Regulamente, metodologii

Denumirea documentului

Cod

Link

     

Carta  Universității de Medicină, Farmacie, Științe  și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș

 

The Charter of the George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Târgu Mureș

UMFST-REG-01 Ediția 04

 

UMFST-REG-01 EN

 link

 

 

 link_EN

Codul de etică și deontologie profesională

 

The Code of Ethics and Professional Conduct Students of The University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș

UMFST-REG-02 Ediția 03

 

UMFST-REG-02 EN

 link

 

 

 link_EN

Organigrama Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș

 

ORGANIZATION CHART OF THE UNIVERSITY OF MEDICINE, PHARMACY, SCIENCE AND TECHNOLOGY "George Emil Palade" OF TÂRGU MUREȘ

UMFST-REG-03 Ediția 27

 

UMFST-REG-03 EN

Edition 27

 link

 

 

 link_EN

Codul drepturilor și obligațiilor studentului

UMFST-REG-08 Ediția 02

 link

Codul de asigurare a calității

UMFST-REG-09 Ediția 01

 link

Manualul calității

 

Quality assurance manual

 

MC Editia 02 revizia 3

 

MC-01, Edition 02, revision 3

 link

 

 

 link-EN


 

 

REGULAMENTE ȘI METODOLOGII

Denumirea documentului

Cod

Link

Regulamentul privind modul de acordare a prelungirii de activitate a cadrelor didactice pensionate

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-04 Ediția 04

 link

METODOLOGIA PROPRIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREŞ

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30

 

METHODOLOGY FOR FILLING TEACHING AND RESEARCH ACADEMIC POSITIONS at  “GEORGE EMIL PALADE” UNIVERSITY OF MEDICINE, PHARMACY, SCIENCE, AND TECHNOLOGY OF TÂRGU MUREŞ

Annexes: F01_EN, F02_EN, F03_EN, F04_EN, F05_EN, F06_EN, F07, F08_EN, F09_EN, F10_EN, F11_EN, F12, F13_EN, F14_EN, F15EN, F16EN, F17, F18_EN, F19_EN, F20_EN, F21_EN, F22 EN, F23 EN, F24 EN, F25 EN, F26EN, F27EN, F28EN, F29EN, F30EN

UMFST-REG-05 Ediția 20

 

 

UMFST-REG-05 EN

 link

 

 

 

 

 link_EN

Regulament instituțional al IOSUD

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11

 

Institutional regulations of IOSUD on the organization and conduct of doctoral studies

Annexes: F01_EN, F02_EN , F03_EN , F04_EN , F05_EN , F06_EN , F07_EN , F08_EN , F09_EN , F10_EN , F11_EN

UMFST-REG-06 Ediția 06

 

UMFST-REG-06 EN

 link

 

 

 

 link_EN

Regulamentul de tutoriat

 

Tutorial regulation

UMFST-REG-07 Ediția 01

UMFST-REG-07_EN

link

 

 

link EN

Codul drepturilor și obligațiilor studentului

 

 

The code of student rights and obligations

UMFST-REG-08 Ediția 02

 

UMFST-REG-08 EN Edition 01

 link

 

 

 

link_EN

Codul de asigurare a calității

UMFST-REG-09 Ediția 01

 

 link

Regulamentul de organizare și funcționare a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș

 

REGULATION OF ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF GEORGE EMIL PALADE UNIVERSITY OF MEDICINE, PHARMACY, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF TÂRGU MUREȘ

UMFST-REG-10 Ediția 02

 

UMFST-REG-10 Editia 02 EN

 link

 

 

 

link EN

Regulamentul intern al UMFST Târgu Mureș

 

INTERNAL REGULATION

UMFST-REG-11 Ediția 08

 

UMFST-REG-11 Ediția 08 EN

 link

 

 

 

link EN

Regulamentul electoral

UMFST-REG-12 Ediția 05

 link

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de administrație

 

 

Regulation of organisation and functioning of the Administrative board

UMFST-REG-13 Ediția 02

 

UMFST-REG-13 EN

 link

 

 

 

 link_EN

REGULAMENTUL SENATULUI UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE ”GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ

 

 

