CAZARE ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

REDISTRIBUIREA LOCURILOR DE CAZARE

REPARTIZAREA STUDENȚILOR PE CĂMINE ȘI CAMERE

 

Studenții care au obținut un loc de cazare se vor identifica astfel:

- studenții din anul I - numărul legitimației de concurs sau numărul dosarului de înscriere,

- studenții din anii II – VI - numărul matricol

Repartizarea căminului studențesc și a camerei se va posta in data de 21.09.2020.

I. Studenţii care au obținut un loc de cazare se vor prezenta pentru ocuparea locului în programul anunțat mai jos și vor avea asupra lor:

- Cartea de identitate sau paşaportul și

- Chestionarul pentru triaj epidemiologic completat, (descărcaţi aici)

Iar după caz:

- adeverinţă în original actualizată în luna septembrie 2020, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în cazul studenţilor cu părinte ,,cadru didactic şi didactic auxiliar activ, pensionat sau decedat”,

- studenții orfani (de unul sau de ambii părinți) copie a certificatului de deces.

- studenții care provin din plasament familiar sau case de copii, precum și studenții cu dizabilități, document care să ateste acest lucru.

II. Studenţii care nu se pot prezenta în programul Centrului de cazare, vor anunţa întârzierea până la data de 15.09.2020 ora 10,00 prin e-mail la adresa cazare.online@umfst.ro. STUDENȚII CARE NU ANUNȚĂ ÎNTÂRZIEREA ÎN TERMENUL AFIȘAT ÎȘI VOR PIERDE LOCUL DE CAZARE !

III. Studenţii care renunţă la locul repartizat în căminele studenţeşti vor transmite prin e-mail cazare.online@umfst.ro cererea de renunţare la locul repartizat în căminele studenţeşti (descărcaţi aici 1), până la data de 15.09.2020 ora 10,00.

IV. Studenţii care nu au obţinut un loc de cazare şi doresc să intre în redistribuirea locurilor rămase neocupate, vor solicita acest lucru prin e-mail la cazare.online@umfst.ro cu menţiunile: nr. matricol, numele prenumele, anul de studiu, specializarea și numărul de telefon (în lipsa acestor informații cererea nu va fi luată în considerare), până la data de 15.09.2020 ora 10,00.

V . Studenții care nu şi-au depus cerere de cazare online (descărcați aici 2) şi doresc să intre în redistribuirea locurilor rămase neocupate, vor solicita acest lucru prin e-mail la cazare.online@umfst.ro, până la data de 15.09.2020 ora 10,00.

VI. Studenţii care nu promovează anul de studiu îşi pot pierde locul de cazare distribuit, ulterior postării pe site-ul universităţii a repartizării studenţilor în căminele studenţeşti.

VII. Contestaţiile, în urma repartizării studenților în cămine studențești, se pot depune până la data de 04.09.2020 ora 14,00 pe adresa de e-mail cazare.online @umfst.ro. Acestea vor cuprinde nr. matricol, numele prenumele, anul de studiu şi specializarea.

VIII. PROGRAMUL CENTRULUI DE CAZARE:

22 - 25 septembrie 2020, între orele 08,00 – 14,00 – primirea legitimaţiilor de cămin și intrarea/cazarea în cămin,

26 septembrie 2020, între orele 12,00 - 14,00 – redistribuirea locurilor de cazare, rămase libere prin neprezentarea studenților la locul repartizat conform tabelului de aici https://www.umfst.ro/universitate/directia-administrativa/serviciul-social/camine-studentesti/repartizarea-studentilor-in-camin.html

IX. Legitimațiile de cămin se vor elibera la administrația căminelor studențești, conform locului de cazare repartizat. Studenții repartizați la Caminul studentesc 1C, str. Căprioarei își vor ridica legitimația de cămin de la Căminul studențesc nr. 2.

STUDENȚII NU ÎȘI VOR PUTEA SCHIMBA LOCUL DE CAZARE REPARTIZAT !

Studenții care au obținut un loc de cazare, conform repartizări în caminele atudențești pe anul universitar 2020/2021, și se regasesc in situatii speciale, pot solicita cazare înaintea programului anunțat, prin depunerea cererii (descarcati aici 2) completata pe calculator si transmisă prin email la adresa: cazare.online@umfst.ro până la data de 08.09.2020 ora 10,00. Pentru aceste solicitări, cazarea se efectuează în zilele de 10 și 11 septembrie 2020 între orele 08,00 – 14,00 la Căminul studențesc nr. 4 din Târgu Mureș, str. Nicolae Grigorescu nr. 15 B.

