CAZARE PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2020

Candidaţii admişi la examenul de admitere, cu domiciliul în afara municipiului Târgu Mureş şi zonele limitrofe, pot depune cereri de cazare pentru căminele studenţeşti, pe anul universitar 2020/2021, exclusiv în Platforma de cazare online, în perioada 31.07.2020 ora 1000 – 05.08.2020 ora 1000 la adresa https://cazare.umfst.ro .

Locurile de cazare sunt limitate. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, repartizarea studenţilor din anul I, de la toate specializările, se efectuează în funcţie de media obţinută la concursul de admitere şi cifra de şcolarizare aprobată de minister.

CAZARE PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2020

Datorită faptului că perioada confirmării locurilor de către candidaţii admişi în urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2020, a fost prelungită, platforma de cazare online pentru depunerea cererilor de cazare pentru depunerea cererilor de cazare în căminele studenţeşti nu poate fi accesată din data de 29.07.2020.
Vom anunţa ulterior perioada depunerii cererilor de cazare pentru căminele studenţeşti prin platforma de cazare online la adresa https://cazare.umfst.ro
 

PENTRU CANDIDATII ADMISI LA EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2020

Candidaţii admişi la examenul de admitere, cu domiciliul în afara municipiului Târgu Mureş şi zonele limitrofe, pot depune cereri de cazare pentru căminele studenţeşti, pe anul universitar 2020/2021, exclusiv în Platforma de cazare online, în perioada 29.07.2020 ora 1000 – 04.08.2020 ora 1000 la adresa https://cazare.umfst.ro .

Locurile de cazare sunt limitate. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, repartizarea studenţilor din anul I, de la toate specializările, se efectuează în funcţie de media obţinută la concursul de admitere şi cifra de şcolarizare aprobată de minister.

Comisia de cazare

Pentru studenții cazați în căminele studențești

Decazarile sunt programate in perioada 23 – 31 mai 2020.

În aceeași perioadă, studenții a căror prezență este necesară pentru desfășurarea activităților didactice pot depune o cerere la administrația căminului studențesc nr. 4, care va rămâne deschis pe timpul verii.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CAZAȚI ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI

Procesul de decazare se va desfășura în perioada 25 – 31.05.2020 între orele 08,00 -15,00.

    Vă rugăm să respectați următoarele măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în concordanță cu prevederile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 4259/15.05.2020, respectiv:
    - Accesul în cămin este conform programării,
    - La intrarea în cămin, fiecărui student i se va măsura temperatura (dacă temperatura este mai mare de 37 grade acesta nu va avea acces în cămin),
    -  Studentul trebuie să poarte obligatoriu mască și mănuși.
    După recuperarea obiectelor personale din cameră, studentul se prezintă, în programul alocat, la administrația căminului studențesc pentru întocmirea documentelor de decazare și predarea cheii și a cardului de acces.
    Pentru desfășurarea procesului de decazare și recuperare a obiectelor personale de cazare, urmăriți programarea alocată fiecărui student (dată și interval orar) de aici.
 

CAZARE ONLINE pentru studentii anilor de studiu I - V

Studenții din anii de studiu I - V, an universitar 2019/2020, de la toate specializările din cadrul facultăților UMFST G.E. Palade, își vor depune cererea de cazare, exclusiv în Platforma de cazare online, pentru obținerea unui loc de cazare în căminele studenţeşti, pe anul universitar 2020/2021, în perioada 22.05.2020 ora 1000 – 28.05.2020 ora 1000 la adresa https://cazare.umfst.ro.

CAZARE IN CAMINELE STUDENTESTI PE PERIOADA SITUATIEI EPIDEMIOLOGICE PRIVIND INFECTIA CU COVID-19

CAZARE IN CAMINELE STUDENTESTI PE PERIOADA SITUATIEI EPIDEMIOLOGICE PRIVIND INFECTIA CU COVID-19

 

CAZARE PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI LA EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2019

Candidaţii admişi la examenul de admitere, cu domiciliul în afara municipiului Târgu Mureş și zonele limitrofe, pot depune cereri de cazare pentru căminele studenţeşti, an universitar 2019/2020 în perioada 26 iulie 2019 ora 10,00 - 31 iulie 2019 ora 12,00, exclusiv online la adresa https://cazare.umfst.ro/ Locurile de cazare sunt limitate.

