Licitații, spații închiriate

DREPTUL DE FOLOSIRE A IDENTITĂŢII VIZUALE A UMFST ,,G. E. PALADE''

COMUNICAREA REZULTATULUI PRIVIND LICITAŢIA:

SC TRANSILVANIA GOLD EVENTS SRL

DRAGOMIR ANDREI CALIN PFA

Licitaţia va avea loc în data de 05.05.2021 ora 11,00 în clădirea Direcţiei Administrative.

Anunt licitatie

Caiet de sarcini

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 6

AUTOMATE DE PREPARARE BĂUTURI CALDE

COMUNICAREA REZULTATULUI PRIVIND PROCEDURA DE ÎNCHIRIERE

I. Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ,,George Emil Palade’’ din Tîrgu Mureș, str. Prof. dr. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș, organizează  licitaţie, privind închirierea spaţiilor disponibile, situate în Târgu Mureş str. Republicii nr. 38, str. Nicolae Iorga nr. 1, str. Livezeni nr. 69 şi str. Nicolae Grigorescu nr.17 B, în  vederea desfășurării  unei activități comerciale, respectiv ,,vânzare de băuturi calde’’.

II. Ofertele vor fi depuse în plic închis până la data de 06.03.2020, ora 10,00 la Registratura UMFST,,George Emil Palade’’ din Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș.
Pe plic se va scrie: A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 06.03.2020, ora 11,00 - ÎN ATENȚIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRATIV – PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ – ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR cu destinația de activitate comercială– Aparate automate pentru prepararea băuturilor calde.
Toate documentele care alcătuiesc oferta vor fi ștampilate și semnate de către reprezentantul legal ori de persoana împuternicită în acest sens. NU vor fi admise completări ulterioare ale documentației de participare. 
Ofertele depuse fără respectarea termenului de depunere menționat în anunțul public nu vor fi luate în considerare.
Lipsa documentelor de calificare duc la eliminarea ofertanților din procedura de închiriere.

III. Licitația va avea loc în data de  06.03.2020 ora 11,00,  în  clădirea Direcției administrative, Târgu Mureş, str. Prof. dr. Gheorghe Marinescu, nr. 38. La ședința de deschidere, analizare și evaluare au acces persoanele care au depus dosare pentru participare până la data limită.
 
IV. Informațiile pentru participare la licitație, sunt cuprinse în anunțul public și Caietul de sarcini. Documentele tip formulare : scrisoarea de înaintare, declarația/împuternicirea, oferta financiară, declarația privind eligibilitatea precum și Caietul de sarcini se pot descărca aici.

V. Informații la telefon: 0265 215 551, interior 132.
 

Librărie

COMUNICAREA REZULTATULUI PRIVIND PROCEDURA DE ÎNCHIRIERE

I. Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ,,George Emil Palade’’ din Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș, organizează  licitaţie, privind închirierea spaţiului disponibil, situat în imobilul din Târgu Mureș, str. Livezeni, nr.69, în vederea desfăşurării unei activităţi comerciale nealimentare, respectiv spaţiu  denumit ,,LIBRĂRIE’’, în data de 09.12.2019 ora 11.00.

II. Ofertele vor fi depuse în plic închis până la data de 09.12.2019, ora 10,00 la Registratura Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ,,George Emil Palade’’ din Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș.
Pe plic se va scrie: A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 09.12.2019 ora 11,00 - ÎN ATENȚIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRATIV – PENTRU LICITAŢIE PUBLICĂ – ÎNCHIRIEREA SPAŢIULUI cu destinaţie de – ,,LIBRĂRIE”.
Toate documentele care alcătuiesc oferta vor fi ştampilate și semnate de către reprezentantul legal ori de persoana împuternicită în acest sens. NU vor fi admise completări ulterioare ale documentației de participare.
Ofertele depuse fără respectarea termenului de depunere menţionat în anunţul public nu vor fi luate în considerare.
Lipsa documentelor de calificare duc la eliminarea ofertanţilor din procedura de închiriere.

