CAZARE PE PERIOADA VACANTEI DE VARA

În perioada 1 august – 12 septembrie 2023

- Căminele studenţeşti nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, și nr. 1C sunt închise.

- Căminul studențesc nr. 5 va funcţiona cu tariful de cazare nesubvenționat, după cum urmează:

Categorii de studenți

TAXA DE CAZARE

 

385

lei/lună/pers

15 lei/zi/pers

Studenţi străini cu mobilitate Erasmus (practică)

Studenţi participanţi la tabăra de vară Basic and Advanced Emergency Training Camp

Studenţi străini etnici români din afara granițelor

C.S.U.

Conform Protocol

U.M.

Conform Convenției

Cazări ocazionale

65 lei/loc/zi

CAZARE PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA EXAMENUL DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024

Candidaţii admişi la examenul de admitere, cu domiciliul în afara municipiului Târgu Mureş şi zonele limitrofe, pot depune cereri de cazare doar pentru căminele studenţeşti nr. 2, 3, 4 și 5, pe anul universitar 2023/2024, exclusiv în Platforma de cazare online, în perioada 28.07.2023 ora 1000 – 01.08.2023 ora 1000 la adresa https://cazare.umfst.ro.

Locurile de cazare sunt limitate. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, repartizarea studenţilor din anul I, de la toate programele de studiu, se efectuează în funcţie de media obţinută la concursul de admitere şi cifra de şcolarizare aprobată de minister.

CAZARE ONLINE PENTRU STUDENȚII ANILOR DE STUDIU II – VI, AN UNIVERSITAR 2023/2024

Pentru obținerea unui loc de cazare în căminele studențești pe anul universitar 2023/2024 etapa 1, studenții anilor II - VI, își vor putea depune cerere de cazare în platforma https://cazare.umfst.ro deschisă doar în perioada 13.07.2023 ora 10:00 - 18.07.2023 ora 10:00.

Totalul punctelor credite înregistrate în platforma de cazare online vizualizate la finalizarea cererii de cazare este unul care nu include examene restante și practica de vară.

Studenții absolvenți din anul universitar 2022/2023 care vor fi înmatriculați la forma de învățământ master vor putea să își depună cerere de cazare în etapa 2, într-o  perioadă care va fi anunțată în timp util.

CAZARE PE PERIOADA VACANTEI DE VARA

În perioada vacanţei de vară, 1 august – 13 septembrie 2022

            - Căminele  studenţeşti nr. 1, nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr. 1C sunt închise.

            - Căminul studențesc nr. 2 va funcţiona cu tariful de cazare nesubvenționat, după cum urmează :

Categorii (1 August – 13 septembrie 2022)

Căminul studenţesc nr.2

Studenţi străini cu mobilitate Erasmus (practică)

320

lei/lună/pers

11 lei/zi/pers

Studenţi participanţi la tabăra de vară Basic and Advanced Emergency Training Camp

Studenţi străini bursieri ai statului Român

C.S.U.

Conform Protocol

U.M.

Conform Convenției

 

CAZARE PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA EXAMENUL DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022/2023

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE ,,GEORGE EMIL PALADE”

TÂRGU MUREŞ

CAZARE PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA EXAMENUL DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022/2023

 

Candidaţii admişi la examenul de admitere, cu domiciliul în afara municipiului Târgu Mureş şi zonele limitrofe, pot depune cereri de cazare pentru căminele studenţeşti, pe anul universitar 2022/2023, exclusiv în Platforma de cazare online, în perioada 28.07.2022 ora 1000 – 01.08.2022 ora 1000 la adresa https://cazare.umfst.ro.

Locurile de cazare sunt limitate.Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, repartizarea studenţilor din anul I, de la toate specializările, se efectuează în funcţie de media obţinută la concursul de admitere şi cifra de şcolarizare aprobată de minister.

Comisia de cazare

CAZARE ONLINE PENTRU STUDENȚII ANILOR DE STUDIU II – VI, AN UNIVERSITAR 2022/2023

Pentru obținerea unui loc de cazare în căminele studențești pe anul universitar 2022/2023 etapa 1, studenții anilor II - VI, își vor putea depune cerere de cazare în platforma https://cazare.umfst.ro deschisă doar în perioada 19.05.2022 ora 10:00 - 25.05.2022 ora 10:00.