THE SENATE REGULATIONS OF THE GEORGE EMIL PALADE UNIVERSITY OF MEDICINE, PHARMACY, SCIENCES AND TECHNOLOGY OF TARGU MURES

UMFST-REG-14 Ediția 03

 

UMFST-REG-14 EN

 

 link

 

 

 link_EN

REGULAMENT DIDACTIC ȘI DE ACTIVITATE PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR DIN CICLUL DE LICENȚĂ ȘI MASTER

 

 

 

LEARNING AND PROFESSIONAL ACTIVITY REGULATION FOR STUDENTS IN BACHELOR AND MASTER PROGRAMMES

UMFST-REG-15 Ediția 17

UMFST-REG-15 Ediția 18

 

UMFST-REG-15 Ediția 17

UMFST-REG-15 Ediția 18

 link

 

link

 

 

 link_EN

 

link_EN

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență

UMFST-REG-16 Ediția 09

 link

Regulamentul de aplicare a sistemului european de acumulare și transfer de credite de studii (ECTS)

 

 

Regulation for the application of the european system for the accumulation and transfer of study credits (ECTS)

UMFST-REG-17 Ediția 06

 

UMFST-REG-17 EN

 link

 

 

 

 link_EN

Regulamentul examenului de licență

Graduation/Diploma Examination Regulation

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

 

Graduation/Diploma Examination Regulation

Annexes:  F01_EN, F02_EN, F03_EN, F04_EN, F05_EN, F06_EN

UMFST-REG-18 Ediția 08

 

UMFST-REG-18 EN

 link

 

 

 

 link_EN

Regulament privind activitatea preparatorilor-demonstratori și a internilor

 

Regulation on the Activity of Demonstrative - Preparers and Interns

UMFST-REG-19 Ediția 02

 

UMFST-REG-19 EN Edition 02

 link

 

 

 

 link_EN

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE DISERTAȚIE LA MASTERAT

Anexa: F01, F02, F03, F04, F05, F06

 

METHODOLOGY FOR ORGANISING AND CONDUCTING MASTER’S DEGREE FINAL EXAMINATIONS WITHIN MASTER’S DEGREE PROGRAMMES

Annexes: F01_EN, F02_EN, F03_EN, F04_EN, F05_EN, F06_EN

UMFST-REG-21 Ediția 03

 

UMFST-REG-21 EN Edition 03

 link

 

 

 

link_EN

Regulamentul de funcționare a Comisiei de etică

UMFST-REG-22 Ediția 02

 link

 

   

Regulament de organizare și funcționare al Școlii doctorale

 

Regulation on the organisation and functioning of doctoral schools

UMFST-REG-24 Ediția 07

 

UMFST-REG-24 EN

 

 link

 

 

 

 link_EN

Regulament de atribuire a gradației de merit

Anexa: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08

UMFST-REG-25 Ediția 05

 link

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii

UMFST-REG-26 Ediția 01

 link

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A  COMPARTIMENTULUI DE CERTIFICARE LINGVISTICĂ AL UMFST G. E. PALADE TG. MUREȘ

Anexa: F01

UMFST-REG-27  link

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului lingvistic Medlingua din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

UMFST-REG-32 Ediția 01

 link

Metodologiei de organizare a referendumului la nivelul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-33 Ediția 03

 link

Regulamentul activității de cercetare științifică

UMFST-REG-34 Ediția 01

 link

Regulamentul de funcționare a Departamentului Proiecte Europene și de Cercetare          

UMFST-REG-35 Ediția 02

 link

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNIVERSITY PRESS: EDITURA UNIVERSITY PRESS, LIBRĂRIA ȘI CENTRUL DE COPIERE, COMPARTIMENT DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE ȘI BIROUL MULTIMEDIA ȘI PROMOVARE AL UMFST G.E. PALADE DIN TG. MUREȘ

UMFST-REG-37 Ediția 02

 link

Regulamentul de funcționare al Bibliotecii

 

 

Regulation on the organization and functioning of the library

UMFST-REG-39 Ediția 06

 

UMFST-REG-39 EN

 link

 

 