III. Licitaţia va avea loc în data de 09.12.2019 ora 11,00 în clădirea Direcției administrative, Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38. La şedința de deschidere, analizare și evaluare au acces persoanele care au depus dosare pentru participare până la data limită.

IV. Informațiile pentru participare la licitaţie, sunt cuprinse în anunţul public și Caietul de sarcini care se poate descărca de pe pagina de web a universității împreună cu documentele formulare tip: scrisoarea de înaintare, declarația/împuternicirea, oferta financiară, declarația privind eligibilitatea.  
https://www.umfst.ro/universitate/directia-administrativa/serviciul-social/licitatii-spatii-inchiriate.html

V. informații la telefon: 0265 215 551, interior 132.

Descarcare documente

Magazin băuturi răcoritoare nonalcoolice şi fast food

COMUNICAREA REZULTATULUI PRIVIND PROCEDURA DE ÎNCHIRIERE

I. Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș, organizează  licitaţie, privind închirierea spaţiului disponibil, situat în Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, în clădirea Centrului de Recuperare şi Instruire ,,Salus Per Aquam’’, în vederea desfăşurării activităţii de alimentaţie publică, denumit, Magazin băuturi răcoritoare nonalcoolice şi fast food.

II. Ofertele vor fi depuse în plic închis până la data de 29.07.2019, ora 10,00 la Registratura UMFST din Târgu Mureș str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș.
Pe plic se va scrie: A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 29.07.2019 ora 11,00 - ÎN ATENȚIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRATIV –PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ– ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI  destinat pentru activităţi de  alimentaţie publică - Magazin băuturi răcoritoare nonalcoolice şi fast food.
Toate documentele care alcătuiesc oferta vor fi ștampilate și semnate de către reprezentantul legal ori de persoana împuternicită în acest sens. NU vor fi admise completări ulterioare ale documentației de participare.
Ofertele depuse fără respectarea termenului de depunere menționat în anunțul public nu vor fi luate în considerare.
Lipsa documentelor de calificare duc la eliminarea ofertanților din procedura de închiriere.

III. Licitația va avea loc în data de 29.07.2019 ora 11,00  în  clădirea Direcției administrative, Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.38. La ședința de deschidere, analizare și evaluare au acces persoanele care au depus dosare pentru participare până la data limită.
 
IV. Informațiile pentru participare la licitație, sunt cuprinse în anunțul public și Caietul de sarcini. Documentele tip formulare : scrisoarea de înaintare, declarația/împuternicirea, oferta financiară, declarația privind eligibilitatea precum și Caietul de sarcini se pot descărca aici.

V. Informații la telefon: 0265 215 551, interior 128.

 

Sală de forță

Având în vedere faptul că până la data limită, respectiv 30.07.2019 ora 10,00 nu au fost depuse oferte, procedura de închiriere s-a încheiat.

I. Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș, organizează  licitaţie, privind închirierea spaţiului disponibil, situat în Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, în clădirea C43, în vederea desfăşurării activităţilor sportive, denumit ,, Sală de Forţă“

II. Ofertele vor fi depuse în plic închis până la data de 30.07.2019, ora 10,00 la Registratura UMFST din Târgu Mureș str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș.
Pe plic se va scrie: A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 30.07.2019 ora 11,00 - ÎN ATENȚIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRATIV –PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ– ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI  destinat pentru activitate sportivă, respectiv ,, Sală de Forţă“
Toate documentele care alcătuiesc oferta vor fi ștampilate și semnate de către reprezentantul legal ori de persoana împuternicită în acest sens. NU vor fi admise completări ulterioare ale documentației de participare.
Ofertele depuse fără respectarea termenului de depunere menționat în anunțul public nu vor fi luate în considerare.
Lipsa documentelor de calificare duc la eliminarea ofertanților din procedura de închiriere.

III. Licitația va avea loc în data de 30.07.2019 ora 11,00  în  clădirea Direcției administrative, Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.38. La ședința de deschidere, analizare și evaluare au acces persoanele care au depus dosare pentru participare până la data limită.
 