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, aprobat în Biroul Senatului UMFST, repartizarea studenţilor din anul I, de la toate specializările, se efectuează în funcţie de media obţinută la concursul de admitere şi cifra de şcolarizare aprobată de minister.

Cazare pe perioada vacanței

În perioada vacanței de vară Căminul studențesc nr.5 va funcţiona cu tariful de cazare nesubvenționat, după cum urmează :

Categorii (August – Septembrie 2019)

Căminul studenţesc nr.5

Studenţi absolvenţi Farmacie , conform structurii anului universitar până la licență, respectiv 10.09.2019

260 lei/lună sau 9 lei/loc/zi

Studenţi străini cu mobilitate Erasmus (practică)

Studenţi participanţi la tabăra de vară Basic and Advanced Emergency Training Camp

Medici rezidenţi şi studenţi străini bursieri ai statului Român

Studenți și masteranzi care au locuit în căminele studențești și au loc de muncă în Târgu Mureș în perioada vacanței de vară

CSU

Conform Protocol

Cazări ocazionale

35 lei/loc/zi

Studenții/persoanele care doresc cazare în perioada mai sus menționată, vor completa la administrația căminului studențesc, o cerere în acest sens, în programul: de luni până vineri între orele 08,00 - 14,00.

Informații telefonic : 0265 210 222

Cazare online - etapa I

În perioada, 27.05.2019 ora 10:00 – 03.06.2019 ora 10:00, se vor putea  depune cereri exclusiv online, pentru obținerea unui loc de cazare în căminele studenţeşti, pe anul universitar 2019/2020.
 Astfel,studenții:
1.    Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, vor depune cererile în Platforma de cazare online la adresa: cazare.umfst.ro.
2.    Facultăților de Științe și Litere, Economie și Drept și de Inginerie, vor depune cererile în Platforma de cazare online la adresa: stud.upm.ro/Cazare.php

                                                        Comisia de cazare

CAZARE PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI LA EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018

Candidaţii admişi la examenul de admitere, cu domiciliul în afara municipiului Tîrgu Mureş și zonele limitrofe pot depune cereri de cazare pentru căminele studenţeşti, an universitar 2018/2019 în perioada 27 iulie 2018 ora 10,00 - 31 iulie 2018 ora 14,00, exclusiv online la adresa ,,cazare.umftgm.ro,,  Locurile de cazare sunt limitate. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, aprobat în Biroul Senatului UMF, repartizarea studenţilor din anul I, de la toate specializările, se efectuează în funcţie de media obţinută la concursul de admitere şi cifra de şcolarizare aprobată de minister.

CAZARE ÎN PERIOADA ADMITERII

În perioada admiterii 24 – 27 iulie 2018, candidații înscriși pentru examenul de admitere și însoțitorii acestora, pot solicita cazare în căminele studențești. Cererea de cazare se completează și se trimite pe adresa de email cazare.online@umftgm.ro în perioada 16 – 20 iulie 2018. Locurile de cazare sunt limitate. Taxa de cazare este de 30 lei/pers/zi.

cazare online etapa I

Vă aducem la cunoştinţă că în perioada 28.06.2018  ora 12,00 – 04.07.2018 ora 14,00, studenţii din anii de studiu I – V, an universitar 2017/2018, pot depune cereri de cazare pentru căminele studenţeşti pe anul universitar 2018/2019, exclusiv online pe site-ul ,,cazare.umftgm.ro.

