătiri psihopedagogice, în vedere exercitării profesiei didactice.
•    Dovada achitării taxei, eliberată de casieria UMF (minimum 250 RON, rata 1)
•    Dosar plic.

Condiții administrative: taxa anuală 500 RON, achitabilă în două rate egale
Afișarea rezultatelor: 22 octombrie 2018.
Condiții administrative: dovada achitării taxei, eliberată de casieria UMF (minumum 250 RON, rata 1)

 

ÎNSCRIERI LA MODULUL PSIHOPEDAGOGIC – DPPD – NIVEL I COMASAT

Începând cu data de 1 octombrie 2018, se organizează înscrieri la cursurile Modulului psihopedagogic, nivel I, în regim postuniversitar comasat, în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic din UMF Tîrgu Mureș.  Se pot înscrie la acest curs următorii:
•    Absolvenți de studii universitare cu diplomă de licență, la următoarele programe sau specializări universitare:
o    Medicină;
o    Farmacie;
o    Medicină dentară;
o    Nutriție și dietetică;
o    Balneofiziokinetoterapie și recuperare;
o    Asistență medicală generală;
o    Cosmetică medicală;
o    Educație fizică și sportivă;
o    Kinetoterapie și motricitate specială;
o    Sport și performanță motrică.
Acte necesare la înscriere:     
•    Cerere-tip de înscriere, care se va completa la data depunerii dosarului (se obține de la secretariatul departamentului)
•    Original și copie după diploma de licență
•    Adeverință de absolvire cu examen de licență promovat – pentru absolvenții din anul 2018
•    Original și copie carte de identitate
•    Original și copie certificat de naștere
•    Original și copie certificat de căsătorie (dacă este schimbat numele)
•    Dovada achitării taxei, eliberată de casieria UMF (minimum 500 RON, rata 1)
•    Dosar plic.
Condiții administrative: taxa anuală 1500 RON, achitabilă în trei rate egale
Afișarea cursanților înmatriculați: 22 octombrie 2018.
Durata studiilor: pe parcursul semestrului I, anul universitar 2018-2019;

IMPORTANT !
Absolvenții Nivelului I se vor putea înscrie la cursurile comasate, Nivel II, în luna februarie 2019. Detalii vor fi postate la adresa web /universitate/dppd.html .

 

ANUNȚ PENTRU STUDENȚI ÎNSCRIERI LA MODULUL PSIHOPEDAGOGIC – DPPD – NIVELE I și II

În intervalul 16 octombrie - 1 noiembrie 2017 are loc sesiunea de admitere la cursurile organizate de către Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din UMF Tîrgu Mureș, modulul psihopedagogic, nivel I, cu durata de 3 ani. Se pot înscrie la acest curs următorii:

· Studenți din anul I la orice program de studii din UMF Tîrgu Mureș, cu durata de 3 ani, pe sistem Bologna;

· Studenți ai UMF Tîrgu Mureș, care mai au de urmat cel puțin trei ani de studii la programele: Medicină , Medicină dentară  și Farmacie.

Perioada de înscriere:  16 octombrie  - 1 noiembrie 2017 (Clădirea centrală UMF, etaj II, cam. 233), între orele 10.00 – 14.00.

Acte necesare la înscriere:   

· Cerere-tip de înscriere, care se va completa la data depunerii dosarului (se obține de la secretariatul departamentului);

· Original și copie carte de identitate;

· Original și copie certitificat de naștere;

· Original și copie certificat de căsătorie (dacă este schimbat numele);

· Dosar plic.

Taxa anuală: 500 RON, achitabilă în două rate egale;

Admiterea, pe baza unui eseu motivațional. Predarea eseului, în perioada 1-3 noiembrie 2017 (Clădirea centrală UMF, etaj II, cam. 233), între orele 10.00 – 14.00.

Cerințe eseu:

· Format: 2 pagini A4; tehnoredactare cu unul din fonturile: Times New Roman, Calibri, Arial 12; margini 2/2/2/2 cm., distanța la un rând.