Totalul punctelor credite înregistrate în platforma de cazare online vizualizate la finalizarea cererii de cazare, nu este unul final, urmând a fi actualizat la sfârșitul sesiunii din vară cu excepția restanțelor și a practicii de vară.

Studenții absolvenți (din anii terminali 2021/2022) care vor fi înmatriculați la altă formă de învățământ (master) vor putea să își depună cerere de cazare în etapa 2, într-o altă perioadă care va fi anunțată în timp util.

CAZARE PE PERIOADA VACANTEI DE VARA

In perioada vacantei de vara 01.08 – 14.09.2021,

- Caminele studentesti nr. 3, 4, 5 si 1C vor fi inchise.

- Caminele studentesti nr. 1 si 2 vor asigura cazare dupa cum urmeaza:

Categorii de studenti

Taxa de cazare

Camin studentesc nr. 1

Taxa de cazare

Camin studentesc nr. 2

Studenti straini –

mobilitate Erasmus

350 lei/loc/luna

12 lei/loc/zi

255 lei/loc/luna

9 lei/loc/zi

Studenti in practica de vara

Studenti straini

bursieri ai statului Roman

Club Sportiv Universitar

Conform Protocolului

Studenti medicina militara

Conform Conventiei

IN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE

Studenti si masteranzi care au locuit in camin pana la 31.07. si au loc de munca pe perioada vacantei de vara, dovedit cu adeverinta de la locul de munca

350 lei/loc/luna

12 lei/loc/zi

255 lei/loc/luna

9 lei/loc/zi

Cazari ocazionale

35 lei/loc/zi

Cererea se completeaza la administratia caminului studentesc in programul: de luni pana vineri intre orele 08,00 – 14,00.

Informatii la telefon 0265 210 222, interior Camin studentesc nr. 1 sau nr. 2.

Cazare online pentru candidatii admisi la examenul de admitere sesiunea iulie 2021

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE ,,GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREŞ

CAZARE PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI

LA EXAMENUL DE ADMITERE

SESIUNEA IULIE 2021

Candidaţii admişi la examenul de admitere, cu domiciliul în afara municipiului Târgu Mureş şi zonele limitrofe, pot depune cereri de cazare pentru căminele studenţeşti, pe anul universitar 2021/2022, exclusiv în Platforma de cazare online, în perioada 27.07.2021 ora 1000 – 30.07.2021 ora 1000 la adresa https://cazare.umfst.ro .

Locurile de cazare sunt limitate .Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, repartizarea studenţilor din anul I, de la toate specializările, se efectuează în funcţie de media obţinută la concursul de admitere şi cifra de şcolarizare aprobată de minister.

Comisia de cazare

Din motive tehnice platforma de Cazare online se v-a deschide din data de 28.07.2021.

Platforma de cazare online este deschisa pentru candidatii admisi la examenul de admitere in anul universitar 2021/2022, din data de 28.07.2021 ora 1100 pana in data de 02.08.2021 ora 1000.

 

Cazare online pentru studenții anilor de studiu I - V

Pentru obținerea unui loc de cazare în căminele studențești pe anul universitar 2021/2022 etapa 1, studenții, își vor putea depune cerere de cazare în platforma, https://cazare.umfst.ro deschisă din data de 18.05.2021 ora 10,00 până în data de 24.05.2021 ora 10,00 când se va închide platforma.

Studenții absolvenți (din anii terminali 2020/2021) care vor fi înmatriculați la altă formă de învățământ (master) vor putea să își depună cerere de cazare în etapa 2, într-o altă perioadă care va fi anunțată în timp util.

Totalul punctelor credite înregistrate în platforma de cazare online vizualizate la finalizarea cererii de cazare, nu este unul final, urmând a fi actualizat la sfarșitul sesiunii din vară cu excepția restanțelor și a practicii de vară.

PLATA TAXEI DE CAZARE PRIN VIRAMENT BANCAR

Studenții locatari ai căminelor studențești pot achita taxa de cazare altfel decât la administrația căminului studențesc, până la data de 25 ale fiecărei luni, astfel:

- în numerar la toate agențiile Băncii Transilvania în contul colector al UMFST,

- prin virament bancar/mandat poștal în conturile:

            - RO56 TREZ 4762 0F33 1400 XXXX Trezoreria Târgu Mureş, UMFST ,,GE Palade,, Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu 38, cod fiscal 4322742,

            - RO22 RNCB 0193 0159 6780 0001, cod SWIFT: RNCBROBU BCR                        

Pe documentul de plată se va menţiona obligatoriu: numele şi prenumele studentului, căminul, camera, taxă cazare luna ____ anul ____.