Vă rugăm să respectați legislația privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi

desfăşurarea activităţilor de cazare în condiţii de siguranţă sanitară.

 

 

COMISIA DE CAZARE

CAZARE PENTRU STUDENTII CARE INTRĂ ÎN ROMÂNIA DIN ZONE CU RISC EPIDEMIOLOGIC

 CAZARE PENTRU STUDENTII CARE INTRĂ ÎN ROMÂNIA DIN ZONE CU RISC EPIDEMIOLOGIC

REPARTIZAREA STUDENȚILOR - AN UNIVERSITAR 2019/2020

REDISTRIBUIREA LOCURILOR DE CAZARE

 

CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019/2020

I. Studenţii care au obținut un loc de cazare se vor prezenta la cazare în programul mai jos anunțat și vor avea asupra lor:

- Cartea de identitate sau paşaportul,

- după caz:

- adeverinţă în original actualizată în luna septembrie 2019, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în cazul studenţilor cu părinte ,,cadru didactic şi didactic auxiliar activ, pensionat sau decedat”,

- studenții orfani (de unul sau de ambii părinți) copie a certificatului de deces.

- studenții care provin din plasament familiar sau case de copii, vor prezenta un document care să ateste acest lucru.

II. Studenţii care nu se pot prezenta în programul Centrului de cazare vor anunţa întârzierea până la data de 12.09.2019 ora 14,00 prin e-mail la adresa cazare.online@umfst.ro

III. Studenţii care renunţă la locul repartizat în căminele studenţeşti vor transmite prin e-mail cazare.online@umfst.ro cererea de renunţare la locul repartizat în căminele studenţeşti (descărcaţi aici), până la data de 12.09.2019 ora 14,00.

IV. Studenţii care nu au obţinut un loc de cazare şi doresc să intre în redistribuirea locurilor rămase neocupate, vor solicita acest lucru prin e-mail la cazare.online@umfst.ro cu menţionarea: numelui și a prenumelui, anul de studiu, specializarea și numărul de telefon pentru contact, până la data de 12.09.2019 ora 14,00.

V. Studenţii care nu şi-au depus cerere de cazare online şi doresc să intre în redistribuirea locurilor rămase neocupate, vor solicita acest lucru până la data de 12.09.2019 ora 14,00 prin completarea cererii (descărcați aici) și tansmiterea ei la adresa de e-mail cazare.online@umfst.ro .

VI. Studenţii care nu promovează anul de studiu îşi pot pierde locul de cazare distribuit, ulterior postării pe site-ul universităţii a repartizării studenţilor în căminele studenţeşti.

Redistribuirea locurilor neocupate , pentru studenţii care nu au obţinut un loc de cazare, se va efectua în data de 21.09.2019 după ora 12,00 în Centrul de cazare.

Contestaţiile se pot depune până la data de 11.09.2019 ora 14,00 pe adresa de e-mail cazare.online@umfst.ro. Acestea vor cuprinde: numele prenumele, anul de studiu şi specializarea.

Studenții care vor pleca în perioada semestrului I în programul Erasmus , își vor anunța sosirea pentru semestrul II la cazare în luna ianuarie 2020, obținând un loc de cazare în limita locurilor care se vor elibera prin plecarea studenților în programul Erasmus semestrul II.

PROGRAMUL CENTRULUI DE CAZARE:

18 - 20 septembrie 2019, între orele 08,00 – 14,00 – eliberarea legitimaţiilor de cămin,

21 septembrie 2019, între orele 12,00 - 14,00 – redistribuirea locurilor de cazare.

CENTRUL DE CAZARE - Târgu Mureş, str. Nicolae Grigorescu nr. 17, 15 și 15 B.

Pentru Căminele studenţeşti nr. 1 şi 3, legitimațiile de cămin se eliberează la Căminul studenţesc nr. 1,

Pentru Căminele studenţeşti nr. 2 şi 5, legitimațiile de cămin se eliberează la Căminul studenţesc nr. 2.

Pentru Cîminele studențești nr. 1 C și 4, legitimațiile de cămin se eliberează la Căminul studențesc nr. 4.

COMISIA DE CAZARE

Repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2019/2020

Decizie comisie de cazare si taxe

Repartizarea studenţilor - an universitar 2018/2019

Repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2018/2019

CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

I. Studenţii care au obținut un loc de cazare se vor prezenta la cazare în programul mai jos anunțat și vor avea asupra lor:

- Cartea de identitate sau paşaportul,

- după caz, adeverinţă în original, conform Legii nr. 140/12.07.2016 pentru modificarea art. 277 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată luna septembrie 2018 în cazul studenţilor cu părinte ,,cadru didactic şi didactic auxiliar activ, pensionat sau decedat”.

