IN ATENTIA STUDENTILOR BURSIERI DIN ANUL UNIVERSITAR 2021/2022

Studenții bursieri, posesori ai oricărui tip de bursă, vor transmite in perioada 25.10. – 02.11.2021, conturile IBAN – extras de cont deschise la: Banca Transilvania sau Banca Română de Dezvoltare (BRD) sau Banca Raiffeisen, la următoarele adrese de e-mail conform înmatriculării, astfel:

Medicină generală – burse.online.1@umfst.ro

Medicină Dentară, Medicină Engleză, Farmacie - burse.online.2@umfst.ro

Economie și Drept, Inginerie, Științe și Litere ,,Petru Maior,, - burse.online.3@umfst.ro

Se acceptă doar extras de cont bancar personal iar la transmitere se va menționa anul de studiu, specializarea, CNP și număr de înmatriculare.

Vor trimite extrase de cont si studentii care au beneficiat de bursa, indiferent de tipul bursei, de la inceperea studiilor pana in anul universitar 2019/2020, mentionand tipul de bursa si anul de studiu in care se aflau.

Nu vor trimite extrase de cont Studenții care au beneficiat de bursă în anul universitar 2020/2021 , indiferent de tipul bursei.

Studentii care vor transmite extrase de cont vor descărca, completa (electronic) şi retrimite

DECLARATIA de consimtamant privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal care se descarca aici.

                                                                                                                                                 SERVICIUL SOCIAL ADMINISTRATIV

                                                                                                                                                 Compartimentul burse și servicii pentru studenți

ANUNȚURI

PROCES - VERBAL burselor sociale și pentru boli cronice sem1 2020-2021

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BURSIERI PE ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

Deoarece data afișării burselor s-a decalat, studenții bursieri, posesori ai oricăror tipuri de burse, vor transmite conturile IBAN – extras de cont deschila Banca Transilvania sau Banca Română de Dezvoltare sau Banca Raiffeisen – până la data de 07 noiembrie 2020 la următoarele adrese de e-mail conform înmatriculării, astfel:

Medicină generală – burse.online.1@umfst.ro

Medicină Dentară, Medicină Engleză, Farmacie - burse.online.2@umfst.ro

Economie și Drept, Inginerie, Științe și Litere ,,Petru Maior,, - burse.online.3@umfst.ro

Se acceptă doar extras de cont bancar personal iar la transmitere menționați anul de studiu și specializarea.

SERVICIUL SOCIAL ADMINISTRATIV

Compartimentul burse și servicii pentru studenți