 

 link_EN

Regulamentul de elaborare, revizuire şi aprobare a planurilor de învățământ

Anexe: F01

 

Regulation for curriculum elaboration, revision and approval

Annex: F01_EN

UMFST-REG-40 Ediția 01

 

 

UMFST-REG-40 EN

 link

 

 

 

 

link_EN

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Biroului Erasmus+

UMFST-REG-41 Ediția 02

 link

Regulament de recunoaştere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor ERASMUS+

Regulation for Study and Trainseeship Recognition for Students under the ERASMUS+ Programme

UMFST-REG-42 Ediția 04

UMFST-REG-42 EN

 link

 

 link_EN

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Relații internationale

UMFST-REG-43 Ediția 02

 link

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Asigurare a Calității de la nivelul Universității

 

 

Regulation on the organization and functioning of the Quality Assurance Department 

UMFST-REG-45 Ediția 03

 

UMFST-REG-45 EN

 link

 

 

 

 link_EN

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității

UMFST-REG-46 Ediția 02

 link

REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA DE BURSE STUDENŢILOR DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE ”GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREŞ

Anexe: F01

 

REGULATION ON GRANTING SCHOLARSHIPS TO STUDENTS OF THE GEORGE EMIL PALADE UNIVERSITY OF MEDICINE, PHARMACY, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF TÂRGU MUREȘ

UMFST-REG-47 Ediția 10

 

UMFST-REG-47 EN

 link

 

 

 

 link_EN

Regulamentului privind organizarea și funcţionarea Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională şi Informare Studenţi al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș

 

Regulation on the organisation and operation of The Department For Counselling, Career Guidance and Student Information of The University Of Medicine, Pharmacy, Science And Technology ”George Emil Palade” of Târgu Mureş

UMFST-REG-48 Ediția 04

 

UMFST-REG-48 EN

 link

 

 

 

 link_EN

Regulamentul de conferire a titlurilor onorifice, a distincțiilor și diplomelor de onoare

 

 

REGULAMENTUL DE CONFERIRE A TITLURILOR ONORIFICE, A DISTINCȚIILOR ȘI DIPLOMELOR DE ONOARE

UMFST-REG-49 Ediția 03

 

UMFST-REG-49  EN

link

 

 

link_EN

Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor studențești

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

 

Regulation of accomodation and operation of the student hostels

Annexes :  F01_EN, F02 EN, F03_EN, F04_EN, F05_EN, F06_EN

UMFST-REG-50 Ediția 13

 

UMFST-REG-50 EN

 link

 

 

 

link_EN

Regulament privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social administrativ

 

 

Regulation on the organisation and functioning of the social administrative service

UMFST-REG-51 Ediția 02

 

UMFST-REG-51 EN

 link

 

 

 

link_EN

Regulamentul de organizare și funcționare a microcantinei

 

Rules of canteen functioning and organisation

UMFST-REG-52 Ediția 02

 

UMFST-REG-52 En

 link

 

 

 

link_EN

Regulamentul de organizare și funcționare a Bazei Sportive

 

 

Regulation on the organization and functioning of the sports base

UMFST-REG-53 Ediția 02

 

UMFST-REG-53 EN

 link

 

 

 

link_EN

Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului Situații de Urgență

UMFST-REG-54 Ediția 03

 link 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului de Rețele de Calculatoare, Comunicații și Informatizare din cadrul U.M.F.S.T. Târgu-Mureş

UMFST-REG-55 Ediția 02

 link

Metodologie proprie privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09

UMFST-REG-56 Ediția 02

 link

Regulamentul de finanțare a Universității

 

 

Financial rules of the university

UMFST-REG-57 Ediția 01

 

UMFST-REG-57 EN

 link

 

 

 

link_EN

Regulament privind organizarea şi funcţionarea spațiilor de cazare din complexul „Alma Mater”

Anexe: F01

UMFST-REG-58 Ediția 02

 link

Regulamentul de organizare și funcționare al Grădinii botanice

UMFST-REG-60 Ediția 03

 link

Regulamentul organizării și funcționării programului de ,,Voluntariat în folosul Universității” (VIFU)

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

 

Regulation on the organisation and operation of the "University volunteer service" (UVS)

Annexes :  F01_EN, F02_EN, F03_EN, F04_EN, F05_EN, F06_EN

UMFST-REG-62 Ediția 04

 

UMFST-REG-62 EN

 link

 

 

 

link_EN

Metodologia proprie privind evaluarea anuală a cadrelor didactice

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07

UMFST-REG-63 Ediția 04

 link

Metodologia electorală la IOSUD

 

 

Election methodology of the I.O.S.U.D.

