SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

Contact :

Clădirea Direcției Administrative, telefon 0265-215551, interioare 118, 137, 138, 156, 201, 289

Email: munteanup@umftgm.ro

Personal serviciu:

Nr. crt.

Nume și prenume

Funcție

Interior

1.

Munteanu Paraschiva

Contabil șef

156

2.

Cîmpian Ileana

Administrator financiar

118

3.

Dudaș Manuela

Administrator financiar

137

4.

Morar Tatiana

Administrator financiar

289

5.

Munteanu Cezar

Administrator financiar

201

6.

Pantelimon Felicia

Administrator financiar

289

7.

Pânca Eugenia-Luminița

Administrator financiar

137

8.

Pop Adriana-Maria

Administrator financiar

137

9.

Pentek Raluca-Liana

Administrator financiar

201

10.

Tătar Ioana-Alexandra

Administrator financiar

118

11.

Todoran Liliana

Administrator financiar

137

12.

Rusu Dana-Adriana

Administrator financiar (casier)

138

13.

Olariu Alexandra-Laura

Administrator financiar (casier)

138

14.

Haba Felicia Agneta

Administrator financiar

(casier)-Punct de încasări Str.Nicolae Iorga nr.1

0265236213,

interior 225

ACHITAREA TAXELOR UNIVERSITARE

Taxele se pota achita:

-        în numerar  la casieria universitatii zilnic între orele 8-14;

-        în numerar la toate agentiile Băncii Transilvania;

-        prin virament bancar/mandat poștal  în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Tg.Mureș cu urmatoarele informatii: Universitatea de Medicină și Farmacie (U.M.F.) Tg.Mureș, CF 4322742, Str.Gh.Marinescu nr.38,județul Mureș

Pe documentul de plata se va mentiona: numele si prenumele, CNP-ul, facultatea, anul de studiu si specializarea pentru care se achita taxa, disciplina, numarul de credite achitat, profesorul.