IV. Informațiile pentru participare la licitație, sunt cuprinse în anunțul public și Caietul de sarcini. Documentele tip formulare : scrisoarea de înaintare, declarația/împuternicirea, oferta financiară, declarația privind eligibilitatea precum și Caietul de sarcini se pot descărca aici.

V. Informații la telefon: 0265 215 551, interior 128.

BUFET - CHIOŞC ALIMENTAR

COMUNICARE REZULTAT PRIVIND PROCEDURA DE ÎNCHIRIERE

I. Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș, organizează  licitaţie, privind închirierea spaţiului disponibil, situat în Târgu Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 1 - Clădirea G, cu destinaţie de alimentaţie publică, denumit ,,Bufet – Chioşc alimentar’’.
II. Ofertele vor fi depuse în plic închis până la data de 25.06.2019, ora 10,00 la Registratura Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș.
Pe plic se va scrie: A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 25.06.2019 ora 11,00 - ÎN ATENȚIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRATIV – PENTRU LICITAŢIE PUBLICĂ – ÎNCHIRIEREA SPAŢIULUI cu destinaţie de alimentaţie publică – ,,BUFET –CHIOŞC ALIMENTAR,,.
Toate documentele care alcătuiesc oferta vor fi ștampilate și semnate de către reprezentantul legal ori de persoana împuternicită în acest sens. NU vor fi admise completări ulterioare ale documentației de participare.
Ofertele depuse fără respectarea termenului de depunere menționat în anunțul public nu vor fi luate în considerare.
Lipsa documentelor de calificare duc la eliminarea ofertanților din procedura de închiriere.

III. Licitaţia va avea loc în data de 25.06.2019 ora 11,00 în clădirea  Direcției administrative, Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38.  La ședința de deschidere, analizare și evaluare au acces persoanele care au depus dosare pentru participare până la data limită.
 
IV. Informațiile pentru participare la licitaţie, sunt cuprinse în anunțul public și Caietul de sarcini. Documentele tip formulare : scrisoarea de înaintare, declarația/împuternicirea, oferta financiară, declarația privind eligibilitatea precum și Caietul de sarcini se pot descărca de mai jos.

V. Informații la telefon: 0265 215 551, interior 132.

Caiet de sarcini

Scrisoare de înaintare

Declarație/împuternicire

Oferta financiară

Declarația privind eligibilitatea

Schița Chioșc

Cabinet de masaj

COMUNICARE REZULTAT PRIVIND PROCEDURA DE ÎNCHIRIERE

I. Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș, organizează  licitaţie, privind închirierea spaţiului disponibil, situat în Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, în clădirea Centrului de Recuperare şi Instruire ,,Salus Per Aquam’’, în vederea desfăşurării unei activităţi conexe actului medical, respectiv ,, Cabinet de Masaj “

II.Ofertele vor fi depuse în plic închis până la data de 24.06.2019, ora 10,00 la Registratura UMFST din Târgu Mureș str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș.
Pe plic se va scrie: A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 24.06.2019 ora 11,00 - ÎN ATENȚIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRATIV –PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ– ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI  destinat pentru activitate conexă actului medical, respectiv ,,Cabinet de Masaj”
Toate documentele care alcătuiesc oferta vor fi ștampilate și semnate de către reprezentantul legal ori de persoana împuternicită în acest sens. NU vor fi admise completări ulterioare ale documentației de participare.
Ofertele depuse fără respectarea termenului de depunere menționat în anunțul public nu vor fi luate în considerare.
Lipsa documentelor de calificare duc la eliminarea ofertanților din procedura de închiriere.

III. Licitația va avea loc în data de 24.06.2019 ora 11,00  în  clădirea Direcției administrative, Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.38. La ședința de deschidere, analizare și evaluare au acces persoanele care au depus dosare pentru participare până la data limită.
 
IV. Informațiile pentru participare la licitație, sunt cuprinse în anunțul public și Caietul de sarcini. Documentele tip formulare : scrisoarea de înaintare, declarația/împuternicirea, oferta financiară, declarația privind eligibilitatea precum și Caietul de sarcini pot fi descărcade mai jos.