Taxele de cazare se pot vizualiza aici: https://www.umfst.ro/universitate/directia-administrativa/serviciul-social/camine-studentesti/taxe-de-cazare.html

Pentru informaţii suplimentare sunaţi la: centrala căminelor studențești 0265 210 222.

CAZARE PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2020

Candidaţii admişi la examenul de admitere, cu domiciliul în afara municipiului Târgu Mureş şi zonele limitrofe, pot depune cereri de cazare pentru căminele studenţeşti, pe anul universitar 2020/2021, exclusiv în Platforma de cazare online, în perioada 31.07.2020 ora 1000 – 05.08.2020 ora 1000 la adresa https://cazare.umfst.ro .

Locurile de cazare sunt limitate. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, repartizarea studenţilor din anul I, de la toate specializările, se efectuează în funcţie de media obţinută la concursul de admitere şi cifra de şcolarizare aprobată de minister.

CAZARE PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2020

Datorită faptului că perioada confirmării locurilor de către candidaţii admişi în urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2020, a fost prelungită, platforma de cazare online pentru depunerea cererilor de cazare pentru depunerea cererilor de cazare în căminele studenţeşti nu poate fi accesată din data de 29.07.2020.
Vom anunţa ulterior perioada depunerii cererilor de cazare pentru căminele studenţeşti prin platforma de cazare online la adresa https://cazare.umfst.ro
 

PENTRU CANDIDATII ADMISI LA EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2020

Candidaţii admişi la examenul de admitere, cu domiciliul în afara municipiului Târgu Mureş şi zonele limitrofe, pot depune cereri de cazare pentru căminele studenţeşti, pe anul universitar 2020/2021, exclusiv în Platforma de cazare online, în perioada 29.07.2020 ora 1000 – 04.08.2020 ora 1000 la adresa https://cazare.umfst.ro .

Locurile de cazare sunt limitate. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, repartizarea studenţilor din anul I, de la toate specializările, se efectuează în funcţie de media obţinută la concursul de admitere şi cifra de şcolarizare aprobată de minister.

Comisia de cazare

Pentru studenții cazați în căminele studențești

Decazarile sunt programate in perioada 23 – 31 mai 2020.

În aceeași perioadă, studenții a căror prezență este necesară pentru desfășurarea activităților didactice pot depune o cerere la administrația căminului studențesc nr. 4, care va rămâne deschis pe timpul verii.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CAZAȚI ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI

Procesul de decazare se va desfășura în perioada 25 – 31.05.2020 între orele 08,00 -15,00.

    Vă rugăm să respectați următoarele măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în concordanță cu prevederile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 4259/15.05.2020, respectiv:
    - Accesul în cămin este conform programării,
    - La intrarea în cămin, fiecărui student i se va măsura temperatura (dacă temperatura este mai mare de 37 grade acesta nu va avea acces în cămin),
    -  Studentul trebuie să poarte obligatoriu mască și mănuși.
    După recuperarea obiectelor personale din cameră, studentul se prezintă, în programul alocat, la administrația căminului studențesc pentru întocmirea documentelor de decazare și predarea cheii și a cardului de acces.
    Pentru desfășurarea procesului de decazare și recuperare a obiectelor personale de cazare, urmăriți programarea alocată fiecărui student (dată și interval orar) de aici.
 

CAZARE ONLINE pentru studentii anilor de studiu I - V

Studenții din anii de studiu I - V, an universitar 2019/2020, de la toate specializările din cadrul facultăților UMFST G.E. Palade, își vor depune cererea de cazare, exclusiv în Platforma de cazare online, pentru obținerea unui loc de cazare în căminele studenţeşti, pe anul universitar 2020/2021, în perioada 22.05.2020 ora 1000 – 28.05.2020 ora 1000 la adresa https://cazare.umfst.ro.

