PREZENTAREA CĂMINELOR STUDENŢEŞTI

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade’’ din Târgu Mureş are în administrare 6 cămine studenţeşti, unde pot fi cazaţi studenţi şi familii de studenţi de la învăţământul de stat, cursuri de zi, care au domiciliul în afara municipiului Târgu Mureş, precum şi studenţi/rezidenți străini bursieri ai Statului Român.

Perioada de cazare se efectuează conform structurii anului universitar.

Tarifele de cazare sunt aprobate de către Consiliul de Administrație al UMFST ,,George Emil Palade,, din Târgu Mureş.

Căminele studențești sunt organizate și funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare a căminelor studențești acesta poate fi vizualizat aici: https://www.umfst.ro/universitate/directia-administrativa/serviciul-social/camine-studentesti/regulament-de-organizare-si-functionare.html

INFORMAŢII PRIVIND CĂMINELE STUDENŢEŞTI

Denumire

Cămin studențesc

nr. 1

Cămin studențesc

nr. 1 C

Cămin studențesc

nr. 2

Cămin studențesc

nr. 3

Cămin studențesc

nr. 4

Cămin studențesc

nr. 5

Adresa

Str.

Nicolae Grigorescu nr. 17

Str.

Căprioarei nr. 4

Str.

Nicolae Grigorescu nr. 15

Str.

Nicolae Grigorescu

nr. 15 A

Str.

Nicolae Grigorescu nr. 15 B

Str.

Nicolae Grigorescu nr. 17 A

Numărul locurilor de cazare

176

64

336

340

340

344

Numărul camerelor

78

16

84

85

85

86

Norma sanitară/cameră

2

4

4

4

4

4

Destinația căminelor

Familii de studenți și studente ai anilor terminali

Studente

Studenți specializarea medicină militară și studente

Studenți

Studente și studenți

Studente

Taxa de cazare

exprimată în RON

40/430

185/315

190/320

185/315

185/315

195/325

Administrator

Maria

BOER

Simona PRECUP

Simona PRECUP

Ciprian CONSTANTIN

Lina

SAIOC

Dorina

BLOJ

Adresa de e-mail

maria.boer@umfst.ro

simona.precup@umfst.ro

simona.precup@umfst.ro

ciprian.constantin@umfst.ro

lina.saioc@umfst.ro

dorina.bloj@umfst.ro

Timpul în care un student parcurge distanţa intre cămin si universitate aproximativ 10 min.

Facilităţi oferite: grupuri sanitare comune, săli de lectură, internet, cablu TV, acces control cu card la intrarea în căminele studențești, mobilier în camere. Lenjeria de pat este asigurată prin administrația căminului studențesc.

Servicii asigurate: personalul angajat efectuează curăţenie în spaţiile comune. În căminele studențești sunt amenajate oficii de preparare a hranei, dotate cu aragaze, cuptoare cu microunde precum şi maşini de spălat automate.

Studenții universității pot beneficia de consultații medicale în cadrul cabinetului medical studentesc aflat la parterul Căminului studențesc nr. 1.

ŞEF SERVICIU SOCIAL ADMINISTRATIV, Alexandrina-Dana NISTOR