V. Informații la telefon: 0265 215 551, interior 132.

Caiet de sarcini

Scrisoare de înaintare

Declarație/împuternicire

Oferta financiară

Declarația privind eligibilitatea

Schița Cabinet de masaj

MAGAZIN BĂUTURI RĂCORITOARE NONALCOOLICE ŞI FAST FOOD

Comunicarea rezultatului privind procedura de închiriere SC FUTURESCAFE SRL

I. Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș, organizează  licitaţie, privind închirierea spaţiului disponibil, situat în Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, în clădirea Centrului de Recuperare şi Instruire ,,Salus Per Aquam’’, în vederea desfăşurării activităţii de alimentaţie publică .

II.Ofertele vor fi depuse în plic închis până la data de 12.04.2019, ora 10,00 la Registratura UMFST din Tîrgu Mureș str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș.
Pe plic se va scrie: A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 12.04.2019 ora 11,00 - ÎN ATENȚIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRATIV –PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ– ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI  destinat pentru activităţi de  alimentaţie publică - Magazin băuturi răcoritoare nonalcoolice şi fast food.
Toate documentele care alcătuiesc oferta vor fi ștampilate și semnate de către reprezentantul legal ori de persoana împuternicită în acest sens. NU vor fi admise completări ulterioare ale documentației de participare.
Ofertele depuse fără respectarea termenului de depunere menționat în anunțul public nu vor fi luate în considerare.
Lipsa documentelor de calificare duc la eliminarea ofertanților din procedura de închiriere.

III. Licitația va avea loc în data de 12.04.2019 ora 11,00  în  clădirea Direcției administrative, Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.38. La ședința de deschidere, analizare și evaluare au acces persoanele care au depus dosare pentru participare până la data limită.
 
IV. Informațiile pentru participare la licitație, sunt cuprinse în anunțul public și Caietul de sarcini. Documentele tip formulare : scrisoarea de înaintare, declarația/împuternicirea, oferta financiară, declarația privind eligibilitatea precum și Caietul de sarcini se pot descărca aici.

V. Informații la telefon: 0265 215 551, interior 132.

AUTOMATE DE PREPARARE BĂUTURI CALDE

Comunicarea rezultatului privind procedura de închiriere SC FUTURESCAFE SRL

Comunicarea rezultatului privind procedura de închiriere SC DALLMAYR VENDING & OFFICE SCS

I. Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș, organizează  licitaţie, privind închirierea spaţiilor disponibile, situate în Tîrgu Mureş, str. Republicii nr. 38, str. Nicolae Iorga nr. 1, str. Livezeni nr. 69 şi str. Nicolae Grigorescu nr. 17 B, în  vederea desfășurării  unei activități comerciale, respectiv ,,vânzare de băuturi calde’’.

II. Ofertele vor fi depuse în plic închis până la data de 09.04.2019, ora 10,00 la Registratura UMFST din Tîrgu Mureș str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș.
Pe plic se va scrie: A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 09.04.2019, ora 11,00 - ÎN ATENȚIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRATIV – PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ – ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR cu destinația de activitate comercială – Aparate automate pentru prepararea băuturilor calde.
Toate documentele care alcătuiesc oferta vor fi ștampilate și semnate de către reprezentantul legal ori de persoana împuternicită în acest sens. NU vor fi admise completări ulterioare ale documentației de participare.
Ofertele depuse fără respectarea termenului de depunere menționat în anunțul public nu vor fi luate în considerare.
Lipsa documentelor de calificare duc la eliminarea ofertanților din procedura de închiriere.

III. Licitația va avea loc în data de  09.04.2019 ora 11,00,  în  clădirea Direcției administrative, Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38. La ședința de deschidere, analizare și evaluare au acces persoanele care au depus dosare pentru participare până la data limită.
 
IV. Informațiile pentru participare la licitație, sunt cuprinse în anunțul public și Caietul de sarcini. Documentele tip formulare : scrisoarea de înaintare, declarația/împuternicirea, oferta financiară, declarația privind eligibilitatea precum și Caietul de sarcini se pot descărca.

