Documente oficiale UMF

Alte documente

Structura anului universitar 2021-2022

Structura anului universitar 2020-2021

Modificări ale structurii anului universitar 2019-2020 aprobata de Senatul universității în data de 11.03.2020

Structura anului universitar 2019-2020

Structura anului universitar 2018-2019

Structura anului universitar 2017-2018

Structura anului universitar 2016-2017

Structura anului universitar 2015-2016

Taxe de școlarizare - Taxe percepute de UMFST G.E. Palade Tg.Mureș în anul universitar 2021-2022

       Taxă de eliberare la cerere a suplimentului la diplomă (Hot. nr.12 Senat 29-30.03.2021)

Taxe de școlarizare - Taxe percepute de UMFST G.E. Palade Tg.Mureș în anul universitar 2020-2021

Taxe de școlarizare - Taxe percepute de UMFST Tg.Mureș în anul universitar 2019-2020

Taxe de școlarizare - Taxe percepute de UMF Târgu-Mureș în anul universitar 2018-2019

Taxe de școlarizare - Taxe percepute de UMF Târgu-Mureș în anul universitar 2017-2018

Taxe de școlarizare - Taxe percepute de UMF Târgu-Mureș în anul universitar 2016-2017

Taxe de școlarizare - Taxe percepute de UMF Târgu-Mureș în anul universitar 2015-2016

Taxe de școlarizare - Taxe percepute de UMF Târgu-Mureș în anul universitar 2014-2015

Taxe de școlarizare - Taxe percepute de UMF Târgu-Mureș în anul universitar 2013-2014

Taxe de școlarizare - Taxe percepute de UMF Târgu-Mureș în anul universitar 2012-2013

PLANUL INSTITUŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ - POSDRU/174/1.3/S/149155

Centralizator privind achizițiile publice 2016 - în baza Memorandumului privind creșterea transpareței și standardizarea afișării informațiilor de interes public

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018