ANUŢ PUBLIC

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TIRGU-MURES titulara proiectului ,,CONSOLIDARE SI MODERNIZARE A CENTRULUI DIDACTIC SI DE EXAMINARE A U.M.F. TIRGU MURES’’, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Mures, fara studiu de evaluare a impactului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  ,,CONSOLIDARE SI MODERNIZARE A CENTRULUI DIDACTIC SI DE EXAMINARE A U.M.F. TIRGU MURES’’, propus a fi realizat in loc. Tirgu Mures, str. Victor Babes, nr. 15, jud. Mures.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tirgu Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 09,00 – 15,00 şi marţi – vineri între orele 09,00 – 12,00, precum si la urmatoarea adresa de internet apmms.anpm.ro.  

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt. 

Data publicării: 02.08.2017