II. Studenţii care nu se pot prezenta în programul Centrului de cazare vor anunţa întârzierea până la data de 17.09.2018 ora 14,00 prin e-mail la adresa cazare.online@umftgm.ro

III. Studenţii care renunţă la locul repartizat în căminele studenţeşti vor transmite prin e-mail cazare.online@umftgm.ro cererea de renunţare la locul repartizat în căminele studenţeşti (descărcaţi aici 1), până la data de 17.09.2018 ora 14,00.

IV. Studenţii care nu au obţinut un loc de cazare şi doresc să intre în redistribuirea locurilor rămase neocupate, vor solicita acest lucru prin e-mail la cazare.online@umftgm.ro cu menţionarea: numelui și a prenumelui, anul de studiu, specializarea și numărul de telefon pentru contact, până la data de 17.09.2018 ora 14,00.

V. Studenţii care nu şi-au depus cerere de cazare online şi doresc să intre în redistribuirea locurilor rămase neocupate, vor solicita acest lucru până la data de 17.09.2018 ora 14,00 prin completarea cererii (descărcați aici 2) și tansmiterea ei la adresa de e-mail cazare.online@umftgm.ro .

VI. Studenţii care nu promovează anul de studiu îşi pot pierde locul de cazare distribuit, ulterior postării pe site-ul universităţii a repartizării studenţilor în căminele studenţeşti.

Redistribuirea locurilor neocupate, pentru studenţii care nu au obţinut un loc de cazare, se va efectua în data de 30.09.2018 după ora 12,00 în Centrul de cazare.

Contestaţiile se pot depune până la data de 13.09.2018 ora 15,00 pe adresa de e-mail cazare.online@umftgm.ro. Acestea vor cuprinde: numele prenumele, anul de studiu şi specializarea.

Studenții care vor pleca în perioada semestrului I în programul Erasmus, își vor anunța sosirea pentru semestrul II la cazare în luna ianuarie 2019 și vor obține un loc de cazare în limita locurilor care se vor elibera prin plecarea studenților în programul Erasmus semestrul II

PROGRAMUL CENTRULUI DE CAZARE:

26 - 29 septembrie 2018,  între orele 08,00 – 14,00 – eliberarea legitimaţiilor de cămin,

30 septembrie 2018,  între orele 12,00 - 14,00  – redistribuirea locurilor de cazare.

CENTRUL DE CAZARE - Tîrgu Mureş, str. Nicolae Grigorescu nr. 17 şi 15.

Pentru Căminele studenţeşti nr. 1 şi 3, legitimațiile de cămin se eliberează la Căminul studenţesc nr. 1,

Pentru Căminele studenţeşti nr. 2 şi 5, legitimațiile de cămin se eliberează la Căminul studenţesc nr. 2.

Repartizarea studenţilor - an universitar 2017/2018

Repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018

 

PROGRAMUL CENTRULUI DE CAZARE:

20 - 23 septembrie 2017,  între orele 08,00 – 14,00 – eliberarea legitimaţiilor de cămin,

24 septembrie 2017,  între orele 12,00 - 14,00  – redistribuirea locurilor de cazare.

CENTRUL DE CAZARE - Tîrgu Mureş, str. Nicolae Grigorescu nr. 17 şi 15.

Pentru Căminele studenţeşti nr. 1 şi 3, legitimațiile se eliberează la Căminul studenţesc nr. 1,

Pentru Căminele studenţeşti nr. 2 şi 5, legitimațiile se eliberează la Căminul studenţesc nr. 2.

Studenţii vor avea la cazare:

            - Cartea de identitate sau paşaportul,

            - studenţii cu părinte ,,cadru didactic şi didactic auxiliar activ, pensionat sau decedat” vor prezenta o adeverinţă în original, conform Legii nr. 140/12.07.2016 pentru modificarea art. 277 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

Studenţii care nu promovează anul de studiu îşi pot pierde locul de cazare distribuit, ulterior postării pe site-ul universităţii a repartizării studenţilor în căminele studenţeşti.

Studenţii care nu se pot prezenta în programul Centrului de cazare vor anunţa întârzierea până la data de 23.09.2017 ora 14,00 prin e-mail la adresa cazare.online@umftgm.ro

Studenţii care renunţă la locul repartizat în căminele studenţeşti vor transmite prin e-mail cazare.online@umftgm.ro cererea de renunţare la locul repartizat în căminele studenţeşti (descărcaţi aici), până la data de 18.09.2017 ora 14,00.