· Conținutul eseului: o argumentație și motivare privind opțiunea unei pregătiri psihopedagogice, în vedere exercitării profesiei didactice.

Afișarea rezultatelor: 6 noiembrie 2017.

Condiții administrative: dovada achitării taxei, eliberată de casieria UMF (minumum 250 RON, rata 1)

Înmatricularea în anul I de studii DPPD (2017-2018), completarea și semnarea contractului de studii: 7 - 8 noiembrie 2017.                             

 

DIRECTOR DPPD,

Prof. dr. Nicolae Neagu

ANUNȚ PENTRU ABSOLVENȚI AI STUDIILOR DE LICENȚĂ ÎNSCRIERI LA MODULUL PSIHOPEDAGOGIC – DPPD – NIVELE I ȘI II, COMASATE

În intervalul 16 octombrie – 1 noiembrie 2017, se organizează înscrieri la cursurile Modulului psihopedagogic, nivel I, în regim postuniversitar comasat, în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic din UMF Tîrgu Mureș.  Se pot înscrie la acest curs următorii:

· Absolvenți de studii universitare cu diplomă de licență, la următoarele programe sau specializări universitare:

o   Medicină;

o   Farmacie;

o   Medicină dentară;

o   Nutriție și dietetică;

o   Balneofiziokinetoterapie și recuperare;

o   Asistență medicală generală;

o   Cosmetică medicală;

o   Educație fizică și sportivă;

o   Kinetoterapie și motricitate specială;

o   Sport și performanță motrică.

Perioada de înscriere:  16 octombrie – 1 noiembrie 2017 (Clădirea centrală UMF, etaj II, cam. 233), între orele 10.00 – 14.00.

Acte necesare la înscriere:   

· Cerere-tip de înscriere, care se va completa la data depunerii dosarului (se obține de la secretariatul departamentului);

· Original și copie după diploma de licență sau adeverință de absolvire cu examen de licență promovat – pentru absolvenții din anul 2017;

· Original și copie carte de identitate;

· Original și copie certitificat de naștere;

· Original și copie certificat de căsătorie (dacă este schimbat numele);

· Dovada achitării taxei, eliberată de casieria UMF (minumum 500 RON).

· Dosar plic.

Taxa/nivel I: 1500 RON / în trei rate de câte 500 RON;

Durata studiilor: pe parcursul semestrului I, anul universitar 2017-2018;

Înmatricularea, completarea și semnarea contractului de studii: 7 - 8 noiembrie 2017.

 

IMPORTANT !

Absolvenții Nivelului I se vor putea înscrie la cursurile comasate, Nivel II, în luna ianuarie 2018. Detalii vor fi postate la adresa web /universitate/dppd.html .

DIRECTOR DPPD,

Prof. dr. Nicolae Neagu

ANUNȚ PENTRU CADRELE DIDACTICE ÎNSCRIERI PENTRU GRADE DIDACTICE I și II cu specializări din domeniul Știința sportului și educației fizice

Vă comunicăm că în baza adresei M.E.N. Nr. 33854/31.07.2017, emisă de către Direcția Generală Management Preunivesitar, Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș i    s-au acordat atribuții de Centru de perfecționare, prin Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, pentru obținerea de grade didactice I și II cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu specializări din domeniul Știința sportului și educației fizice, astfel:

-  Pentru gradul didactic II, începând cu sesiunea august 2018;

-  Pentru gradul didactic I, începând cu seria 2018-2020.

Totodată, începând cu anul de învățământ 2017-2018, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic organizează cursuri de zi, pentru certificarea profesiei didactice, nivelul I, respectiv, cursuri în regim postuniversitar, nivelele I (șase luni) și II (șase luni) la specializări din domeniile de licență  Sănătate și Educație fizică și sport.

Pentru detalii și informații suplimentare, vă rugăm să contactați Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, la adresa de e-mail dppd@umftgm.ro și/sau la telefon 0265.215551, interioare 157 sau 232.

Director DPPD,

prof. univ. dr. Nicolae Neagu