SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

Contact:

Clădirea Administrației, telefon 0265-215551, interioare 118, 137, 138, 156, 201

Email: munteanup@umftgm.ro

 

Personal serviciu:

Nr. crt.

Nume și prenume

Funcție

Birou / Compartiment

Interior

1.

Munteanu Paraschiva

Contabil șef

Serviciul Financiar Contabil

156

2.

Pop Mela Maria

Șef birou financiar-contabilitate

Serviciul Financiar Contabil

118

3.

Hegheș Maria

Administrator financiar

Serviciul Financiar Contabil

118

4.

Dudaș Manuela

Administrator financiar

Serviciul Financiar Contabil

137

5.

Ghenciu Elena

Administrator financiar

Serviciul Financiar Contabil

137

6.

Munteanu Cezar

Administrator financiar

Serviciul Financiar Contabil

201

7.

Câmpean Ileana

Administrator financiar

Serviciul Financiar Contabil

201

8.

Maier Anastasia

Administrator financiar

(casier)

Serviciul Financiar Contabil-Casierie

138

 

ACHITAREA TAXELOR UNIVERSITARE

Taxele se pota achita:

-        în numerar  la casieria universitatii zilnic între orele 8-14;

-        în numerar la toate agentiile Băncii Transilvania;

-        prin virament bancar/mandat poștal  în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Tg.Mureș cu urmatoarele informatii: Universitatea de Medicină și Farmacie (U.M.F.) Tg.Mureș, CF 4322742, Str.Gh.Marinescu nr.38,județul Mureș

Pe documentul de plata se va mentiona: numele si prenumele, CNP-ul, facultatea, anul de studiu si specializarea pentru care se achita taxa, disciplina, numarul de credite achitat, profesorul.