CAZARE IN CAMINELE STUDENTESTI PE PERIOADA SITUATIEI EPIDEMIOLOGICE PRIVIND INFECTIA CU COVID-19

CAZARE IN CAMINELE STUDENTESTI PE PERIOADA SITUATIEI EPIDEMIOLOGICE PRIVIND INFECTIA CU COVID-19

 

CAZARE PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI LA EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2019

Candidaţii admişi la examenul de admitere, cu domiciliul în afara municipiului Târgu Mureş și zonele limitrofe, pot depune cereri de cazare pentru căminele studenţeşti, an universitar 2019/2020 în perioada 26 iulie 2019 ora 10,00 - 31 iulie 2019 ora 12,00, exclusiv online la adresa https://cazare.umfst.ro/ Locurile de cazare sunt limitate.

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, aprobat în Biroul Senatului UMFST, repartizarea studenţilor din anul I, de la toate specializările, se efectuează în funcţie de media obţinută la concursul de admitere şi cifra de şcolarizare aprobată de minister.

Cazare pe perioada vacanței

În perioada vacanței de vară Căminul studențesc nr.5 va funcţiona cu tariful de cazare nesubvenționat, după cum urmează :

Categorii (August – Septembrie 2019)

Căminul studenţesc nr.5

Studenţi absolvenţi Farmacie , conform structurii anului universitar până la licență, respectiv 10.09.2019

260 lei/lună sau 9 lei/loc/zi

Studenţi străini cu mobilitate Erasmus (practică)

Studenţi participanţi la tabăra de vară Basic and Advanced Emergency Training Camp

Medici rezidenţi şi studenţi străini bursieri ai statului Român

Studenți și masteranzi care au locuit în căminele studențești și au loc de muncă în Târgu Mureș în perioada vacanței de vară

CSU

Conform Protocol

Cazări ocazionale

35 lei/loc/zi

Studenții/persoanele care doresc cazare în perioada mai sus menționată, vor completa la administrația căminului studențesc, o cerere în acest sens, în programul: de luni până vineri între orele 08,00 - 14,00.

Informații telefonic : 0265 210 222

Cazare online - etapa I

În perioada, 27.05.2019 ora 10:00 – 03.06.2019 ora 10:00, se vor putea  depune cereri exclusiv online, pentru obținerea unui loc de cazare în căminele studenţeşti, pe anul universitar 2019/2020.
 Astfel,studenții:

1.    Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, vor depune cererile în Platforma de cazare online la adresa: cazare.umfst.ro.


2.    Facultăților de Științe și Litere, Economie și Drept și de Inginerie, vor depune cererile în Platforma de cazare online la adresa: stud.upm.ro/Cazare.php

                                                        Comisia de cazare

CAZARE PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI LA EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018

Candidaţii admişi la examenul de admitere, cu domiciliul în afara municipiului Tîrgu Mureş și zonele limitrofe pot depune cereri de cazare pentru căminele studenţeşti, an universitar 2018/2019 în perioada 27 iulie 2018 ora 10,00 - 31 iulie 2018 ora 14,00, exclusiv online la adresa ,,cazare.umftgm.ro,,  Locurile de cazare sunt limitate. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, aprobat în Biroul Senatului UMF, repartizarea studenţilor din anul I, de la toate specializările, se efectuează în funcţie de media obţinută la concursul de admitere şi cifra de şcolarizare aprobată de minister.

CAZARE ÎN PERIOADA ADMITERII

În perioada admiterii 24 – 27 iulie 2018, candidații înscriși pentru examenul de admitere și însoțitorii acestora, pot solicita cazare în căminele studențești. Cererea de cazare se completează și se trimite pe adresa de email cazare.online@umftgm.ro în perioada 16 – 20 iulie 2018. Locurile de cazare sunt limitate. Taxa de cazare este de 30 lei/pers/zi.

cazare online etapa I

Vă aducem la cunoştinţă că în perioada 28.06.2018  ora 12,00 – 04.07.2018 ora 14,00, studenţii din anii de studiu I – V, an universitar 2017/2018, pot depune cereri de cazare pentru căminele studenţeşti pe anul universitar 2018/2019, exclusiv online pe site-ul ,,cazare.umftgm.ro.