Cazare pe perioada vacanţei de vară 01.08.2018– 25.09.2018

În perioada vacanţei de vară, 01.08.2018– 25.09.2018, vor funcţiona căminele studenţeşti nr. 1 şi nr.2,  la tarifele:

 

Categorii  (August – Septembrie 2018)

Căminul studenţesc nr.1

Căminul studenţesc nr.2

Studenţi absolvenţi (loc de cazare nesubvenţionat) conform structurii anului universitar până la data de 16.09.2018

340 lei/lună sau 11 lei/loc/zi

245 lei/lună sau 8 lei/loc/zi

Studenţi străini cu mobilitate Erasmus (practică)

 

245 lei/lună sau 8 lei/loc/zi

Studenţi cu schimburi Scope-Score prin Liga Studenţilor

340 lei/lună sau 11 lei/loc/zi

245 lei/lună sau 8 lei/loc/zi

Studenţi participanţi la Cursuri de formare în medicina de urgenţă

 

245 lei/lună sau 8 lei/loc/zi

Medici rezidenţi şi studenţi străini bursieri ai statului Român

340 lei/lună sau 11 lei/loc/zi

 

CSU

 

Conform Protocol

Cazări ocazionale

30 lei/loc/zi

30 lei/loc/zi

Studenții/persoanele, care doresc cazare în perioada mai sus menționată, vor completa la administrația căminului studențesc, o cerere în acest sens, în programul: de luni până vineri între orele 08,00 – 14,00 .

Informaţii telefonic :  0265 210 222

Serviciul social administrativ

Cazare pe perioada vacanţei de iarnă 2017/2018

Studenții care doresc să rămână în căminele studențești pe perioada vacanţei de iarnă,  23.12.2017 – 07.01.2018,  şi studenţii care se întorc din vacanţă mai repede de data de 07.01.2018, vor depune o cerere în acest sens până la data de 08.12.2017 ora 14,00 la administrația căminului.

Repartizarea studenţilor - an universitar 2017/2018

Repartizarea studenţilor la căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018 va fi afişată pe site-ul /universitate/directia-administrativa/serviciul-social/camine-studentesti/repartizarea-studentilor-in-camin.html până cel târziu 15 septembrie 2017,  fiind însoţit de programul centrului de cazare şi de alte informaţii importante pentru cei care nu au obţinut un loc de cazare sau nu au reuşit să-şi depună cerere de cazare în platforma de cazare online.

CAZARE PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI LA EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017

Candidaţii admişi la examenul de admitere, cu domiciliul în afara municipiului Tîrgu Mureş pot depune cereri de cazare pentru căminele studenţeşti, an universitar 2017/2018 în perioada 27 iulie 2018 ora 08,00 - 2 august 2017 ora 14,00, exclusiv online la adresa ,,cazare.umftgm.ro,,  Locurile de cazare sunt limitate. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, aprobat în Biroul Senatului UMF, repartizarea studenţilor din anul I, de la toate specializările, se efectuează în funcţie de media obţinută la concursul de admitere şi cifra de şcolarizare aprobată de minister.

CAZARE ÎN PERIOADA ADMITERII

În perioada admiterii 24 – 28 iulie 2017, candidații înscriși pentru examenul de admitere și însoțitorii acestora, pot solicita cazare în căminele studențești. Informații la telefon 0265 210 222 administrația Căminului studențesc nr. 2, 3 sau 5, în limita locurilor disponibile. Rezervarea se face telefonic în zilele lucrătoare din data de 17 iulie 2017 între orele 08,00 – 14,00. Taxa de cazare este de 30 lei/pers/zi.

CAZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017/2018

în perioada 27 iunie 2017 ora 08,00 – 04 iulie 2017 ora 24,00, studenții care vor fii în anii de studiu II – VI an universitar 2017/2018, pot depune cereri de cazare, exlusiv online pe site-ul ,,cazare.umftgm.ro”.

Cazare pe perioada vacanţei de vară 2017

În perioada vacanţei de vară, 01.08.2017– 17.09.2017, va funcţiona doar căminul studenţesc nr. 2 la tarifele:

Categorii  (August – Septembrie)

Căminul studenţesc nr.2

Studenţi absolvenţi (loc de cazare nesubvenţionat)

 

245 lei/lună    sau    8 lei/loc

Studenţi străini Erasmus

Medici rezidenţi şi studenţi străini bursieri ai statului Român

CSU

Conform protocol

Cazări ocazionale

30 lei/zi/loc

 

Studenții/persoanele care doresc cazare în perioada mai sus menționată vor completa la administrația căminului studențesc, o cerere în acest sens, în programul: de luni până vineri între orele 08,00 – 14,00

Informaţii telefonic 0265 210 222 interior 212.