Documente oficiale UMF

Alte documente

Structura anului universitar 2023-2024

Structura anului universitar 2022-2023

Structura anului universitar 2021-2022

Structura anului universitar 2020-2021

Taxe de școlarizare - Taxe percepute de UMFST G.E. Palade Tg.Mureș în anul universitar 2023-2024

Taxe de școlarizare - Taxe percepute de UMFST G.E. Palade Tg.Mureș în anul universitar 2022-2023

Taxe de școlarizare - Taxe percepute de UMFST G.E. Palade Tg.Mureș în anul universitar 2021-2022

       Taxă de eliberare la cerere a suplimentului la diplomă (Hot. nr.12 Senat 29-30.03.2021)

Taxe de școlarizare - Taxe percepute de UMFST G.E. Palade Tg.Mureș în anul universitar 2020-2021

PLANUL INSTITUŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ - POSDRU/174/1.3/S/149155

Centralizator privind achizițiile publice 2016 - în baza Memorandumului privind creșterea transpareței și standardizarea afișării informațiilor de interes public

Planul pentru egalitatea de gen 2022/2025

Propunere Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 - final

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 - initial

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Bilanț 31.12.2021

Situația financiară - execuție bugetară 31.12.2022

Contul de execuție bugetară încasări-venituri 31.12.2021

Contul de execuție bugetară plăți-cheltuieli 31.12.2021

Contul de rezultat patrimonial 31.12.2021

Situatia cheltuielilor 2018 - 2022

Situatia veniturilor 2018 - 2022

Situatia cheltuielilor 2016 - 2021

Situatia veniturilor 2016 - 2021