Componența serviciu

Contact:

Clădirea Administrației, telefon 0265-215551, int. 107, 127, 131, 195

Email: resurseumane@umftgm.ro

 

Personal serviciu:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

             Funcția

        Biroul

    Interior

   1.

Baba Mihaela

Șef serviciu

Resurse Umane

195

   2.

Doki Zsuzsanna

Administrator financiar I S

Salarizare

131

   3.

Farcaș Diana - Violeta

Administrator financiar I S

Salarizare

131

   4.

Saltelechi Mihaela - Carmen

Administrator financiar III S

Salarizare

131

   5.

Mărginean Oana Maria

Administartor financiar I S

Personal

127

   6.

Hărșan Maria - Rodica

Administrator financiar I S

Personal

127

   7.

Stamate Claudiu - Adrian

Administrator financiar II S

Personal

127

   8.

Nicoară Marcel

Analist I A

Analiză - Plan

107

   9.

Tătar Simona

Programator  ½ n

Analiză - Plan

107

 

 

Gradatie de merit - personal auxiliar didactic

În atenția personalului didactic auxiliar


    Vă aducem la cunoștință faptul că termenul pana la care se pot depunere dosare în vederea obținerii gradației de merit este 15.09.2011, ora 12,00.
    Dosarele se vor depune la Serviciul Resurse umane.
    Regulamentul privind evaluarea personalului didactic auxiliar în vederea acordării gradației de merit și Fișa de autoevaluare / evaluare se pot consulta pe mai jos . Informații suplimentare se pot obține la Serviciul resurse umane.

R E G U L A M E N T privind evaluarea personalului didactic auxiliar în vederea acordării gradației de merit la Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu - Mureș

Fișa de autoevaluare / evaluare