UMFST-REG-64 Ediția 04

 

UMFST-REG-64 EN

 link

 

 

 

link_EN

Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor

UMFST-REG-65 Ediția 01

link

Metodologie de concurs pentru ocuparea funcției de decan

Anexe: F01

UMFST-REG-66 Ediția 02  link

Regulament privind Regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior

Anexe: F01, F02F03

UMFST-REG-67 Ediția 05

link
Regulamentul politicii de securitate IT la UMFST Târgu-Mureș UMFST-REG-68 Ediția 02

link

link_EN

Acordarea subvenției individuale de sprijin pentru cazarea studenților care locuiesc în alte spații decât căminele studențești

Anexă: F01

UMFST-REG-69 Ediția 01 link

Metodologia stimulării a studenților cu rezultate profesionale excepționale si de sprijinire a studenților cu rezultate slabe

UMFST-REG-70 Ediția 01 link
Regulamentul de organizare şi funcționare a studiilor universitare de masterat în cadrul - IOSUM UMFST-REG-71 Ediția 02

link

Regulamentul de desfășurare a practicii de specialitate

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07

 

Regulation for The Conduct of Practical Training

Anexe: F01_EN, F02_EN, F03_EN, F04_EN, F05_EN, F06_EN, F07_EN

UMFST-REG-72 Ediția 04

 

UMFST-REG-72 EN

link

 

 

 

link_EN

Regulament de organizare și funcționare a Centrelor departamentale de cercetări medico-farmaceutice din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

 

Regulation of organisation and operation of departmental centres for medical and pharmaceutical research of the George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureș

UMFST-REG-73 Ediția 01

 

UMFST-REG-73 EN

link

 

 

 

link_EN

Regulamentul Comisiei de etica cercetarii

Anexe: F01, F02, F03

 

 

REGULATION OF THE RESEARCH ETHICS COMMITTEE

Annexes: F01, F02, F03

UMFST-REG-74 Ediția 02

 

UMFST-REG-74 EN

link

 

 

 

link_EN

Regulamentul de organizare și desfășurare a activității didactice în programul de master științific de cercetare medico-farmaceutică

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05

 

Regulation of organization and development of didactic activity in the master programme of medical-pharmaceutical advanced scientific research

Annexes :  F01_EN, F02_EN, F03_EN, F04_EN, F05_EN

UMFST-REG-75 Ediția 03

 

 

UMFST-REG-75 EN

link

 

 

 

 

link_EN

Regulamentul privind organizarea, atribuțiunile și funcționarea Celulei de Urgență UMFST-REG-76 Ediția 01 link

Regulamentul I.O.S.U.D. din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10

 

Regulation of the I.O.S.U.D. within the George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Târgu Mureș for organising and conducting the process for obtaining the habilitation certificate 

Annexes: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10

UMFST-REG-77 Ediția 07

 

UMFST-REG-77 EN

link

 

 

 

link_EN

Regulament privind recunoaşterea studiilor efectuate în instituţii de învăţământ superior din străinătate prin burse obţinute în afara programului ERASMUS

Anexe: F01

UMFST-REG-78 Ediția 02 link
Regulamentul de organizare și funcționare Centru de Recuperare si Instruire ” Salus  Per  Aquam ” UMFST-REG-79 Ediția 02 link
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii serviciilor administrative UMFST-REG-80 Ediția 01  link

REGULAMENTUL ANTIPLAGIAT AL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREŞ

Anexe: F01, F02

 

ANTIPLAGIARISM REGULATION OF THE GEORGE EMIL PALADE UNIVERSITY OF MEDICINE, PHARMACY,  SCIENCE, AND TECHNOLOGY OF TÂRGU MUREȘ