V. Informații la telefon: 0265 215 551, interior 132.

 

SPAŢIU/SUPRAFAŢĂ POD/ACOPERIŞ

Având în vedere faptul că până la data limită, respectiv 06.03.2019 ora 10,00, nu au fost depuse oferte, procedura de închiriere va fi reluată.

I. Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș, organizează licitatie privind  închirierea spaţiului disponibil, situat în Tîrgu Mureș, str. Nicolae Iorga nr.1, Clădirea R, pod/acoperiş, în vederea ,,instalării unor antene de telefonie  mobilă ”.

II. Ofertele vor fi depuse în plic închis până la data de 06.03.2019, ora 10,00 la Registratura Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș.
Pe plic se va scrie: A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 06.03.2019 ora 11,00 - ÎN ATENȚIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRATIV – PENTRU LICITAȚIE PUBLICĂ – ÎNCHIRIEREA SPAŢIULUI în vederea ,,instalării unor antene de telefonie  mobilă ”.
Toate documentele care alcătuiesc oferta vor fi ştampilate și semnate de către reprezentantul legal ori de persoana împuternicită în acest sens. NU vor fi admise completări ulterioare ale documentației de participare.
Ofertele depuse fără respectarea termenului de depunere menționat în anunțul public nu vor fi luate în considerare.
Lipsa documentelor de calificare duc la eliminarea ofertanților din procedura de închiriere.

III. Licitația va avea loc în data de 06.03.2019 ora 11,00 în clădirea  Direcției administrative, Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38. La ședința de deschidere, analizare și evaluare au acces persoanele care au depus dosare pentru participare până la data limită.

IV. Informațiile pentru participare la licitație, sunt cuprinse în anunțul public și Caietul de sarcini. Documentele tip formulare : scrisoarea de înaintare, declarația/împuternicirea, oferta financiară, declarația privind eligibilitatea precum și Caietul de sarcini se pot descărca.

V. Informații la telefon: 0265 215 551, interior 132.

 

SPAŢIU/SUPRAFAŢĂ CASTEL DE APĂ ŞI VECINĂTATEA ACESTUIA

ANUNŢ

În urma hotărârii Consiliului de Administrație a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie nr. 9 din proces verbal nr. 10 din data de 04.03.2019, procedura de licitație privind închirierea spațiului aferent castelului de apă și a spațiului aflat în vecinătatea acestuia, se anulează.


I. Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș, organizează licitaţie privind închirierea spaţiului disponibil  situat în Tîrgu Mureș, str. Livezeni nr. 69, aferent Castelului de apă și a spațiului aflat în vecinătatea acestuia, în vederea ,,instalării unor antene de telefonie  mobilă ”.

II. Ofertele vor fi depuse în plic închis până la data de 05.03.2019, ora 10,00 la Registratura Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș.
Pe plic se va scrie: A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 05.03.2019 ora 11,00 - ÎN ATENȚIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRATIV – PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ – ÎNCHIRIEREA SPAŢIULUI în vederea ,, instalării unor antene de telefonie  mobilă ”.
Toate documentele care alcătuiesc oferta vor fi ștampilate și semnate de către reprezentantul legal ori de persoana împuternicită în acest sens. NU vor fi admise completări ulterioare ale documentației de participare.
Ofertele depuse fără respectarea termenului de depunere menționat în anunțul public nu vor fi luate în considerare.
Lipsa documentelor de calificare duc la eliminarea ofertanților din procedura de închiriere.

III. Licitația va avea loc în data de 05.03.2019 ora 11,00 în clădirea  Direcției administrative, Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38.  La ședința de deschidere, analizare și evaluare au acces persoanele care au depus dosare pentru participare până la data limită.
 
IV. Informațiile pentru participare la licitație, sunt cuprinse în anunțul public și Caietul de sarcini. Documentele tip formulare : scrisoarea de înaintare, declarația/împuternicirea, oferta financiară, declarația privind eligibilitatea precum și Caietul de sarcini se pot descărca.

V. Informații la telefon: 0265 215 551, interior 132.

 

CHIOŞC ALIMENTAR

Având în vedere faptul că până la data limită, respectiv 04.03.2019 ora 10,00, nu au fost depuse oferte, procedura de închiriere va fi reluată.

I. Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș, organizează  licitaţie, privind închirierea spaţiului disponibil, situat în Tîrgu Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 1 - Clădirea G, cu destinaţie de alimentaţie publică, denumit ,,CHIOŞC ALIMENTAR’’, în data de 04.03.2019 ora 11.00.

II. Ofertele vor fi depuse în plic închis până la data de 04.03.2019, ora 10,00 la Registratura Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș.
Pe plic se va scrie: A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 04.03.2019 ora 11,00 - ÎN ATENȚIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRATIV – PENTRU LICITAŢIE PUBLICĂ – ÎNCHIRIEREA SPAŢIULUI cu destinaţie de alimentaţie publică – ,,CHIOŞC ALIMENTAR,,.
Toate documentele care alcătuiesc oferta vor fi ștampilate și semnate de către reprezentantul legal ori de persoana împuternicită în acest sens. NU vor fi admise completări ulterioare ale documentației de participare.
Ofertele depuse fără respectarea termenului de depunere menționat în anunțul public nu vor fi luate în considerare.
Lipsa documentelor de calificare duc la eliminarea ofertanților din procedura de închiriere.

III. Licitaţia va avea loc în data de 04.03.2019 ora 11,00 în clădirea  Direcției administrative, Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38.  La ședința de deschidere, analizare și evaluare au acces persoanele care au depus dosare pentru participare până la data limită.
 
IV. Informațiile pentru participare la licitaţie, sunt cuprinse în anunțul public și Caietul de sarcini. Documentele tip formulare : scrisoarea de înaintare, declarația/împuternicirea, oferta financiară, declarația privind eligibilitatea precum și Caietul de sarcini se pot descărca.

Plan chioșc

V. Informații la telefon: 0265 215 551, interior 132.

 

BUFET - ,,COFFE, TEA & BOOKS,,

Comunicare rezultat SC TRICOMEX

Comunicare rezultat SC DIAMAR

Comunicare rezultat SC ASIF

Comunicare rezultat SC FILDES ONIX

Comunicare rezultat SC FUTURESCAFE

Comunicare rezultat SC MIRICOM

Comunicare rezultat SC ACADEMICA BISTRO

ANUNȚ PUBLIC LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIERE SPAȚIU DISPONIBIL

I. Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș, organizează în temeiul prevederilor art/ 226 aliniatul 1 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în data de 31.05.2018 ora 11.00 licitație publică cu plic închis pentru închirierea unui spațiu temporar disponibil în vederea desfășurării unei activități de alimentaţie publică, respectiv Bufet – ,,Coffe, Tea & Books,,.

II. Ofertele vor fi depuse în plic închis până la data de 31.05.2018, ora 10,00 la Registratura Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș.

Pe plic se va scrie: A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 31.05.2018 ora 11,00 - ÎN ATENȚIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRATIV – PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ – ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI  -destinat pentru activităţi de alimentaţie publică- Bufet –,,Coffe, Tea & Books,,.

Toate documentele care alcătuiesc oferta vor fi ștampilate și semnate de către reprezentantul legal ori de persoana împuternicită în acest sens. NU vor fi admise completări ulterioare ale documentației de participare.

Ofertele depuse fără respectarea termenului de depunere menționat în anunțul public nu vor fi luate în considerare.

Lipsa documentelor de calificare duc la eliminarea ofertanților din procedura de închiriere.

III. Licitația va avea loc în data de 31.05.2018 ora 11,00 în sala de ședințe a Direcției administrative. La ședința de deschidere, analizare și evaluare au acces persoanele care au depus dosare pentru participare până la data limită.

IV. Informațiile pentru participare la licitație, sunt cuprinse în anunțul public și Caietul de sarcini. Documentele tip formulare:
- scrisoarea de înaintare,
- declarația/împuternicirea,
- oferta financiară,
- declarația privind eligibilitatea,
- caietul de sarcini,
- schiță spațiu.

