Regulamente, metodologii

Nr. crt.

Denumirea documentului

Cod

Link

1.       

Carta  Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

The Charter of the University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Târgu Mureș

UMFST-REG-01 Ediția 04

 

 link

 

2.       

Codul de etică și deontologie profesională

UMFTGM-REG-02 Ediția 03

 link

3.       

Organigrama Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

UMFST-REG-03 Ediția 12

 link

4.       

Codul drepturilor și obligațiilor studentului

UMFST-REG-08 Ediția 02

 link

5.       

Codul de asigurare a calității

UMFST-REG-09 Ediția 01

 link

6.

Manualul calității

Quality assurance manual

 

MC Editia 02 revizia 0

MC-01, Edition 02, revision 0

 link

 link


 

REGULAMENTE ȘI METODOLOGII

Nr. crt.

Denumirea documentului

Cod

Link

1.       

Regulamentul privind modul de acordare a prelungirii de activitate a cadrelor didactice pensionate

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-04 Ediția 02

 link

2.       

Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, F12

UMFST-REG-05 Ediția 11

 link

3.       

Regulament instituțional al IOSUD

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11

UMFST-REG-06 Ediția 05

 link

4.       

Regulamentul de tutoriat

UMFST-REG-07 Ediția 01

link

5.       

Codul drepturilor și obligațiilor studentului

 

 

The code of student rights and obligations

UMFST-REG-08 Ediția 02

 

UMFTGM-REG-08 EN Edition 01

 link

 

 

link_EN

6.       

Codul de asigurare a calității

UMFST-REG-09 Ediția 01

 

 link

7.       

Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) a UMF Tg. Mureș

UMFTGM-REG-10 Ediția 01

 link

8.       

Regulamentul intern al UMF Târgu Mureș

UMFTGM-REG-11 Ediția 07

 link

9.       

Regulamentul electoral

UMFTGM-REG-12 Ediția 04

 link

10.       

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de administrație

UMFST-REG-13 Ediția 02

 link

11.       

Regulamentul Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

UMFST-REG-14 Ediția 02

 

 link

12.   

Regulamentul didactic și de activitate profesională a studenților

UMFST-REG-15 Ediția 13

 link

13.   

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență

UMFST-REG16 Ediția 05

 link

14.   

Regulamentul de aplicare a sistemului european de acumulare și transfer de credite de studii (ECTS)

UMFTGM-REG-17 Ediția 05

 link

15.   

Regulamentul examenului de licență

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05

UMFTGM-REG-18 Ediția 06

 link

16.   

Regulament privind activitatea preparatorilor-demonstratori și a internilor UMFST-REG-19 Ediția 01  link

17.   

Regulamentul de organizare și desfășurare a activității didactice în ciclul de studii universitare de masterat

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05

UMFST-REG-20 Ediția 04

 link

18.   

Regulamentul de susținere a dizertației pentru masterat

UMFTGM-REG-21 Ediția 01

 

19.   

Regulamentul de funcționare a Comisiei de etică

UMFST-REG-22 Ediția 02

 link

20.   

 

   

21.   

Regulament de organizare și funcționare al Școlii doctorale

UMFST-REG-24 Ediția 06

 link

22.   

Regulament de atribuire a gradației de merit

Anexa: F01, F02

UMFST-REG-25 Ediția 02

 link

23.   

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii

UMFST-REG-26 Ediția 01

 link

24.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului Studenți Străini

UMFTGM-REG-27 Ediția 01

 

25.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului Acte de studii

UMFTGM-REG-28 Ediția 01

 

26.   

Regulamentul de desfășurare a pregătirii în rezidențiat

UMFTGM-REG-29 Ediția 01

 

27.   

Regulamentul de învățământ postuniversitar

Anexa: F01

UMFST-REG-30 Ediția 01

 link

28.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului de învățământ postuniversitar

UMFTGM-REG-31 Ediția 01

 

29.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului lingvistic Medlingua din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

UMFST-REG-32 Ediția 01

 link

30.   

Metodologiei de organizare a referendumului la nivelul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-33 Ediția 02

 link

31.   

Regulamentul activității de cercetare științifică

UMFST-REG-34 Ediția 01

 link

32.   

Regulamentul de funcționare a Departamentului Proiecte Europene și de Cercetare          

UMFTGM-REG-35 Ediția 01

 link

33.   

Regulamentul de premiere și stimulare a activității științifice

UMFTGM-REG-36 Ediția 01

 

34.   

Regulamentul de organizare și funcționare al University Press: Editura University Press, Centrul De Copiere și Multimedia și Librăria UMF

UMFTGM-REG-37 Ediția 01

 link

35.   

Regulamentul de organizare și funcționare a revistei Acta Medica Marisiensis

UMFTGM-REG-38 Ediția 01

 

36.   

Regulamentul de funcționare al Bibliotecii

UMFTGM-REG-39 Ediția 05

 link

37.   

Regulamentul de elaborare, revizuire şi aprobare a planurilor de învățământ

Anexe: F01

UMFTGM-REG-40 Ediția 01

 link

38.   

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Biroului Erasmus+

UMFTGM-REG-41 Ediția 02

 link

39.   

Regulament de recunoaştere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor ERASMUS+

UMFTGM-REG-42 Ediția 03

 link

40.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Relații internationale

UMFTGM-REG-43 Ediția 01

 link

41.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Consultanță Educațională pentru studii în străinătate

UMFTGM-REG-44 Ediția 01

 

42.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Asigurare a Calității de la nivelul Universității

UMFTGM-REG-45 Ediția 02

 link

43.   

