ANUNȚURI

PROCES - VERBAL burselor sociale și pentru boli cronice sem1 2020-2021

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BURSIERI PE ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

Deoarece data afișării burselor s-a decalat, studenții bursieri, posesori ai oricăror tipuri de burse, vor transmite conturile IBAN – extras de cont deschila Banca Transilvania sau Banca Română de Dezvoltare sau Banca Raiffeisen – până la data de 07 noiembrie 2020 la următoarele adrese de e-mail conform înmatriculării, astfel:

Medicină generală – burse.online.1@umfst.ro

Medicină Dentară, Medicină Engleză, Farmacie - burse.online.2@umfst.ro

Economie și Drept, Inginerie, Științe și Litere ,,Petru Maior,, - burse.online.3@umfst.ro

Se acceptă doar extras de cont bancar personal iar la transmitere menționați anul de studiu și specializarea.

SERVICIUL SOCIAL ADMINISTRATIV

Compartimentul burse și servicii pentru studenți