Documente pentru download - FORMULARE

- Fișa activității didactice - formular (*.doc) (Anexa F01 la Procedura Operațională UMFST-PO-RU-09)

- Cerere pentru plata orelor didactice - formular (*.doc) (Anexa F02 la Procedura Operațională UMFST-PO-RU-09)

-  Fisa activitatii didactice desfășurate online - formular (*.doc) (Anexa F01 la Metodologia UMFST-REG-99-01)

- Foaie colectivă de prezență (pontaj) - formular (*.xls)

- Fișa pentru calcularea sporului de periclitate - formular (*.doc) (Anexa F02 la Procedura Operațională UMFST-PO-RU-08)

- Fisa de solicitare pentru deplasare la manifestari stiintifice - educationale (Anexa F01 la Procedura Operațională UMFTGM-PO-SG-04) - acces Proceduri Operaționale

- Fișa de înscriere pentru curs postuniversitar - formular (*.doc)

- Cerere multiplicare cursuri

- Comandă internă lucrări

- Cerere Concediu de odihna

- Lista de delegare a competențelor și responsabilităților UMFST-PO-RU-11-F01

- Grile de evaluare anuală a performantelor profesionale individuale UMFST-REG-63 -  F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07

- FIŞĂ DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractualcod: UMFST-PO-RU-12-Ed.01-Rev2.

- Cerere pentru eliberarea adeverinței necesară la dosarul de pensie - formular (*.doc)

- Cerere de cazare in Complex Alma Mater formular (*.doc)

- PROCES VERBAL predare-preluare pentru arhiva formular (*.doc)

- Solicitare de publicare a lucrării - document (*.pdf)