Regulamente, metodologii

Nr. crt.

Denumirea documentului

Cod

Link

1.       

Carta  Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

The Charter of the University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Târgu Mureș

UMFST-REG-01 Ediția 04

 

 link

 

2.       

Codul de etică și deontologie profesională

UMFTGM-REG-02 Ediția 03

 link

3.       

Organigrama Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

UMFST-REG-03 Ediția 13

 link

4.       

Codul drepturilor și obligațiilor studentului

UMFST-REG-08 Ediția 02

 link

5.       

Codul de asigurare a calității

UMFST-REG-09 Ediția 01

 link

6.

Manualul calității

Quality assurance manual

 

MC Editia 02 revizia 0

MC-01, Edition 02, revision 0

 link

 link


 

REGULAMENTE ȘI METODOLOGII

Nr. crt.

Denumirea documentului

Cod

Link

1.       

Regulamentul privind modul de acordare a prelungirii de activitate a cadrelor didactice pensionate

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-04 Ediția 02

 link

2.       

Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, F12

UMFST-REG-05 Ediția 11

 link

3.       

Regulament instituțional al IOSUD

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11

UMFST-REG-06 Ediția 06

 link

4.       

Regulamentul de tutoriat

UMFST-REG-07 Ediția 01

link

5.       

Codul drepturilor și obligațiilor studentului

 

 

The code of student rights and obligations

UMFST-REG-08 Ediția 02

 

UMFTGM-REG-08 EN Edition 01

 link

 

 

link_EN

6.       

Codul de asigurare a calității

UMFST-REG-09 Ediția 01

 

 link

7.       

Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) a UMF Tg. Mureș

UMFTGM-REG-10 Ediția 01

 link

8.       

Regulamentul intern al UMF Târgu Mureș

UMFTGM-REG-11 Ediția 07

 link

9.       

Regulamentul electoral

UMFTGM-REG-12 Ediția 04

 link

10.       

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de administrație

UMFST-REG-13 Ediția 02

 link

11.       

Regulamentul Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

UMFST-REG-14 Ediția 02

 

 link

12.   

Regulamentul didactic și de activitate profesională a studenților

UMFST-REG-15 Ediția 13

 link

13.   

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență

UMFST-REG-16 Ediția 06

 link

14.   

Regulamentul de aplicare a sistemului european de acumulare și transfer de credite de studii (ECTS)

UMFTGM-REG-17 Ediția 05

 link

15.   

Regulamentul examenului de licență

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05

UMFTGM-REG-18 Ediția 06

 link

16.   

Regulament privind activitatea preparatorilor-demonstratori și a internilor UMFST-REG-19 Ediția 01  link

17.   

Regulamentul de organizare și desfășurare a activității didactice în ciclul de studii universitare de masterat

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05

UMFST-REG-20 Ediția 04

 link

18.   

Regulamentul de funcționare a Comisiei de etică

UMFST-REG-22 Ediția 02

 link

19.   

 

   

20.   

Regulament de organizare și funcționare al Școlii doctorale

UMFST-REG-24 Ediția 07

 link

21.   

Regulament de atribuire a gradației de merit

Anexa: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08

UMFST-REG-25 Ediția 03

 link

22.   

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii

UMFST-REG-26 Ediția 01

 link

23.   

Regulamentul de învățământ postuniversitar

Anexa: F01

UMFST-REG-30 Ediția 01

 link

24.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului lingvistic Medlingua din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

UMFST-REG-32 Ediția 01

 link

25.   

Metodologiei de organizare a referendumului la nivelul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-33 Ediția 03

 link

26.   

Regulamentul activității de cercetare științifică

UMFST-REG-34 Ediția 01

 link

27.   

Regulamentul de funcționare a Departamentului Proiecte Europene și de Cercetare          

UMFST-REG-35 Ediția 01

 link

28.   

Regulamentul de organizare și funcționare al University Press: Editura University Press, Centrul De Copiere și Multimedia și Librăria UMFST

UMFST-REG-37 Ediția 01

 link

29.   

Regulamentul de funcționare al Bibliotecii

UMFST-REG-39 Ediția 05

 link

30.   

Regulamentul de elaborare, revizuire şi aprobare a planurilor de învățământ

Anexe: F01

UMFST-REG-40 Ediția 01

 link

31.   

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Biroului Erasmus+

UMFST-REG-41 Ediția 02

 link

32.   

Regulament de recunoaştere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor ERASMUS+

UMFST-REG-42 Ediția 04

 link

33.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Relații internationale

UMFST-REG-43 Ediția 01

 link

34.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Asigurare a Calității de la nivelul Universității

UMFST-REG-45 Ediția 02

 link

35.   

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității

UMFST-REG-46 Ediția 01

 link

36.   

Regulamentul privind acordarea burselor studențești

Anexe: F01, F02

UMFTGM-REG-47 Ediția 08

 link

37.   

Regulamentului privind organizarea și funcţionarea Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională şi Informare Studenţi al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

UMFST-REG-48 Ediția 02

 link

38.   

Regulamentul de conferire a titlurilor onorifice, a distincțiilor și diplomelor de onoare

UMFST-REG-49 Ediția 01

 link

39.   

Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor studențești

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

UMFST-REG-50 Ediția 07

 link

40.   

Regulament privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social administrativ

UMFST-REG-51 Ediția 01

 link

41.   

Regulamentul de organizare și funcționare a microcantinei

UMFST-REG-52 Ediția 01

 link

42.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Bazei Sportive

UMFST-REG-53 Ediția 01

 link

43.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului Situații de Urgență

UMFST-REG-54 Ediția 02

 link 

44.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului de rețele, comunicații și informatizare

UMFST-REG-55 Ediția 01

 link

45.   

Metodologie proprie privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09

UMFTGM-REG-56 Ediția 01

 link

46.   

Regulamentul de finanțare a Universității

UMFST-REG-57 Ediția 01

 link

47.   

Regulament privind organizarea şi funcţionarea spațiilor de cazare din complexul „Alma Mater”

Anexe: F01

UMFST-REG-58 Ediția 01

 link

48.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Grădinii botanice

UMFST-REG-60 Ediția 02

 link

49.   

Regulamentul de desfășurare a programului "Voluntariat în folosul Universității" (VIFU)

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

UMFST-REG-62 Ediția 03

 link

50.   

Metodologia proprie privind evaluarea anuală a cadrelor didactice

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07

UMFST-REG-63 Ediția 03

 link

51.   

Metodologia electorală la IOSUD

UMFST-REG-64 Ediția 03

 link

52.   

Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor

UMFST-REG-65 Ediția 01

link

53.

Metodologie de concurs pentru ocuparea funcției de decan

Anexe: F01

UMFST-REG-66 Ediția 01  link
54.

Regulament privind Regimul actelor de studii în sistemul de învățămănt superior

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-67 Ediția 02

link
55. Regulamentul politicii de securitate IT la UMFST Târgu-Mureș UMFST-REG-68 Ediția 01 link
56.

Acordarea subvenției individuale de sprijin pentru cazarea studenților care locuiesc în alte spații decât căminele studențești

Anexă: F01

UMFST-REG-69 Ediția 01 link
57.

Metodologia stimulării a studenților cu rezultate profesionale excepționale si de sprijinire a studenților cu rezultate slabe

UMFST-REG-70 Ediția 01 link
58. Regulamentul de organizare şi funcționare a studiilor universitare de masterat în cadrul - IOSUM UMFST-REG-71 Ediția 01

link

59.

Regulamentul de desfășurare a practicii de specialitate

Anexe: F01, F02, F03, F04

UMFST-REG-72 Ediția 03 link
60. Regulament de organizare și funcționare a Centrelor departamentale de cercetări medico-farmaceutice din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș UMFST-REG-73 Ediția 01 link
61.

Regulamentul Comisiei de etica cercetarii

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-74 Ediția 02 link
62. Regulamentul de organizare și desfășurare a activității didactice în programul de master științific de cercetare medico-farmaceutică UMFST-REG-75 Ediția 03 link
63. Regulamentul privind organizarea, atribuțiunile și funcționarea Celulei de Urgență UMFST-REG-76 Ediția 01 link
64.

Regulamentul I.O.S.U.D. din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05

UMFST-REG-77 Ediția 03 link
65.

Regulament privind recunoaşterea studiilor efectuate în instituţii de învăţământ superior din străinătate prin burse obţinute în afara programului ERASMUS

Anexe: F01

UMFST-REG-78 Ediția 01 link
66. Regulamentul de organizare și funcționare Centru de Recuperare si Instruire ” Salus  Per  Aquam ” UMFTGM-REG-79 Ediția 01 link
67. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii serviciilor administrative UMFST-REG-80 Ediția 01  link
68.

Regulamentul antiplagiat al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-81 Ediția 01  link
69.

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Avansat de Cercetari Medicale si Farmaceutice al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-82 Ediția 01  link
70.

Metodologie de avizare, de selecție și de recrutare a Rectorului din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Anexe: F01, F02, F03

UMFST-REG-83 Ediția 01  link
71. Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial UMFST-REG-84 Ediția 01  link
72. Regulamentul cadru pentru desfășurarea activităților în discipline UMFTGM-REG-85 Ediția 01  link
73. Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului de Evaluare Internă a Programelor de Studii și Curriculă Universitară (CEIPSCU) UMFTGM-REG-86 Ediția 01  link
74.

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-87 Ediția 01  link
75.

Regulament privind organizarea si functionarea Centrului de Invatare, Dezvoltare Personala si Consiliere al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

UMFST-REG-88 Ediția 01

 link

76.  Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului Audit Public Intern UMFST-REG-89 Ediția 01

 link

77. Carta Auditului Intern UMFST-REG-90 Ediția 01

 link

78. Codul privind conduita etică a auditorului intern din cadrul U.F.M.S.T. Târgu Mureș UMFST-REG-91 Ediția 01

 link

79.

Metodologia privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prin gradele didactice II şi I la specializările Informatică, Limba şi Literatura română, Limba şi Literatura engleză, Limba şi Literatura franceză şi Istorie

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

UMFST-REG-92 Ediția 01

 link