Annexes :  F01_EN, F02_EN

UMFST-REG-81 Ediția 01

 

UMFST-REG-81 EN

 link

 

 

 

 link_EN

 

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Avansat de Cercetari Medicale si Farmaceutice al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-82 Ediția 01  link
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL UMFST-REG-84 Ediția 02  link
Regulamentul cadru pentru desfășurarea activităților în discipline UMFST-REG-85 Ediția 01  link
Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului de Evaluare Internă a Programelor de Studii și Curriculă Universitară (CEIPSCU) UMFST-REG-86 Ediția 02  link

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-87 Ediția 01  link

Regulament privind organizarea si functionarea Centrului de Invatare, Dezvoltare Personala si Consiliere al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș

UMFST-REG-88 Ediția 01

 link

 Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului Audit Public Intern UMFST-REG-89 Ediția 01

 link

Carta Auditului Intern UMFST-REG-90 Ediția 01

 link

Codul privind conduita etică a auditorului intern din cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș  UMFST-REG-91 Ediția 01

 link

Metodologia privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prin gradele didactice II şi I la specializările Informatică, Limba şi Literatura română, Limba şi Literatura engleză, Limba şi Literatura franceză şi Istorie

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

UMFST-REG-92 Ediția 01

 link

Metodologia privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat

 

Methodology regarding the organisation of admission in the Master's degree cycle

UMFST-REG-93 Editia 04

 

UMFST-REG-93 EN

link

 

 

 

link_EN

REGULAMENTul PRIVIND ÎNSEMNELE ȘI SIMBOLURILE PROPRII ALE UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE "GEORGE EMIL PALADE" DIN TÂRGU MUREȘ

 

REGULATION REGARDING THE SIGNS AND SYMBOLS OF THE GEORGE EMIL PALADE UNIVERSITY OF MEDICINE, PHARMACY, SCIENCE, AND TECHNOLOGY OF TÂRGU MUREȘ

UMFST-REG-94 Editia 01

 

UMFST-REG-94 EN

link

 

 

 

link_EN

METODOLOGIA DE AVIZARE, DE SELECȚIE ȘI DE RECRUTARE A RECTORULUI DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE “GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREŞ, PENTRU MANDATUL 2020-2024 UMFST-REG-95 link
REGULAMENTul DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CENTRULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ ȘI LA DISTANȚĂ DIN CADRUL FACULTĂȚII DE ECONOMIE ŞI DREPT, UMFST G.E. PALADE TG. MUREȘ UMFST-REG-96 Editia 01 link
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR DIN TÂRGU MUREȘ UMFST-REG-97 Editia 01 link
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ AL CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR TÂRGU MUREȘ  UMFST-REG-98 Editia 01 link

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DIDACTIC ON-LINE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE" DIN TÂRGU MUREȘ  

Anexe: F01

UMFST-REG-99 Editia 01 link

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA SALARIILOR DIFERENȚIATE

Anexe: F01, F02F03

UMFST-REG-100 Editia 03 link
METODOLOGIA DE PRIMIRE LA STUDII ŞI ŞCOLARIZARE A CETĂŢENILOR STRĂINI DIN STATE TERŢE UE UMFST-REG-101 Editia 01 link
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A ANULUI PREGĂTITOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI  UMFST-REG-102 Editia 01 link
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A DEPARTAMENTULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ UMFST-REG-103 Editia 01 link

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A JUNIOR RESEARCHER ACADEMY - JRA 

 

REGULATION ON THE ORGANISATION AND FUNCTIONING OF JUNIOR RESEARCHER ACADEMY – JRA

UMFST-REG-104 Editia 01

 

UMFST-REG-104 EN

link

 

 

 

link_EN

METODOLOGIE PRIVIND ACCESUL ȘI PROMOVAREA ÎN CADRUL JUNIOR RESEARCHER ACADEMY

Anexe: F01, F02

 

METHODOLOGY ON ACCESS AND PROMOTION WITHIN THE JUNIOR RESEARCHER ACADEMY

Annexes: F01, F02

UMFST-REG-105, Editia 02

 

UMFST-REG-105 EN

link

 