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității

UMFTGM-REG-46 Ediția 01

 link

44.   

Regulamentul privind acordarea burselor studențești

Anexe: F01, F02

UMFTGM-REG-47 Ediția 08

 link

45.   

Regulamentului privind organizarea și funcţionarea Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională şi Informare Studenţi al Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş

UMFTGM-REG-48 Ediția 02

 link

46.   

Regulamentul de conferire a titlurilor onorifice, a distincțiilor și diplomelor de onoare

UMFTGM-REG-49 Ediția 01

 link

47.   

Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor studențești

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

UMFST-REG-50 Ediția 07

 link

48.   

Regulament privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social administrativ

UMFTGM-REG-51 Ediția 01

 link

49.   

Regulamentul de organizare și funcționare a microcantinei

UMFTGM-REG-52 Ediția 01

 link

50.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Bazei Sportive

UMFTGM-REG-53 Ediția 01

 link

51.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului Situații de Urgență

UMFTGM-REG-54 Ediția 02

 link 

52.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului de rețele, comunicații și informatizare

UMFTGM-REG-55 Ediția 01

 link

53.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului multimedia și promovare

UMFTGM-REG-56 Ediția 01

 

54.   

Regulamentul de finanțare a Universității

UMFTGM-REG-57 Ediția 01

 link

55.   

Regulament privind organizarea şi funcţionarea spațiilor de cazare din complexul „Alma Mater”

Anexe: F01

UMFTGM-REG-58 Ediția 01

 link

56.   

Regulamentul de protecția muncii

UMFTGM-REG-59 Ediția 01

 

57.   

Regulamentul de organizare și funcționare a Grădinii botanice

UMFTGM-REG-60 Ediția 02

 link

58.   

Regulamentul de funcționare a decanatelor

UMFTGM-REG-61 Ediția 01

 

59.   

Regulamentul de desfășurare a programului "Voluntariat în folosul Universității" (VIFU)

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

UMFST-REG-62 Ediția 03

 link

60.   

Metodologia proprie privind evaluarea anuală a cadrelor didactice

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07

UMFTGM-REG-63 Ediția 03

 link

61.   

Metodologia electorală la IOSUD

UMFTGM-REG-64 Ediția 03

 link

62.   

Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor

UMFTGM-REG-65 Ediția 01

link

63.

Metodologie de concurs pentru ocuparea funcției de decan

Anexe: F01

UMFTGM-REG-66 Ediția 01  link
64.

Regulament privind Regimul actelor de studii în sistemul de învățămănt superior

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-67 Ediția 02

link
65. Regulamentul politicii de securitate IT la UMF Târgu-Mureș UMFTGM-REG-68 Ediția 01 link
66.

Acordarea subvenției individuale de sprijin pentru cazarea studenților care locuiesc în alte spații decât căminele studențești

Anexă: F01

UMFTGM-REG-69 Ediția 01 link
67.

Metodologia stimulării a studenților cu rezultate profesionale excepționale si de sprijinire a studenților cu rezultate slabe

UMFTGM-REG-70 Ediția 01 link
68.      
69.

Regulamentul de desfășurare a practicii de specialitate

Anexe: F01, F02, F03, F04

UMFST-REG-72 Ediția 03 link
70. Regulament de organizare și funcționare a Centrelor departamentale de cercetări medico-farmaceutice din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș UMFTGM-REG-73 Ediția 01 link
71.

Regulamentul Comisiei de etica cercetarii

Anexe: F01, F02, F03

UMFST-REG-74 Ediția 02 link
72. Regulamentul de organizare și desfășurare a activității didactice în programul de master științific de cercetare medico-farmaceutică UMFTGM-REG-75 Ediția 03 link
73. Regulamentul privind organizarea, atribuțiunile și funcționarea Celulei de Urgență UMFTGM-REG-76 Ediția 01 link
74.

Regulamentul I.O.S.U.D. din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05

UMFST-REG-77 Ediția 03 link
75.

Regulament privind recunoaşterea studiilor efectuate în instituţii de învăţământ superior din străinătate prin burse obţinute în afara programului ERASMUS

Anexe: F01

UMFTGM-REG-78 Ediția 01 link
76. Regulamentul de organizare și funcționare Centru de Recuperare si Instruire ” Salus  Per  Aquam ” UMFTGM-REG-79 Ediția 01 link
77. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii serviciilor administrative UMFTGM-REG-80 Ediția 01  link
78.

Regulamentul antiplagiat al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Anexe: F01, F02

UMFTGM-REG-81 Ediția 01  link
79.

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Avansat de Cercetari Medicale si Farmaceutice al Universității de Medicină si Farmacie Tîrgu-Mureș

Anexe: F01, F02

UMFTGM-REG-82 Ediția 01  link
80.

Metodologie de avizare, de selecție și de recrutare a Rectorului din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș

Anexe: F01, F02, F03

UMFTGM-REG-83 Ediția 01  link
81. Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial UMFTGM-REG-84 Ediția 01  link
82. Regulamentul cadru pentru desfășurarea activităților în discipline UMFTGM-REG-85 Ediția 01  link
83. Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului de Evaluare Internă a Programelor de Studii și Curriculă Universitară (CEIPSCU) UMFTGM-REG-86 Ediția 01  link
82.

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

Anexe: F01, F02

UMFTGM-REG-87 Ediția 01  link
83. REGULAMENTULui PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA CENTRULUI DE ÎNVĂȚARE, DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI CONSILIERE AL UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TÎRGU MUREŞ UMFTGM-REG-88 Ediția 01

 link