Prezentare cămine studențești

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tîrgu Mureş are în administrare un număr de 6 cămine studenţeşti.

În căminele studenţeşti pot fi cazaţi studenţi şi familii de studenţi de la învăţământul de stat, cursuri de zi, care au domiciliul în afara muncipiului Tîrgu Mureş, precum şi studenţi/rezidenți străini bursieri ai Statului Român.

Perioada de cazare pentru studenţi se efectuează în funcţie de programa universitară a fiecărei facultăţi, conform structurii anului universitar.

Tarife de cazare sunt aprobate de către Consiliul de Administrație al UMFST Tîrgu Mureş.

Căminele studențești sunt organizate și funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare a căminelor studențești acesta poate fi vizualizat aici.

INFORMAŢII PRIVIND CĂMINELE STUDENŢEŞTI

Denumire

Cămin studențesc nr. 1

Cămin studențesc nr. 1C

Cămin studențesc nr. 2

Cămin studențesc nr. 3

Cămin studențesc nr. 4

Cămin studențesc nr. 5

Adresa

Str. Nicolae Grigorescu nr. 17

Str. Căprioarei nr. 4

Str. Nicolae Grigorescu nr. 15

Str. Nicolae Grigorescu nr. 15 A

Str. Nicolae Grigorescu nr. 15 B

Str. Nicolae Grigorescu nr. 17 A

Nr. locuri de cazare

176

64

336

340

340

344

Nr. camere

78

16

84

85

85

86

Norma sanitară/cameră

2

4

4

4

4

4

Destinația căminelor

Familii de studenți și studente din anii terminali

Studente

Studenți specializarea medicină militară și studente

Studenți

Studente și studenți

Studente

Taxa de cazare

exprimată în RON

70/350

140/250

145/255

140/250

140/250

150/260

Administrator

Maria BOER

Lina

SAIOC

Simona PRECUP

Eugenia MUREȘAN

Lina

SAIOC

Dorina BLOJ

Timpul în care un student parcurge distanţa cămin – universitate aproximativ 10 min

Facilităţi oferite: grupuri sanitare comune, săli de lectură, internet, cablu TV, mobilierul în camera. Lenjeria de pat este asigurată prin administrația căminului studențesc.

Servicii asigurate: personalul angajat efectuează curăţenie în spaţiile comune, lenjeria se schimbă săptămânal sau de câte ori este nevoie. În cămin sunt amenajate oficii de preparare a hranei, dotate cu aragazuri, cuptoare cu microunde precum şi maşini de spălat automate.

ŞEF SERVICIU SOCIAL ADMINISTRATIV,

Alexandrina-Dana NISTOR