Studenţii care nu au obţinut un loc de cazare şi doresc să intre în redistribuirea locurilor rămase neocupate, vor solicita acest lucru prin e-mail la cazare.online@umftgm.ro cu menţionarea: nume prenume, anul de studiu, specializarea și numărul de telefon pentru contact, până la data de 18.09.2017 ora 14,00.

Studenţii care nu şi-au depus cerere de cazare online (după sesiunea din vara respectiv dupa admitere) şi doresc să intre în redistribuirea locurilor rămase neocupate, vor solicita acest lucru prin PLATFORMA DE CAZARE ONLINE ,,cazare.umftgm.ro,, în perioada 12.09.2017 ora 08,00 – 13.09.2017 ora 14,00.

Redistribuirea locurilor neocupate, pentru studenţii care nu au obţinut un loc de cazare, se va efectua în data de 24.09.2017 după ora 12,00 în Centrul de cazare.

Contestaţiile se pot depune până la data de 12.09.2016 ora 15,00 pe adresa de e-mail cazare.online@umftgm.ro. Acestea vor cuprinde: numele prenumele, anul de studiu şi specializarea.

Repartizarea studenţilor la căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018 va fi afişată pe site-ul /universitate/directia-administrativa/serviciul-social/camine-studentesti/repartizarea-studentilor-in-camin.html până cel târziu 15 septembrie 2017,  fiind însoţit de programul centrului de cazare şi de alte informaţii importante pentru cei care nu au obţinut un loc de cazare sau nu au reuşit să-şi depună cerere de cazare în platforma de cazare online.

Cazare cămine studențești 2016-2017

Repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2016/2017

PROGRAMUL CENTRULUI DE CAZARE:

23 - 26 septembrie 2016,  între orele 08,00 – 14,00 – eliberarea legitimaţiilor de cămin,

27 septembrie 2016,  între orele 12,00 - 14,00 – redistribuirea locurilor de cazare rămase neocupate.

LOCAŢIA CENTRULUI DE CAZARE - Tg. Mureş, str. Nicolae Grigorescu nr. 17 şi 15.

Legitimaţiile pentru:

Căminele studenţeşti nr. 1 şi 3, se eliberează la Căminul studenţesc nr. 1,

Căminele studenţeşti nr. 2 şi 5, se eliberează la Căminul studenţesc nr. 2

Studenţii vor avea la cazare:

            - Cartea de identitate sau paşaportul,

            - Conform Legii nr. 140/12.07.2016 pentru modificarea art. 277 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, studenţii clasificaţi pe loc bugetat, cu părinte ,,cadru didactic şi didactic auxiliar activ, pensionat sau decedat” vor prezenta o adeverinţă în original.

Studenţii care nu promovează anul de studiu îşi pot pierde locul de cazare distribuit, ulterior postării pe site-ul universităţii a repartizării studenţilor în căminele studenţeşti.

Studenţii care nu se pot prezenta în programul Centrului de cazare vor anunţa întârzierea până la data de 26.09.2016 ora 14,00 prin e-mail la cazare.online@umftgm.ro.

Studenţii care renunţă la locul repartizat în căminele studenţeşti vor transmite prin e-mail cazare.online@umftgm.ro cererea de renunţare la locul repartizat în căminele studenţeşti (descărcaţi aici), până la data de 20.09.2016 ora 12,00.

Studenţii care nu au obţinut un loc de cazare şi doresc să intre în redistribuirea locurilor rămase neocupate, vor solicita acest lucru prin e-mail la cazare.online@umftgm.ro cu menţionarea numărului de telefon pentru contact, până la data de 20.09.2016 ora 12,00.

Studenţii care nu şi-au depus cerere în platforma de cazare online şi doresc să intre în redistribuirea locurilor rămase neocupate, vor solicita acest lucru prin e-mail cazare.online@umftgm.ro până la data de 20.09.2016 ora 12,00 prin cerere care se descarcă aici.

Redistribuirea locurilor neocupate, pentru studenţii care nu au obţinut un loc de cazare, se va efectua în data de 27.09.2016 după ora 12,00 în Centrul de cazare.

Contestaţiile se pot depune până la data de 16.09.2016 ora 16,00 pe adresa de e-mail cazare.online@umftgm.ro . Contestaţiile vor cuprinde: numele prenumele, anul de studiu şi specializarea.