Cazare pe perioada vacanţei de vară 01.08.2018– 25.09.2018

În perioada vacanţei de vară, 01.08.2018– 25.09.2018, vor funcţiona căminele studenţeşti nr. 1 şi nr.2,  la tarifele:

 

Categorii  (August – Septembrie 2018)

Căminul studenţesc nr.1

Căminul studenţesc nr.2

Studenţi absolvenţi (loc de cazare nesubvenţionat) conform structurii anului universitar până la data de 16.09.2018

340 lei/lună sau 11 lei/loc/zi

245 lei/lună sau 8 lei/loc/zi

Studenţi străini cu mobilitate Erasmus (practică)

 

245 lei/lună sau 8 lei/loc/zi

Studenţi cu schimburi Scope-Score prin Liga Studenţilor

340 lei/lună sau 11 lei/loc/zi

245 lei/lună sau 8 lei/loc/zi

Studenţi participanţi la Cursuri de formare în medicina de urgenţă

 

245 lei/lună sau 8 lei/loc/zi

Medici rezidenţi şi studenţi străini bursieri ai statului Român

340 lei/lună sau 11 lei/loc/zi

 

CSU

 

Conform Protocol

Cazări ocazionale

30 lei/loc/zi

30 lei/loc/zi

Studenții/persoanele, care doresc cazare în perioada mai sus menționată, vor completa la administrația căminului studențesc, o cerere în acest sens, în programul: de luni până vineri între orele 08,00 – 14,00 .

Informaţii telefonic :  0265 210 222

Serviciul social administrativ

Cazare pe perioada vacanţei de iarnă 2017/2018

Studenții care doresc să rămână în căminele studențești pe perioada vacanţei de iarnă,  23.12.2017 – 07.01.2018,  şi studenţii care se întorc din vacanţă mai repede de data de 07.01.2018, vor depune o cerere în acest sens până la data de 08.12.2017 ora 14,00 la administrația căminului.

Repartizarea studenţilor - an universitar 2017/2018

Repartizarea studenţilor la căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018 va fi afişată pe site-ul <link universitate directia-administrativa serviciul-social camine-studentesti repartizarea-studentilor-in-camin.html external-link-new-window>/universitate/directia-administrativa/serviciul-social/camine-studentesti/repartizarea-studentilor-in-camin.html până cel târziu 15 septembrie 2017,  fiind însoţit de programul centrului de cazare şi de alte informaţii importante pentru cei care nu au obţinut un loc de cazare sau nu au reuşit să-şi depună cerere de cazare în platforma de cazare online.

CAZARE PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI LA EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017

Candidaţii admişi la examenul de admitere, cu domiciliul în afara municipiului Tîrgu Mureş pot depune cereri de cazare pentru căminele studenţeşti, an universitar 2017/2018 în perioada 27 iulie 2018 ora 08,00 - 2 august 2017 ora 14,00, exclusiv online la adresa ,,cazare.umftgm.ro,,  Locurile de cazare sunt limitate. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, aprobat în Biroul Senatului UMF, repartizarea studenţilor din anul I, de la toate specializările, se efectuează în funcţie de media obţinută la concursul de admitere şi cifra de şcolarizare aprobată de minister.

CAZARE ÎN PERIOADA ADMITERII

În perioada admiterii 24 – 28 iulie 2017, candidații înscriși pentru examenul de admitere și însoțitorii acestora, pot solicita cazare în căminele studențești. Informații la telefon 0265 210 222 administrația Căminului studențesc nr. 2, 3 sau 5, în limita locurilor disponibile. Rezervarea se face telefonic în zilele lucrătoare din data de 17 iulie 2017 între orele 08,00 – 14,00. Taxa de cazare este de 30 lei/pers/zi.

CAZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017/2018

în perioada 27 iunie 2017 ora 08,00 – 04 iulie 2017 ora 24,00, studenții care vor fii în anii de studiu II – VI an universitar 2017/2018, pot depune cereri de cazare, exlusiv online pe site-ul ,,cazare.umftgm.ro”.

Cazare pe perioada vacanţei de vară 2017

În perioada vacanţei de vară, 01.08.2017– 17.09.2017, va funcţiona doar căminul studenţesc nr. 2 la tarifele:

Categorii  (August – Septembrie)

Căminul studenţesc nr.2

Studenţi absolvenţi (loc de cazare nesubvenţionat)

 

245 lei/lună    sau    8 lei/loc

Studenţi străini Erasmus

Medici rezidenţi şi studenţi străini bursieri ai statului Român

CSU

Conform protocol

Cazări ocazionale

30 lei/zi/loc

 

Studenții/persoanele care doresc cazare în perioada mai sus menționată vor completa la administrația căminului studențesc, o cerere în acest sens, în programul: de luni până vineri între orele 08,00 – 14,00

Informaţii telefonic 0265 210 222 interior 212.