 

 

link_EN

METODOLOGIE DE FINANȚARE A GRANTURILOR DE INIȚIERE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ÎN CADRUL JUNIOR RESEARCHER ACADEMY

Anexe: F01, F02F03F04

 

METHODOLOGY FOR FINANCING GRANTS FOR INITIATION IN SCIENTIFIC RESEARCH WITHIN JUNIOR RESEARCHER ACADEMY

Annex: F01, F02F03F04

UMFST-REG-106, Editia 01

 

UMFST-REG-106 EN

link

 

 

 

link_EN

METODOLOGIE DE FINANȚARE A GRANTURILOR DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN CADRUL JUNIOR RESEARCHER ACADEMY

Anexe: F01, F02F03F04

 

METHODOLOGY FOR FINANCING GRANTS FOR  SCIENTIFIC RESEARCH WITHIN JUNIOR RESEARCHER ACADEMY

Annex: F01, F02F03F04

UMFST-REG-107, Editia 01

 

UMFST-REG-107 EN

 

link

 

 

 

link_EN

METODOLOGIE DE FINANȚARE A DISEMINĂRII REZULTATELOR OBȚINUTE DE TINERII CERCETĂTORI ÎN CADRUL JUNIOR RESEARCHER ACADEMY

Anexe: F01

 

METHODOLOGY FOR FINANCING OF THE DISSEMINATION OF THE RESULTS OBTAINED BY YOUNG RESEARCHERS WITHIN JUNIOR RESEARCHER ACADEMY

Annex: F01

UMFST-REG-108, Editia 01

 

UMFST-REG-108 EN

link

 

 

 

link_EN

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE BURSE DE PERFORMANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ STUDENȚILOR DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ PRIN INTERMEDIUL JUNIOR RESEARCHER ACADEMY - JRA

Anexe: F01

UMFST-REG-109 link
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL OFICIULUI PENTRU ADMITERE UMFST-REG-110 Ediția 02 link
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMPARTIMENTULUI DE SCIENTOMETRIE ŞI RANKING UNIVERSITAR DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREŞ, UMFST-REG-111 link
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMPARTIMENTULUI „PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE” DIN CADRUL  UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ UMFST-REG-112 Editia 01 link
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ UMFST-REG-114 Editia 02 link

METODOLOGIA CADRU PROPRIE DE ORGANIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATE ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-115 Editia 01 link
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ - UCSDT   UMFST-REG-116, Editia 01 link
METODOLOGIA ORGANIZĂRII ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL SANITAR ANUL ȘCOLAR 2022-2023 UMFST-REG-117, Editia 01 link
REGULAMENTUL INTERN AL COLEGIULUI UMFST „GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ AL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ UMFST-REG-118, Editia 01 link

REGULAMENTUL PRIVIND ASIGURAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE„ DIN TÂRGU MUREȘ

UMFST-REG-119, Editia 01 link

Decizii ale Senatului universitar privind definirea unor termeni utilizați în evaluarea activității didactice și științifice

LISTA EXPLICATIVĂ PENTRU CRITERIILE DE EVALUARE CADRE DIDACTICE

 

Decisions of the university Senate regarding the definition of terms used in the evaluation of teaching  and scientific activity

EXPLANATORY LIST FOR TEACHING STAFF EVALUATION CRITERIA

UMFST-TERMENI-120 Editia 01

 

UMFST-TERMS-120
EN

link

 

 


link-EN
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE MEDICINĂ DENTARĂ  UMFST-REG-122 Editia 01 link

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT ARHITECTURĂ - ÎN LIMBA ENGLEZĂ

METHODOLOGY REGARDING THE ORGANISATION OF ADMISSION TO THE BACHELOR'S DEGREE AND MASTER'S DEGREE STUDY CYCLE ARCHITECTURE - IN ENGLISH

UMFST-REG-123 Editia 01

UMFST-REG-123-EN Edition 01

link

 

link-EN

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI ALUMNI UMFST-REG-124 Editia 01 link
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DEPARTAMENTULUI MEDIA AL UMFST G.E. PALADE TG. MUREȘ  UMFST-REG-125 Editia 01 link