 

VI. Informații la telefon: 0265 215 551, interior 132.

MAGAZIN PRODUSE STOMATOLOGICE

Comunicarea rezultatului privind procedura de închiriere

I. Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș, organizează în temeiul prevederilor art/ 226 aliniatul 1 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în data de 24.05.2018 ora 11.00 licitație publică cu plic închis pentru închirierea unui spațiu temporar disponibil în vederea desfășurării unei activități  comercial medicale, respectiv ,,Magazin produse stomatologice”..

II. Ofertele vor fi depuse în plic închis până la data de 24.05.2018, ora 10,00 la Registratura Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș.

Pe plic se va scrie: A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 24.05.2018 ora 11,00 - ÎN ATENȚIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRATIV – PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ – ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI cu destinația de activitate comercial medicală - Magazin produse stomatologice.

Toate documentele care alcătuiesc oferta vor fi ștampilate și semnate de către reprezentantul legal ori de persoana împuternicită în acest sens. NU vor fi admise completări ulterioare ale documentației de participare.

Ofertele depuse fără respectarea termenului de depunere menționat în anunțul public nu vor fi luate în considerare.

Lipsa documentelor de calificare duc la eliminarea ofertanților din procedura de închiriere.

III. Licitația va avea loc în data de 24.05.2018 ora 11,00 în sala de ședințe a Direcției administrative. La ședința de deschidere, analizare și evaluare au acces persoanele care au depus dosare pentru participare până la data limită.

IV. Informațiile pentru participare la licitație, sunt cuprinse în anunțul public și Caietul de sarcini.

Documentele tip formulare:
- scrisoarea de înaintare,
- declarația/împuternicirea,
- oferta financiară,
- declarația privind eligibilitatea
- caietul de sarcini.

VI. Informații la telefon: 0265 215 551, interior 132.

AUTOMATE DE PREPARARE BAUTURI CALDE

Punct de vedere cu privire la Contestaţia depusă de către S.C. ASIF S.R.L.

Comunicare rezultat SC ALISCA VENDING SRL

Comunicare rezultat SC CORDIAL VENDING SRL

Comunicare rezultat SC ASIF SRL

Punct de vedere cu privire la Contestaţia depusă de către S.C CORDIAL VENDING S.R.L.

Comunicare rezultat Alisca Vending

Comunicare rezultat Asif

Comunicare rezultat Cordial Vending

ANUNȚ PUBLIC LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIERE SPAȚIU DISPONIBIL

I. Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș, organizează în temeiul prevederilor art/ 226 aliniatul 1 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în data de 21.05.2018 ora 11.00 licitație publică cu plic închis pentru închirierea unui spațiu temporar disponibil în vedere adesfășurării unei activități comerciale respectiv ,,vânzare de băuturi calde’’.

II. Ofertele vor fi depuse în plic închis până la data de 21.05.2018, ora 10,00 la Registratura Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, jud. Mureș.

Pe plic se va scrie: A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 21.05.2018 ora 11,00 - ÎN ATENȚIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRATIV – PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ – ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI cu destinația de activitate comercială - aparate de băuturi calde.

Toate documentele care alcătuiesc oferta vor fi ștampilate și semnate de către reprezentantul legal ori de persoana împuternicită în acest sens. NU vor fi admise completări ulterioare ale documentației de participare.

Ofertele depuse fără respectarea termenului de depunere menționat în anunțul public nu vor fi luate în considerare.

Lipsa documentelor de calificare duc la eliminarea ofertanților din procedura de închiriere.

III. Licitația va avea loc în data de 21.05.2018 ora 11,00 în sala de ședințe a Direcției administrative. La ședința de deschidere, analizare și evaluare au acces persoanele care au depus dosare pentru participare până la data limită.

IV. Informațiile pentru participare la licitație, sunt cuprinse în anunțul public și Caietul de sarcini.

Documentele tip formulare:
- scrisoarea de înaintare,
- declarația/împuternicirea,
- oferta financiară,
- declarația privind eligibilitatea
- caietul de sarcini
- Erată la caietul de sarcini.

VI. Informații la telefon: 0265 215 551, interior 132.