ANUNȚ SUSȚINERE EXAMEN GRADUL II ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR - ȘCOLI POSTLICEALE

Susținerea Examenului pentru obținerea Gradului didactic II va avea loc în perioada 28-30 august 2018, începând cu proba scrisă, în data de 28.08.2018, ora 10,00 – camera 233, Clădirea principală UMF, etaj II. Candidații interesați vor avea asupra lor chitanța doveditoare da achitare a taxei de examen eliberată de casieria universității (Direcția General-Adminstrativă).


DIRECTOR DPPD,

Prof. dr. Nicolae Neagu

ANUNȚ PENTRU CADRELE DIDACTICE ÎNSCRIERI PENTRU GRADE DIDACTICE I și II cu specializări din domeniul Știința sportului și educației fizice

Vă comunicăm că în baza adresei M.E.N. Nr. 33854/31.07.2017, emisă de către Direcția Generală Management Preunivesitar, Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș i    s-au acordat atribuții de Centru de perfecționare, prin Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, pentru obținerea de grade didactice I și II cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu specializări din domeniul Știința sportului și educației fizice, astfel:

-  Pentru gradul didactic II, începând cu sesiunea august 2018;

-  Pentru gradul didactic I, începând cu seria 2018-2020.

Totodată, începând cu anul de învățământ 2017-2018, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic organizează cursuri de zi, pentru certificarea profesiei didactice, nivelul I, respectiv, cursuri în regim postuniversitar, nivelele I (șase luni) și II (șase luni) la specializări din domeniile de licență  Sănătate și Educație fizică și sport.

Pentru detalii și informații suplimentare, vă rugăm să contactați Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, la adresa de e-mail dppd@umftgm.ro și/sau la telefon 0265.215551, interioare 157 sau 232.

Director DPPD,

prof. univ. dr. Nicolae Neagu